Statistika

Počet obyvatel

Zdroj: ČSÚ  |  Aktualizace: 31.12.2022
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Hnojice 605 619 623 620 638 629 637 637 634 614 632 653
ORP Šternberk 23708 23657 23576 23621 23639 24164 24199 24221 24164 24087 23816 24028
Olomoucký kraj 638638 637609 636356 635711 634718 633925 632492 632492 632015 630522 622930 631802

Pohyb obyvatelstva

(+) Živě narození / (-) Zemřelí

Zdroj: ČSÚ  |  Aktualizace: 31.12.2022
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Hnojice + 6 / - 6 + 6 / - 6 + 9 / - 5 + 3 / - 4 + 8 / - 5 + 7 / - 14 + / - + 4 / - 8 + 7 / - 7 + 4 / - 12 + 10 / - 8 + 11 / - 10

Přirozený přírůstek

Zdroj: ČSÚ  |  Aktualizace: 31.12.2022
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Hnojice 4 -1 3 -7 -4 8 2 1

Hrubá míra přirozeného přírůstku [přepočet na 100 obyvatel]

Zdroj: ČSÚ  |  Aktualizace: 31.12.2022
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Hnojice 0,00 0,00 0,64 -0,16 0,47 -1,11 -0,31 -0,63 0,00 1,30 0,32 0,00
ORP Šternberk 0,07 -0,21 -0,08 0,11 0,09 -0,07 0,02 0,05 -0,09 -0,09 -0,26 0,00
Olomoucký kraj -0,04 -0,06 -0,08 -0,01 -0,08 -0,01 -0,04 -0,04 -0,09 -0,09 -0,18 0,00

+ Přistěhovalí / - Vystěhovalí

Zdroj: ČSÚ  |  Aktualizace: 31.12.2022
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Hnojice + 25 / - 16 + 27 / - 13 + 15 / - 15 + 11 / - 13 + 26 / - 11 + 19 / - 21 + / - + 16 / - 12 + 12 / - 15 + 10 / - 22 + 35 / - 16 + 30 / - 10

Saldo migrace

Zdroj: ČSÚ  |  Aktualizace: 31.12.2022
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Hnojice 9 14 -2 15 -2 4 -3 12 19 20

Hrubá míra salda migrace [přepočet na 100 obyvatel]

Zdroj: ČSÚ  |  Aktualizace: 31.12.2022
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Hnojice 1,49 2,26 0,00 -0,32 2,35 -0,32 1,57 0,63 -0,47 1,95 3,01 0,00
ORP Šternberk -0,11 -0,01 -0,27 0,08 -0,02 -0,04 0,13 0,04 -0,14 -0,14 -0,03 0,00
Olomoucký kraj -0,02 -0,10 -0,12 -0,01 -0,08 -0,12 -0,07 -0,07 0,01 0,01 0,01 0,00

Celkový přírůstek

Zdroj: ČSÚ  |  Aktualizace: 31.12.2022
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Hnojice 9 14 4 -3 18 -9 -3 20 21 21

Hrubá míra celkového přírůstku [přepočet na 100 obyvatel]

Zdroj: ČSÚ  |  Aktualizace: 31.12.2022
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Hnojice 1,49 2,26 0,64 -0,48 2,82 -1,43 1,26 0,00 -0,47 3,26 3,32 0,00
ORP Šternberk -0,04 -0,22 -0,34 0,19 0,08 -0,11 0,14 0,09 -0,24 -0,24 -0,29 0,00
Olomoucký kraj -0,06 -0,16 -0,20 -0,02 -0,16 -0,13 -0,11 -0,11 -0,08 -0,08 -0,17 0,00

Průměřný věk

Zdroj: ČSÚ  |  Aktualizace: 31.12.2022
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Hnojice 39,64 39,46 40,00 40,67 40,28 39,85 39,20 39,34 39,66 40,13 39,54 38,76
ORP Šternberk 40,88 41,13 41,38 41,61 41,71 41,76 41,95 42,15 42,36 42,50 42,73 42,72
Olomoucký kraj 41,22 41,48 41,73 41,97 42,20 42,40 42,79 42,79 42,99 43,11 43,33 43,30

Počet obyvatel podle věku

Zdroj: ČSÚ  |  Aktualizace: 31.12.2022
0 - 14 let 15 - 64 let 65+ let
Hnojice 140 418 95

Podíl obyvatel podle věku

Zdroj: ČSÚ  |  Aktualizace: 31.12.2022
0 - 14 let 15 - 64 let 65+ let
Hnojice 21,44 % 64,01 % 14,55 %
ORP Šternberk 16,24 % 62,84 % 20,92 %
Olomoucký kraj 15,80 % 62,68 % 21,53 %
Hnojice
ORP Šternberk
Olomoucký kraj

