Statistika

Počet obyvatel

Zdroj: ČSÚ  |  Aktualizace: 31. 12. 2021
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Bohdíkov 1366 1367 1349 1341 1325 1333 1334 1317 1304 1303 1271
ORP Šumperk 71109 70838 70621 70288 69940 69707 69451 69242 68988 68513 67419
Olomoucký kraj 638638 637609 636356 635711 634718 633925 632492 632492 632015 630522 622930

Pohyb obyvatelstva

(+) Živě narození / (-) Zemřelí

Zdroj: ČSÚ  |  Aktualizace: 31. 12. 2021
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Bohdíkov + 9 / - 15 + 15 / - 19 + 9 / - 21 + 11 / - 14 + 10 / - 24 + 15 / - 14 + / - + 7 / - 13 + 10 / - 14 + 16 / - 12 + 13 / - 17

Přirozený přírůstek

Zdroj: ČSÚ  |  Aktualizace: 31. 12. 2021
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Bohdíkov -6 -4 -12 -3 -14 1 -6 -4 4 4

Hrubá míra přirozeného přírůstku [přepočet na 100 obyvatel]

Zdroj: ČSÚ  |  Aktualizace: 31. 12. 2021
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Bohdíkov -0,44 -0,29 -0,89 -0,22 -1,06 0,08 0,15 -0,46 -0,31 0,31 0,31
ORP Šumperk -0,17 -0,19 -0,15 -0,16 -0,21 -0,13 -0,07 -0,20 -0,19 -0,19 -0,50
Olomoucký kraj -0,04 -0,06 -0,08 -0,01 -0,08 -0,01 -0,04 -0,04 -0,09 -0,09 -0,18

+ Přistěhovalí / - Vystěhovalí

Zdroj: ČSÚ  |  Aktualizace: 31. 12. 2021
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Bohdíkov + 19 / - 30 + 18 / - 13 + 23 / - 29 + 30 / - 35 + 29 / - 31 + 29 / - 22 + / - + 26 / - 37 + 25 / - 34 + 24 / - 29 + 25 / - 39

Saldo migrace

Zdroj: ČSÚ  |  Aktualizace: 31. 12. 2021
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Bohdíkov -11 5 -6 -5 -2 7 -11 -9 5 14

Hrubá míra salda migrace [přepočet na 100 obyvatel]

Zdroj: ČSÚ  |  Aktualizace: 31. 12. 2021
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Bohdíkov -0,81 0,37 -0,44 -0,37 -0,15 0,53 -0,07 -0,84 -0,69 0,38 1,10
ORP Šumperk -0,17 -0,19 -0,16 -0,31 -0,29 -0,21 -0,29 -0,10 -0,18 -0,18 -0,35
Olomoucký kraj -0,02 -0,10 -0,12 -0,01 -0,08 -0,12 -0,07 -0,07 0,01 0,01 0,01

Celkový přírůstek

Zdroj: ČSÚ  |  Aktualizace: 31. 12. 2021
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Bohdíkov -17 1 -18 -8 -16 8 -17 -13 1 18

Hrubá míra celkového přírůstku [přepočet na 100 obyvatel]

Zdroj: ČSÚ  |  Aktualizace: 31. 12. 2021
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Bohdíkov -1,24 0,07 -1,33 -0,60 -1,21 0,60 0,07 -1,29 -1,00 0,08 1,42
ORP Šumperk -0,34 -0,38 -0,31 -0,47 -0,50 -0,33 -0,37 -0,30 -0,37 -0,37 -0,85
Olomoucký kraj -0,06 -0,16 -0,20 -0,02 -0,16 -0,13 -0,11 -0,11 -0,08 -0,08 -0,17

Průměřný věk

Zdroj: ČSÚ  |  Aktualizace: 31. 12. 2021
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Bohdíkov 40,68 40,81 41,31 41,48 41,55 41,63 42,14 42,78 43,32 43,38 43,71
ORP Šumperk 41,51 41,79 42,04 42,33 42,56 42,84 43,10 43,31 43,52 43,71 44,08
Olomoucký kraj 41,22 41,48 41,73 41,97 42,20 42,40 42,79 42,79 42,99 43,11 43,33

Počet obyvatel podle věku

Zdroj: ČSÚ  |  Aktualizace: 31. 12. 2021
0 - 14 let 15 - 64 let 65+ let
Bohdíkov 188 804 279

Podíl obyvatel podle věku

Zdroj: ČSÚ  |  Aktualizace: 31. 12. 2021
0 - 14 let 15 - 64 let 65+ let
Bohdíkov 14,79 % 63,26 % 21,95 %
ORP Šumperk 15,13 % 61,85 % 23,01 %
Olomoucký kraj 15,77 % 62,73 % 21,50 %
Bohdíkov
ORP Šumperk
Olomoucký kraj

