Základní údaje

Kód obce504785
StatutObec
Webhttps://www.obecpaseka.cz/
Rozloha2283.64
Počet obyvatel1294

Občanská vybavenost

Statistika

Podíl ZŠ: 16,06% Podíl VŠ: 9,90%
Vyjížďka/dojížďka: 354/327
Počet dokončených bytů: 3
Podíl neobydlených bytů: 19,28%
Podíl obydlených bytů (2001-2011): 10,45%
Podíl zemědělské půdy: 54,36%
Podíl druhu pozemků: orná - 74,97% TTP - 21,35%
Podíl I. a II. třídy ochrany: I. 2,06% II. 9,06%
Podíl jednotlivých druhů pozemků:
orná půda - 40,75% chmelnice - 0,00% vinice - 0,00% zahrady - 1,90% ovocné sady - 0,10% TTP 11,61% lesní půda 33,81% vodní plochy 1,90% zastavěné plochy 1,21% ostatní plochy 8,72%
Přir. přírůstek: 4
Saldo migrace: 16
Celkový přírůstek: 12
Počet obyvatel

Rozbor udržitelného rozvoje území

 hospodářšký pilířsociální pilířenviromentální pilíř
Podíl obyvatel podle věku
Podíl nezaměstnaných