Základní údaje

Kód obce525804
StatutObec
Webhttps://obecbohdikov.cz/
Rozloha2621.76
Počet obyvatel1317
Počet domů445

Občanská vybavenost

?1
?1
?1
?1
?1
?1
?3
?1
?1
?1
?1
?1
?3
?1
?1
?1
?1

Územně plánovací dokumentace

Územní plán
Územní plán Bohdíkov

Územně plánovací podklady

Územní studie - evidované
Územní studie větrné elektrárny na území Olomouckého kraje
Územní studie území se zvýšeným potenciálem pro rekreaci a cestovní ruch RC5 Olomoucko - jih
Územní studie rozvoje cyklistické dopravy v Olomouckém kraji
Územní studie D6 modernizace a homogenizace silnice II/369 v úseku Jindřichov - Bohutín
Územní studie krajiny pro území Olomouckého kraje, včetně návrhu opatření v souvislosti s adaptací na změny klimatu
Aktualizace Územní studie větrné elektrárny na území Olomouckého kraje

Statistika

Podíl zemědělské půdy: 25,72%
Podíl druhu pozemků: orná - 34,87% TTP - 57,87%
Podíl I. a II. třídy ochrany: I. 0,00% II. 0,00%
Přir. přírůstek: 4
Saldo migrace: 14
Celkový přírůstek: 18
Počet obyvatel

Rozbor udržitelného rozvoje území

 hospodářšký pilířsociální pilířenviromentální pilíř
Pozitiva
Negativa

Vyhodnocení vyváženosti vztahů územních podmínek pilířů udržitelného rozvoje

Objektivníhospodářský pilířsociální pilířenviromentální pilíř
Kraj
ORP nehodnoceno nehodnoceno nehodnoceno
Podíl nezaměstnaných