Podíl osob s nejvyšším ukončeným vzděláním na populaci ve věku 15 a více let

Zdroj: ČSÚ  |  Aktualizace: SLDB 2011
ostatní
Bohdíkov 22,29 % 4,86 % 72,85 %
ORP Šumperk 20,48 % 9,75 % 69,77 %
Olomoucký kraj 18,44 % 11,43 % 70,13 %
Bohdíkov
ORP Šumperk
Olomoucký kraj

Podíl ekonomicky aktivních zaměstnaných v odvětví

Zdroj: ČSÚ  |  Aktualizace: SLDB 2011
primér sekundér terciér
Bohdíkov 7,00 % 47,51 % 45,49 %
ORP Šumperk 3,71 % 38,75 % 57,53 %
Olomoucký kraj 3,45 % 34,84 % 61,72 %
Bohdíkov
ORP Šumperk
Olomoucký kraj

Konsolidovaný příjem obce

Zdroj: ČSÚ  |  Aktualizace: 31. 12. 2021
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Bohdíkov 0,00 mil. Kč 0,00 mil. Kč 0,00 mil. Kč 0,00 mil. Kč 0,00 mil. Kč 0,00 mil. Kč 25,67 mil. Kč 36,87 mil. Kč 0,00 mil. Kč 0,00 mil. Kč 0,00 mil. Kč
Olomoucký kraj 0,00 mil. Kč 0,00 mil. Kč 0,00 mil. Kč 0,00 mil. Kč 0,00 mil. Kč 0,00 mil. Kč 0,00 mil. Kč 0,00 mil. Kč 0,00 mil. Kč 0,00 mil. Kč 0,00 mil. Kč

Daňový příjem obce

Zdroj: ČSÚ  |  Aktualizace: 31. 12. 2021
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Bohdíkov 0,00 mil. Kč 0,00 mil. Kč 0,00 mil. Kč 0,00 mil. Kč 0,00 mil. Kč 0,00 mil. Kč 17,73 mil. Kč 19,59 mil. Kč 0,00 mil. Kč 0,02 mil. Kč 0,00 mil. Kč
Olomoucký kraj 0,00 mil. Kč 0,00 mil. Kč 0,00 mil. Kč 0,00 mil. Kč 0,00 mil. Kč 0,00 mil. Kč 0,00 mil. Kč 0,00 mil. Kč 0,00 mil. Kč 0,00 mil. Kč 0,00 mil. Kč

Výnos

Zdroj: ČSÚ  |  Aktualizace: 31. 12. 2021
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Bohdíkov 0,00 mil. Kč 0,00 mil. Kč 0,00 mil. Kč 0,00 mil. Kč 0,00 mil. Kč 0,00 mil. Kč 24,10 mil. Kč 36,72 mil. Kč 0,00 mil. Kč 0,00 mil. Kč 0,00 mil. Kč

Výnosy na obyvatele

Zdroj: ČSÚ  |  Aktualizace: 31. 12. 2021
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Bohdíkov 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 18 066,84 Kč 27 882,70 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč
ORP Šumperk 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč
Olomoucký kraj 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč

Podíl nezaměstnaných osob

Zdroj: ČSÚ  |  Aktualizace: 31. 12. 2021
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Bohdíkov 8,69 % 0,00 % 0,00 % 8,27 % 5,64 % 6,31 % 5,03 % 3,72 % 2,65 % 3,10 % 2,78 %
ORP Šumperk 9,68 % 0,00 % 0,00 % 9,55 % 7,32 % 6,80 % 4,89 % 3,92 % 3,30 % 4,28 % 3,42 %
Olomoucký kraj 8,33 % 8,93 % 9,79 % 8,82 % 7,01 % 5,94 % 4,35 % 3,37 % 2,94 % 4,11 % 3,35 %

Počet uchazečů o zaměstnání v evidenci úřadu práce (dosažitelní)

Zdroj: ČSÚ  |  Aktualizace: 31. 12. 2021
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Bohdíkov 82 94 77 52 57 45 33 23 26 23

Vyjížďka a dojížďka do zaměstnání a škol

Zdroj: ČSÚ  |  Aktualizace: SLDB 2011
do zaměstnání do škol
vyjíždějící 246 103
dojíždějící 32

Vyjížďka a dojížďka do zaměstnání

Vyjížďka a dojížďka do škol

Počet dokončených bytů

Zdroj: ČSÚ  |  Aktualizace: 31. 12. 2021
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Bohdíkov 1 2 2 1 1 1 2 0 3
ORP Šumperk 52 89 57 45 56 55 53 75 63 100 150
Olomoucký kraj 1305 1490 1231 1420 1095 1337 1615 1615 1984 2205 1916

