Statistika

Počet obyvatel

Zdroj: ČSÚ  |  Aktualizace: 31. 12. 2021
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Vikantice 72 73 72 77 79 78 79 68 70 75 81
ORP Šumperk 71109 70838 70621 70288 69940 69707 69451 69242 68988 68513 67419
Olomoucký kraj 638638 637609 636356 635711 634718 633925 632492 632492 632015 630522 622930

Pohyb obyvatelstva

(+) Živě narození / (-) Zemřelí

Zdroj: ČSÚ  |  Aktualizace: 31. 12. 2021
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Vikantice + / - 2 + / - + 1 / - + / - 1 + 3 / - 1 + 1 / - 2 + / - + 1 / - 1 + 2 / - + / - 2 + 2 / - 1

Přirozený přírůstek

Zdroj: ČSÚ  |  Aktualizace: 31. 12. 2021
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Vikantice -2 1 -1 2 -1 2 2 1

Hrubá míra přirozeného přírůstku [přepočet na 100 obyvatel]

Zdroj: ČSÚ  |  Aktualizace: 31. 12. 2021
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Vikantice -2,78 0,00 1,39 -1,30 2,53 -1,28 0,00 0,00 2,86 2,67 1,23
ORP Šumperk -0,17 -0,19 -0,15 -0,16 -0,21 -0,13 -0,07 -0,20 -0,19 -0,19 -0,50
Olomoucký kraj -0,04 -0,06 -0,08 -0,01 -0,08 -0,01 -0,04 -0,04 -0,09 -0,09 -0,18

+ Přistěhovalí / - Vystěhovalí

Zdroj: ČSÚ  |  Aktualizace: 31. 12. 2021
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Vikantice + 2 / - 2 + 1 / - + / - 2 + 7 / - 1 + 1 / - 1 + 2 / - 2 + / - + / - 11 + 1 / - 1 + 8 / - 1 + 2 / - 1

Saldo migrace

Zdroj: ČSÚ  |  Aktualizace: 31. 12. 2021
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Vikantice 1 -2 6 -11 7 1

Hrubá míra salda migrace [přepočet na 100 obyvatel]

Zdroj: ČSÚ  |  Aktualizace: 31. 12. 2021
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Vikantice 0,00 1,37 -2,78 7,79 0,00 0,00 1,27 -16,18 0,00 9,33 1,23
ORP Šumperk -0,17 -0,19 -0,16 -0,31 -0,29 -0,21 -0,29 -0,10 -0,18 -0,18 -0,35
Olomoucký kraj -0,02 -0,10 -0,12 -0,01 -0,08 -0,12 -0,07 -0,07 0,01 0,01 0,01

Celkový přírůstek

Zdroj: ČSÚ  |  Aktualizace: 31. 12. 2021
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Vikantice -2 1 -1 5 2 -1 -11 2 5 2

Hrubá míra celkového přírůstku [přepočet na 100 obyvatel]

Zdroj: ČSÚ  |  Aktualizace: 31. 12. 2021
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Vikantice -2,78 1,37 -1,39 6,49 2,53 -1,28 1,27 -16,18 2,86 6,67 2,47
ORP Šumperk -0,34 -0,38 -0,31 -0,47 -0,50 -0,33 -0,37 -0,30 -0,37 -0,37 -0,85
Olomoucký kraj -0,06 -0,16 -0,20 -0,02 -0,16 -0,13 -0,11 -0,11 -0,08 -0,08 -0,17

Průměřný věk

Zdroj: ČSÚ  |  Aktualizace: 31. 12. 2021
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Vikantice 44,63 45,29 45,64 43,71 43,06 43,29 40,88 45,01 44,84 42,97 43,86
ORP Šumperk 41,51 41,79 42,04 42,33 42,56 42,84 43,10 43,31 43,52 43,71 44,08
Olomoucký kraj 41,22 41,48 41,73 41,97 42,20 42,40 42,79 42,79 42,99 43,11 43,33

Počet obyvatel podle věku

Zdroj: ČSÚ  |  Aktualizace: 31. 12. 2021
0 - 14 let 15 - 64 let 65+ let
Vikantice 17 43 21

Podíl obyvatel podle věku

Zdroj: ČSÚ  |  Aktualizace: 31. 12. 2021
0 - 14 let 15 - 64 let 65+ let
Vikantice 20,99 % 53,09 % 25,93 %
ORP Šumperk 15,13 % 61,85 % 23,01 %
Olomoucký kraj 15,77 % 62,73 % 21,50 %
Vikantice
ORP Šumperk
Olomoucký kraj

Podíl osob s nejvyšším ukončeným vzděláním na populaci ve věku 15 a více let

Zdroj: ČSÚ  |  Aktualizace: SLDB 2011
ostatní
Vikantice 30,77 % 1,54 % 67,69 %
ORP Šumperk 20,48 % 9,75 % 69,77 %
Olomoucký kraj 18,44 % 11,43 % 70,13 %
Vikantice
ORP Šumperk
Olomoucký kraj

