Statistika

Počet obyvatel

Zdroj: ČSÚ  |  Aktualizace: 31. 12. 2021
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Uničov 11810 11638 11628 11581 11579 11479 11396 11396 11335 11281 11066
ORP Uničov 22882 22747 22648 22552 22532 22474 22407 22449 22428 22356 22040
Olomoucký kraj 638638 637609 636356 635711 634718 633925 632492 632492 632015 630522 622930

Pohyb obyvatelstva

(+) Živě narození / (-) Zemřelí

Zdroj: ČSÚ  |  Aktualizace: 31. 12. 2021
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Uničov + 107 / - 118 + 109 / - 149 + 108 / - 110 + 105 / - 129 + 99 / - 140 + 109 / - 131 + / - + 134 / - 138 + 103 / - 128 + 123 / - 142 + 113 / - 158

Přirozený přírůstek

Zdroj: ČSÚ  |  Aktualizace: 31. 12. 2021
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Uničov -11 -40 -2 -24 -41 -22 -4 -25 19 45

Hrubá míra přirozeného přírůstku [přepočet na 100 obyvatel]

Zdroj: ČSÚ  |  Aktualizace: 31. 12. 2021
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Uničov -0,09 -0,34 -0,02 -0,21 -0,35 -0,19 -0,25 -0,04 -0,22 0,17 0,41
ORP Uničov -0,03 -0,20 -0,06 -0,07 -0,27 0,01 -0,17 0,08 -0,15 -0,15 -0,25
Olomoucký kraj -0,04 -0,06 -0,08 -0,01 -0,08 -0,01 -0,04 -0,04 -0,09 -0,09 -0,18

+ Přistěhovalí / - Vystěhovalí

Zdroj: ČSÚ  |  Aktualizace: 31. 12. 2021
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Uničov + 165 / - 233 + 153 / - 285 + 216 / - 224 + 216 / - 239 + 267 / - 228 + 197 / - 275 + / - + 245 / - 241 + 225 / - 261 + 217 / - 252 + 207 / - 310

Saldo migrace

Zdroj: ČSÚ  |  Aktualizace: 31. 12. 2021
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Uničov -68 -132 -8 -23 39 -78 4 -36 35 103

Hrubá míra salda migrace [přepočet na 100 obyvatel]

Zdroj: ČSÚ  |  Aktualizace: 31. 12. 2021
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Uničov -0,58 -1,13 -0,07 -0,20 0,34 -0,68 -0,47 0,04 -0,32 0,31 0,93
ORP Uničov -0,06 -0,40 -0,38 -0,36 0,18 -0,27 -0,12 0,11 0,06 0,06 -0,34
Olomoucký kraj -0,02 -0,10 -0,12 -0,01 -0,08 -0,12 -0,07 -0,07 0,01 0,01 0,01

Celkový přírůstek

Zdroj: ČSÚ  |  Aktualizace: 31. 12. 2021
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Uničov -79 -172 -10 -47 -2 -100 -61 54 148

Hrubá míra celkového přírůstku [přepočet na 100 obyvatel]

Zdroj: ČSÚ  |  Aktualizace: 31. 12. 2021
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Uničov -0,67 -1,48 -0,09 -0,41 -0,02 -0,87 -0,73 0,00 -0,54 0,48 1,34
ORP Uničov -0,08 -0,59 -0,44 -0,43 -0,09 -0,26 -0,30 0,19 -0,09 -0,09 -0,59
Olomoucký kraj -0,06 -0,16 -0,20 -0,02 -0,16 -0,13 -0,11 -0,11 -0,08 -0,08 -0,17

Průměřný věk

Zdroj: ČSÚ  |  Aktualizace: 31. 12. 2021
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Uničov 41,82 42,23 42,56 42,81 43,05 43,34 43,70 43,83 44,19 44,30 44,64
ORP Uničov 40,96 41,30 41,64 41,92 42,16 42,37 42,62 42,82 43,05 43,18 43,43
Olomoucký kraj 41,22 41,48 41,73 41,97 42,20 42,40 42,79 42,79 42,99 43,11 43,33

Počet obyvatel podle věku

Zdroj: ČSÚ  |  Aktualizace: 31. 12. 2021
0 - 14 let 15 - 64 let 65+ let
Uničov 1556 7029 2481

Podíl obyvatel podle věku

Zdroj: ČSÚ  |  Aktualizace: 31. 12. 2021
0 - 14 let 15 - 64 let 65+ let
Uničov 14,06 % 63,52 % 22,42 %
ORP Uničov 15,17 % 63,73 % 21,10 %
Olomoucký kraj 15,77 % 62,73 % 21,50 %
Uničov
ORP Uničov
Olomoucký kraj

