Základní údaje

Kód obce505587
StatutObec
Webhttp://www.unicov.cz/
Rozloha4827.85
Počet obyvatel11396

Občanská vybavenost

Statistika

Podíl ZŠ: 14,67% Podíl VŠ: 11,25%
Vyjížďka/dojížďka: 1804/3357
Počet dokončených bytů: 60
Podíl neobydlených bytů: 8,67%
Podíl obydlených bytů (2001-2011): 7,85%
Podíl zemědělské půdy: 78,21%
Podíl druhu pozemků: orná - 93,26% TTP - 3,42%
Podíl I. a II. třídy ochrany: I. 49,13% II. 27,98%
Podíl jednotlivých druhů pozemků:
orná půda - 72,94% chmelnice - 0,00% vinice - 0,00% zahrady - 2,57% ovocné sady - 0,02% TTP 2,68% lesní půda 7,77% vodní plochy 1,34% zastavěné plochy 3,14% ostatní plochy 9,54%
Přir. přírůstek: 61
Saldo migrace: 117
Celkový přírůstek: 56
Počet obyvatel

Rozbor udržitelného rozvoje území

 hospodářšký pilířsociální pilířenviromentální pilíř
Podíl obyvatel podle věku
Podíl nezaměstnaných