Podíl osob s nejvyšším ukončeným vzděláním na populaci ve věku 15 a více let

Zdroj: ČSÚ  |  Aktualizace: 31.12.2022
ostatní
Hnojice 14,60 % 10,14 % 75,25 %
ORP Šternberk 15,17 % 12,45 % 72,37 %
Olomoucký kraj 12,83 % 15,68 % 71,49 %
Hnojice
ORP Šternberk
Olomoucký kraj

Podíl ekonomicky aktivních zaměstnaných v odvětví

Zdroj: ČSÚ  |  Aktualizace: 31.12.2022
primér sekundér terciér
Hnojice 7,36 % 40,13 % 52,51 %
ORP Šternberk 0,00 % 0,00 % 0,00 %
Olomoucký kraj 0,00 % 0,00 % 0,00 %
Hnojice
ORP Šternberk
Olomoucký kraj

Konsolidovaný příjem obce

Zdroj: ČSÚ  |  Aktualizace: 31.12.2022
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Hnojice 0,00 mil. Kč 0,00 mil. Kč 0,00 mil. Kč 0,00 mil. Kč 0,00 mil. Kč 0,00 mil. Kč 10,24 mil. Kč 12,11 mil. Kč 0,00 mil. Kč 0,00 mil. Kč 0,00 mil. Kč 0,00 mil. Kč
Olomoucký kraj 0,00 mil. Kč 0,00 mil. Kč 0,00 mil. Kč 0,00 mil. Kč 0,00 mil. Kč 0,00 mil. Kč 0,00 mil. Kč 0,00 mil. Kč 0,00 mil. Kč 0,00 mil. Kč 0,00 mil. Kč 0,00 mil. Kč

Daňový příjem obce

Zdroj: ČSÚ  |  Aktualizace: 31.12.2022
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Hnojice 0,00 mil. Kč 0,00 mil. Kč 0,00 mil. Kč 0,00 mil. Kč 0,00 mil. Kč 0,00 mil. Kč 8,88 mil. Kč 10,09 mil. Kč 0,00 mil. Kč 0,01 mil. Kč 0,00 mil. Kč 0,01 mil. Kč
Olomoucký kraj 0,00 mil. Kč 0,00 mil. Kč 0,00 mil. Kč 0,00 mil. Kč 0,00 mil. Kč 0,00 mil. Kč 0,00 mil. Kč 0,00 mil. Kč 0,00 mil. Kč 0,00 mil. Kč 0,00 mil. Kč 0,00 mil. Kč

Výnos

Zdroj: ČSÚ  |  Aktualizace: 31.12.2022
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Hnojice 0,00 mil. Kč 0,00 mil. Kč 0,00 mil. Kč 0,00 mil. Kč 0,00 mil. Kč 0,00 mil. Kč 11,97 mil. Kč 10,48 mil. Kč 0,00 mil. Kč 0,00 mil. Kč 0,00 mil. Kč 0,00 mil. Kč

Výnosy na obyvatele

Zdroj: ČSÚ  |  Aktualizace: 31.12.2022
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Hnojice 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 18 789,64 Kč 16 458,71 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč
ORP Šternberk 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč
Olomoucký kraj 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč

Podíl nezaměstnaných osob

Zdroj: ČSÚ  |  Aktualizace: 31.12.2022
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Hnojice 11,14 % 0,00 % 0,00 % 10,44 % 9,90 % 7,95 % 5,96 % 3,42 % 3,37 % 6,36 % 3,25 % 4,82 %
ORP Šternberk 9,13 % 0,00 % 0,00 % 9,71 % 7,94 % 6,24 % 4,56 % 3,36 % 3,09 % 4,46 % 3,69 % 3,59 %
Olomoucký kraj 8,33 % 8,93 % 9,79 % 8,82 % 7,01 % 5,94 % 4,35 % 3,37 % 2,94 % 4,11 % 3,35 % 3,63 %

Počet uchazečů o zaměstnání v evidenci úřadu práce (dosažitelní)

Zdroj: ČSÚ  |  Aktualizace: 31.12.2022
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Hnojice 45 52 43 41 33 24 14 14 26 13 20

Vyjížďka a dojížďka do zaměstnání a škol

Zdroj: ČSÚ  |  Aktualizace: 31.12.2022
do zaměstnání do škol
vyjíždějící 75 52
dojíždějící 16

Vyjížďka a dojížďka do zaměstnání

Vyjížďka a dojížďka do škol

Počet dokončených bytů

Zdroj: ČSÚ  |  Aktualizace: 31.12.2022
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Hnojice 5 6 4 2 2 2 3 1 2 6 2 2
ORP Šternberk 76 81 51 68 46 33 57 105 88 97 64 88
Olomoucký kraj 1305 1490 1231 1420 1095 1337 1615 1615 1984 2205 1916 2543