Podíl osob s nejvyšším ukončeným vzděláním na populaci ve věku 15 a více let

Zdroj: ČSÚ  |  Aktualizace: SLDB 2011
ostatní
Uničov 20,54 % 8,60 % 70,86 %
ORP Uničov 21,64 % 7,55 % 70,82 %
Olomoucký kraj 18,44 % 11,43 % 70,13 %
Uničov
ORP Uničov
Olomoucký kraj

Podíl ekonomicky aktivních zaměstnaných v odvětví

Zdroj: ČSÚ  |  Aktualizace: SLDB 2011
primér sekundér terciér
Uničov 3,11 % 42,13 % 54,77 %
ORP Uničov 6,09 % 40,37 % 53,53 %
Olomoucký kraj 3,45 % 34,84 % 61,72 %
Uničov
ORP Uničov
Olomoucký kraj

Konsolidovaný příjem obce

Zdroj: ČSÚ  |  Aktualizace: 31. 12. 2021
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Uničov 0,00 mil. Kč 0,00 mil. Kč 0,00 mil. Kč 0,00 mil. Kč 0,00 mil. Kč 0,00 mil. Kč 279,02 mil. Kč 340,84 mil. Kč 0,00 mil. Kč 0,00 mil. Kč 0,00 mil. Kč
Olomoucký kraj 0,00 mil. Kč 0,00 mil. Kč 0,00 mil. Kč 0,00 mil. Kč 0,00 mil. Kč 0,00 mil. Kč 0,00 mil. Kč 0,00 mil. Kč 0,00 mil. Kč 0,00 mil. Kč 0,00 mil. Kč

Daňový příjem obce

Zdroj: ČSÚ  |  Aktualizace: 31. 12. 2021
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Uničov 0,00 mil. Kč 0,00 mil. Kč 0,00 mil. Kč 0,00 mil. Kč 0,00 mil. Kč 0,00 mil. Kč 180,94 mil. Kč 194,85 mil. Kč 0,00 mil. Kč 0,19 mil. Kč 0,00 mil. Kč
Olomoucký kraj 0,00 mil. Kč 0,00 mil. Kč 0,00 mil. Kč 0,00 mil. Kč 0,00 mil. Kč 0,00 mil. Kč 0,00 mil. Kč 0,00 mil. Kč 0,00 mil. Kč 0,00 mil. Kč 0,00 mil. Kč

Výnos

Zdroj: ČSÚ  |  Aktualizace: 31. 12. 2021
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Uničov 0,00 mil. Kč 0,00 mil. Kč 0,00 mil. Kč 0,00 mil. Kč 0,00 mil. Kč 0,00 mil. Kč 247,04 mil. Kč 302,21 mil. Kč 0,00 mil. Kč 0,00 mil. Kč 0,00 mil. Kč

Výnosy na obyvatele

Zdroj: ČSÚ  |  Aktualizace: 31. 12. 2021
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Uničov 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 21 677,92 Kč 26 519,16 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč
ORP Uničov 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč
Olomoucký kraj 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč

Podíl nezaměstnaných osob

Zdroj: ČSÚ  |  Aktualizace: 31. 12. 2021
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Uničov 9,54 % 0,00 % 0,00 % 9,26 % 7,80 % 5,87 % 4,87 % 3,25 % 3,57 % 4,32 % 3,46 %
ORP Uničov 9,30 % 0,00 % 0,00 % 8,88 % 7,35 % 5,95 % 4,70 % 3,22 % 3,44 % 4,14 % 3,37 %
Olomoucký kraj 8,33 % 8,93 % 9,79 % 8,82 % 7,01 % 5,94 % 4,35 % 3,37 % 2,94 % 4,11 % 3,35 %

Počet uchazečů o zaměstnání v evidenci úřadu práce (dosažitelní)

Zdroj: ČSÚ  |  Aktualizace: 31. 12. 2021
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Uničov 782 823 731 608 456 371 245 266 319 251

Vyjížďka a dojížďka do zaměstnání a škol

Zdroj: ČSÚ  |  Aktualizace: SLDB 2011
do zaměstnání do škol
vyjíždějící 974 381
dojíždějící 1489 580

Vyjížďka a dojížďka do zaměstnání

Vyjížďka a dojížďka do škol

Počet dokončených bytů

Zdroj: ČSÚ  |  Aktualizace: 31. 12. 2021
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Uničov 17 10 19 48 12 10 10 8 18 9 19
ORP Uničov 46 29 37 71 26 33 42 56 61 43 46
Olomoucký kraj 1305 1490 1231 1420 1095 1337 1615 1615 1984 2205 1916

