Základní údaje

Kód obce501476
StatutObec
Webhttp://www.dlouhaloucka.cz/
Rozloha2662
Počet obyvatel1971

Občanská vybavenost

Statistika

Podíl ZŠ: 23,89% Podíl VŠ: 7,35%
Vyjížďka/dojížďka: 234/44
Počet dokončených bytů: 1
Podíl neobydlených bytů: 17,40%
Podíl obydlených bytů (2001-2011): 8,30%
Podíl zemědělské půdy: 67,98%
Podíl druhu pozemků: orná - 84,01% TTP - 11,50%
Podíl I. a II. třídy ochrany: I. 0,00% II. 0,00%
Podíl jednotlivých druhů pozemků:
orná půda - 57,11% chmelnice - 0,00% vinice - 0,00% zahrady - 2,72% ovocné sady - 0,33% TTP 7,82% lesní půda 20,08% vodní plochy 0,81% zastavěné plochy 1,92% ostatní plochy 9,21%
Přir. přírůstek: 15
Saldo migrace: 7
Celkový přírůstek: 22
Počet obyvatel

Rozbor udržitelného rozvoje území

 hospodářšký pilířsociální pilířenviromentální pilíř
Podíl obyvatel podle věku
Podíl nezaměstnaných