Podíl neobydlených bytů z celkového počtu bytů

Zdroj: ČSÚ  |  Aktualizace: 31.12.2022
Neobydlené Obydlené
Hnojice 14,39 % 85,61 %
ORP Šternberk 13,45 % 86,55 %
Olomoucký kraj 16,14 % 83,86 %

Podíl obydlených bytů podle roku postavení

Zdroj: ČSÚ  |  Aktualizace: 31.12.2022
do roku 1919 1920-1970 1971-1980 1981-2000 2001-2011
Hnojice 13,36 % 27,16 % 7,76 % 18,97 % 6,47 %
ORP Šternberk 10,10 % 28,32 % 14,90 % 25,30 % 8,23 %
Olomoucký kraj 8,29 % 32,08 % 18,89 % 21,86 % 9,65 %
Hnojice
ORP Šternberk
Olomoucký kraj

Počet neobydlených bytů sloužících k rekreaci

Zdroj: ČSÚ  |  Aktualizace: 31.12.2022
neobydlené byty k rekreaci
Hnojice 4
ORP Šternberk 173
Olomoucký kraj 5793

Kapacita hromadných ubytovacích zařízení

Zdroj: ČSÚ  |  Aktualizace: 31.12.2022
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Hnojice 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ORP Šternberk 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 698,00 729,00 771,00
Olomoucký kraj 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28 371,00 28 038,00 27 511,00

Počet hromadných ubytovacích zařízení

Zdroj: ČSÚ  |  Aktualizace: 31.12.2022
hotel a motel penzion turistická ubytovna kemp, chatová osada ostatní celkem
Hnojice 0
ORP Šternberk 1 6 1 2 1 11
Olomoucký kraj 129 283 58 23 92 585
Hnojice
ORP Šternberk
Olomoucký kraj

Podíl obyvatel v obydlených bytech podle napojení na technickou infrastrukturu

Zdroj: ČSÚ  |  Aktualizace: 31.12.2022
Vodovod Plyn Kanalizace
Hnojice 99,47 % 72,94 % 19,62 %
ORP Šternberk 99,47 % 62,90 % 73,75 %
Olomoucký kraj 99,46 % 74,78 % 76,66 %

Podíl zemědělské půdy z celkové výměry

Zdroj: ČSÚ  |  Aktualizace: 31.12.2022
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Hnojice 92,78 % 92,78 % 92,78 % 92,78 % 92,69 % 92,67 % 92,67 % 92,66 % 92,66 % 92,59 % 92,58 % 92,57 %
Zdroj: ČSÚ  |  Aktualizace: 31.12.2022
Orná půda Trvalý travní porost Ostatní
Hnojice 97,18 % 0,52 % 2,30 %
ORP Šternberk 52,37 % 0,00 % 47,63 %
Olomoucký kraj 73,33 % 20,80 % 5,87 %
Hnojice
ORP Šternberk
Olomoucký kraj
Zdroj: ČSÚ  |  Aktualizace: 31.12.2022
I. třída II. třída III. třída IV. třída V. třída bez ochrany
Hnojice 84,92 % 14,56 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,53 %
ORP Šternberk 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 %
Olomoucký kraj 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 %
Hnojice
ORP Šternberk
Olomoucký kraj
Zdroj: ČSÚ  |  Aktualizace: 31.12.2022
orná půda chmelnice vinice zahrady ovocné sady trvalé travní porosty lesní půda vodní plochy zastavěné plochy ostatní plochy
Hnojice 89,96 % 0,00 % 0,00 % 2,13 % 0,00 % 0,48 % 0,53 % 1,06 % 1,76 % 4,08 %
ORP Šternberk 29,22 % 0,00 % 0,00 % 1,25 % 0,05 % 25,27 % 34,60 % 0,64 % 1,09 % 7,87 %
Olomoucký kraj 38,46 % 0,18 % 0,00 % 2,43 % 0,46 % 10,91 % 35,39 % 1,22 % 1,61 % 9,33 %
Hnojice
ORP Šternberk
Olomoucký kraj

Celková výměra

Zdroj: ČSÚ  |  Aktualizace: 31.12.2022
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Hnojice 973,67 ha 973,67 ha 973,67 ha 973,67 ha 973,99 ha 973,99 ha 0,00 ha 973,99 ha 973,99 ha 973,99 ha 973,99 ha 973,99 ha
ORP Šternberk 30 670,03 ha 30 670,42 ha 30 669,53 ha 30 669,03 ha 30 668,12 ha 33 609,97 ha 33 612,68 ha 33 612,88 ha 33 613,33 ha 33 613,30 ha 33 613,33 ha 33 613,31 ha
Olomoucký kraj 526 656,17 ha 526 657,57 ha 526 668,47 ha 526 676,81 ha 526 690,07 ha 527 146,15 ha 527 151,73 ha 527 151,73 ha 527 153,56 ha 527 154,19 ha 527 154,60 ha 527 157,39 ha
Statistiky ke stažení v xlsx formátu