Problémy k řešení

Označení Kategorie Název Popis Zdroj Datum určení Řešitelnost v ÚPD Návrh řešení Stav Lokalizace Význam Poznámka
D2 Silnice III.třídy z Dlouhé Loučky směr Paseka - nutná úprava komunikace na stav odpovídající provozu, v zimě neudržovaná. UAP 2014 09. 11. 2021 Úprava komunikace ve vymezených plochách dopravní infrastruktury. Paseka Místní
ZL2 Zastavitelná plocha je situována do přírodního parku. Jedná se o plochu parkoviště u arboreta (Z35), plochu bydlení Z6 a plochy rekreace v Karlově. 09. 11. 2021 Zastavitelná plocha je situována do přírodního parku. Jedná se o plochu parkoviště u arboreta (Z35), plochu bydlení Z6 a plochy rekreace v Karlově. Paseka Místní
ZL6 Nenávaznosti USES na hranici Dlouhá Loučka - Paseka (navržený lokální biokoridor je zde přerušen). UAP 2017 09. 11. 2021 Prověřit při změně ÚP v obou obcích. Paseka Místní
ZL5 Zastavitelné plochy zasahují do rozsáhlého ochranného pásma vodního zdroje. UAP 2014 09. 11. 2021 Rozvoj obce na těchto lokalitách omezen podmínkami ochranného pásma - v ÚP prověřeno. Vodní zdroj zásobuje rozsáhlé území mimo obec, zvážit možnost vyjednání kompenzací směrem k odběratelům za tato omezení. Paseka Místní
D10 Nárůst kamionové dopravy na spojnici Paseky a Uničova (způsobeno rozvojem podniků jako je např. Miele v Uničově) UAP 2016 09. 11. 2021 V posledním sčítání intenzity dopravy nebyl úsek zařazen mezi ty s vysokou intenzitou dopravy. Prověřit při další aktualizaci ÚAP. Paseka Místní
ZL7 Nenávaznosti USES na hranici Paseka - Řídeč. Biokoridory na sebe těsně nenavazují. UAP 2017 09. 11. 2021 Proěřit při pořizování nejbližší změny či nového ÚP. Paseka Místní
ZL7 Nenávaznosti USES na hranici Medlov - Troubelice, kde biokoridor není vymezen. UAP 2017 09. 11. 2021 Proěřit při pořizování nejbližší změny či nového ÚP. Paseka Místní