Podíl neobydlených bytů z celkového počtu bytů

Zdroj: ČSÚ  |  Aktualizace: SLDB 2011
Neobydlené Obydlené
Bohdíkov 18,60 % 81,40 %
ORP Šumperk 13,16 % 86,84 %
Olomoucký kraj 12,78 % 87,22 %

Podíl obydlených bytů podle roku postavení

Zdroj: ČSÚ  |  Aktualizace: SLDB 2011
do roku 1919 1920-1970 1971-1980 1981-2000 2001-2011
Bohdíkov 15,80 % 35,50 % 21,10 % 20,50 % 5,70 %
ORP Šumperk 10,69 % 35,32 % 23,05 % 22,93 % 6,86 %
Olomoucký kraj 9,74 % 35,25 % 20,54 % 24,16 % 8,76 %
Bohdíkov
ORP Šumperk
Olomoucký kraj

Počet neobydlených bytů sloužících k rekreaci

Zdroj: ČSÚ  |  Aktualizace: SLDB 2011
neobydlené byty k rekreaci
Bohdíkov 27
ORP Šumperk 848
Olomoucký kraj 5793

Kapacita hromadných ubytovacích zařízení

Zdroj: ČSÚ  |  Aktualizace: 31. 12. 2021
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Bohdíkov 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ORP Šumperk 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 164,00 8 532,00
Olomoucký kraj 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28 371,00 28 038,00

Počet hromadných ubytovacích zařízení

Zdroj: ČSÚ  |  Aktualizace: 31. 12. 2021
hotel a motel penzion turistická ubytovna kemp, chatová osada ostatní celkem
Bohdíkov 0
ORP Šumperk 0
Olomoucký kraj 0
Bohdíkov
ORP Šumperk
Olomoucký kraj

Podíl obyvatel v obydlených bytech podle napojení na technickou infrastrukturu

Zdroj: ČSÚ  |  Aktualizace: SLDB 2011
Vodovod Plyn Kanalizace
Bohdíkov 99,10 % 20,90 % 0,00 %
ORP Šumperk 99,67 % 60,04 % 76,79 %
Olomoucký kraj 99,67 % 75,21 % 75,89 %

Podíl zemědělské půdy z celkové výměry

Zdroj: ČSÚ  |  Aktualizace: 31. 12. 2021
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Bohdíkov 25,83 % 25,79 % 25,77 % 25,77 % 25,77 % 25,77 % 25,76 % 25,75 % 25,77 % 25,76 % 25,72 %
Zdroj: ČSÚ  |  Aktualizace: 31. 12. 2021
Orná půda Trvalý travní porost Ostatní
Bohdíkov 34,87 % 57,87 % 7,26 %
ORP Šumperk 37,40 % 57,02 % 5,58 %
Olomoucký kraj 73,40 % 20,77 % 5,82 %
Bohdíkov
ORP Šumperk
Olomoucký kraj
Zdroj: ČSÚ  |  Aktualizace: 31. 12. 2021
I. třída II. třída III. třída IV. třída V. třída bez ochrany
Bohdíkov 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 %
ORP Šumperk 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 %
Olomoucký kraj 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 %
Bohdíkov
ORP Šumperk
Olomoucký kraj
Zdroj: ČSÚ  |  Aktualizace: 31. 12. 2021
orná půda chmelnice vinice zahrady ovocné sady trvalé travní porosty lesní půda vodní plochy zastavěné plochy ostatní plochy
Bohdíkov 8,97 % 0,00 % 0,00 % 1,85 % 0,02 % 14,89 % 66,97 % 0,91 % 0,88 % 5,52 %
ORP Šumperk 13,67 % 0,00 % 0,00 % 1,89 % 0,15 % 20,84 % 55,37 % 0,81 % 1,04 % 6,22 %
Olomoucký kraj 38,52 % 0,18 % 0,00 % 2,41 % 0,46 % 10,90 % 35,38 % 1,22 % 1,60 % 9,32 %
Bohdíkov
ORP Šumperk
Olomoucký kraj

Celková výměra

Zdroj: ČSÚ  |  Aktualizace: 31. 12. 2021
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Bohdíkov 2 621,75 ha 2 621,79 ha 2 621,68 ha 2 621,68 ha 2 621,72 ha 2 621,76 ha 0,00 ha 2 621,76 ha 2 621,76 ha 2 621,77 ha 2 621,78 ha
ORP Šumperk 85 735,20 ha 85 734,66 ha 85 740,57 ha 85 738,13 ha 85 742,65 ha 85 745,85 ha 85 745,79 ha 85 745,70 ha 85 745,77 ha 85 745,95 ha 85 746,05 ha
Olomoucký kraj 526 656,17 ha 526 657,57 ha 526 668,47 ha 526 676,81 ha 526 690,07 ha 527 146,15 ha 527 151,73 ha 527 151,73 ha 527 153,56 ha 527 154,19 ha 527 154,60 ha
Statistiky ke stažení v xlsx formátu