Podíl neobydlených bytů z celkového počtu bytů

Zdroj: ČSÚ  |  Aktualizace: SLDB 2011
Neobydlené Obydlené
Uničov 8,10 % 91,90 %
ORP Uničov 11,72 % 88,28 %
Olomoucký kraj 12,78 % 87,22 %

Podíl obydlených bytů podle roku postavení

Zdroj: ČSÚ  |  Aktualizace: SLDB 2011
do roku 1919 1920-1970 1971-1980 1981-2000 2001-2011
Uničov 8,20 % 43,90 % 17,70 % 22,50 % 7,00 %
ORP Uničov 10,77 % 37,41 % 18,06 % 24,85 % 8,01 %
Olomoucký kraj 9,74 % 35,25 % 20,54 % 24,16 % 8,76 %
Uničov
ORP Uničov
Olomoucký kraj

Počet neobydlených bytů sloužících k rekreaci

Zdroj: ČSÚ  |  Aktualizace: SLDB 2011
neobydlené byty k rekreaci
Uničov 20
ORP Uničov 149
Olomoucký kraj 5793

Kapacita hromadných ubytovacích zařízení

Zdroj: ČSÚ  |  Aktualizace: 31. 12. 2021
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Uničov 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9,41 9,41 0,00 0,00 78,00
ORP Uničov 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 180,00 190,00
Olomoucký kraj 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28 371,00 28 038,00

Počet hromadných ubytovacích zařízení

Zdroj: ČSÚ  |  Aktualizace: 31. 12. 2021
hotel a motel penzion turistická ubytovna kemp, chatová osada ostatní celkem
Uničov 0
ORP Uničov 0
Olomoucký kraj 0
Uničov
ORP Uničov
Olomoucký kraj

Podíl obyvatel v obydlených bytech podle napojení na technickou infrastrukturu

Zdroj: ČSÚ  |  Aktualizace: SLDB 2011
Vodovod Plyn Kanalizace
Uničov 99,90 % 85,30 % 89,20 %
ORP Uničov 99,56 % 77,96 % 80,53 %
Olomoucký kraj 99,67 % 75,21 % 75,89 %

Podíl zemědělské půdy z celkové výměry

Zdroj: ČSÚ  |  Aktualizace: 31. 12. 2021
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Uničov 79,25 % 78,89 % 78,83 % 78,82 % 78,84 % 78,84 % 78,27 % 78,81 % 78,80 % 78,79 % 78,23 %
Zdroj: ČSÚ  |  Aktualizace: 31. 12. 2021
Orná půda Trvalý travní porost Ostatní
Uničov 93,25 % 3,46 % 3,29 %
ORP Uničov 87,87 % 6,81 % 5,33 %
Olomoucký kraj 73,40 % 20,77 % 5,82 %
Uničov
ORP Uničov
Olomoucký kraj
Zdroj: ČSÚ  |  Aktualizace: 31. 12. 2021
I. třída II. třída III. třída IV. třída V. třída bez ochrany
Uničov 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 %
ORP Uničov 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 %
Olomoucký kraj 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 %
Uničov
ORP Uničov
Olomoucký kraj
Zdroj: ČSÚ  |  Aktualizace: 31. 12. 2021
orná půda chmelnice vinice zahrady ovocné sady trvalé travní porosty lesní půda vodní plochy zastavěné plochy ostatní plochy
Uničov 72,95 % 0,00 % 0,00 % 2,55 % 0,02 % 2,71 % 7,77 % 1,36 % 3,13 % 9,52 %
ORP Uničov 64,20 % 0,00 % 0,00 % 2,51 % 1,38 % 4,97 % 16,14 % 1,36 % 1,98 % 7,45 %
Olomoucký kraj 38,52 % 0,18 % 0,00 % 2,41 % 0,46 % 10,90 % 35,38 % 1,22 % 1,60 % 9,32 %
Uničov
ORP Uničov
Olomoucký kraj

Celková výměra

Zdroj: ČSÚ  |  Aktualizace: 31. 12. 2021
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Uničov 4 826,49 ha 4 826,41 ha 4 826,62 ha 4 826,62 ha 4 827,44 ha 4 827,47 ha 0,00 ha 4 827,85 ha 4 827,77 ha 4 827,80 ha 4 826,72 ha
ORP Uničov 20 742,65 ha 20 742,34 ha 20 742,41 ha 20 740,94 ha 20 743,36 ha 20 745,40 ha 20 747,86 ha 20 748,04 ha 20 747,99 ha 20 748,73 ha 20 747,67 ha
Olomoucký kraj 526 656,17 ha 526 657,57 ha 526 668,47 ha 526 676,81 ha 526 690,07 ha 527 146,15 ha 527 151,73 ha 527 151,73 ha 527 153,56 ha 527 154,19 ha 527 154,60 ha
Statistiky ke stažení v xlsx formátu