Podíl ekonomicky aktivních zaměstnaných v odvětví

Zdroj: ČSÚ  |  Aktualizace: SLDB 2011
primér sekundér terciér
Vikantice 20,00 % 25,00 % 55,00 %
ORP Šumperk 3,71 % 38,75 % 57,53 %
Olomoucký kraj 3,45 % 34,84 % 61,72 %
Vikantice
ORP Šumperk
Olomoucký kraj

Konsolidovaný příjem obce

Zdroj: ČSÚ  |  Aktualizace: 31. 12. 2021
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Vikantice 0,00 mil. Kč 0,00 mil. Kč 0,00 mil. Kč 0,00 mil. Kč 0,00 mil. Kč 0,00 mil. Kč 2,00 mil. Kč 2,34 mil. Kč 0,00 mil. Kč 0,00 mil. Kč 0,00 mil. Kč
Olomoucký kraj 0,00 mil. Kč 0,00 mil. Kč 0,00 mil. Kč 0,00 mil. Kč 0,00 mil. Kč 0,00 mil. Kč 0,00 mil. Kč 0,00 mil. Kč 0,00 mil. Kč 0,00 mil. Kč 0,00 mil. Kč

Daňový příjem obce

Zdroj: ČSÚ  |  Aktualizace: 31. 12. 2021
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Vikantice 0,00 mil. Kč 0,00 mil. Kč 0,00 mil. Kč 0,00 mil. Kč 0,00 mil. Kč 0,00 mil. Kč 1,51 mil. Kč 1,65 mil. Kč 0,00 mil. Kč 0,00 mil. Kč 0,00 mil. Kč
Olomoucký kraj 0,00 mil. Kč 0,00 mil. Kč 0,00 mil. Kč 0,00 mil. Kč 0,00 mil. Kč 0,00 mil. Kč 0,00 mil. Kč 0,00 mil. Kč 0,00 mil. Kč 0,00 mil. Kč 0,00 mil. Kč

Výnos

Zdroj: ČSÚ  |  Aktualizace: 31. 12. 2021
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Vikantice 0,00 mil. Kč 0,00 mil. Kč 0,00 mil. Kč 0,00 mil. Kč 0,00 mil. Kč 0,00 mil. Kč 2,10 mil. Kč 1,68 mil. Kč 0,00 mil. Kč 0,00 mil. Kč 0,00 mil. Kč

Výnosy na obyvatele

Zdroj: ČSÚ  |  Aktualizace: 31. 12. 2021
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Vikantice 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 26 544,87 Kč 24 662,94 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč
ORP Šumperk 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč
Olomoucký kraj 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč

Podíl nezaměstnaných osob

Zdroj: ČSÚ  |  Aktualizace: 31. 12. 2021
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Vikantice 32,73 % 0,00 % 0,00 % 19,23 % 11,77 % 14,00 % 14,00 % 10,42 % 4,88 % 15,79 % 6,98 %
ORP Šumperk 9,68 % 0,00 % 0,00 % 9,55 % 7,32 % 6,80 % 4,89 % 3,92 % 3,30 % 4,28 % 3,42 %
Olomoucký kraj 8,33 % 8,93 % 9,79 % 8,82 % 7,01 % 5,94 % 4,35 % 3,37 % 2,94 % 4,11 % 3,35 %

Počet uchazečů o zaměstnání v evidenci úřadu práce (dosažitelní)

Zdroj: ČSÚ  |  Aktualizace: 31. 12. 2021
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Vikantice 18 12 10 6 7 7 5 2 6 3

Vyjížďka a dojížďka do zaměstnání a škol

Zdroj: ČSÚ  |  Aktualizace: SLDB 2011
do zaměstnání do škol
vyjíždějící 8 2
dojíždějící 1

Vyjížďka a dojížďka do zaměstnání

Vyjížďka a dojížďka do škol

Počet dokončených bytů

Zdroj: ČSÚ  |  Aktualizace: 31. 12. 2021
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Vikantice 2 0 0
ORP Šumperk 52 89 57 45 56 55 53 75 63 100 150
Olomoucký kraj 1305 1490 1231 1420 1095 1337 1615 1615 1984 2205 1916

Podíl neobydlených bytů z celkového počtu bytů

Zdroj: ČSÚ  |  Aktualizace: SLDB 2011
Neobydlené Obydlené
Vikantice 28,20 % 71,80 %
ORP Šumperk 13,16 % 86,84 %
Olomoucký kraj 12,78 % 87,22 %

Podíl obydlených bytů podle roku postavení

Zdroj: ČSÚ  |  Aktualizace: SLDB 2011
do roku 1919 1920-1970 1971-1980 1981-2000 2001-2011
Vikantice 7,10 % 78,60 % 0,00 % 7,10 % 7,10 %
ORP Šumperk 10,69 % 35,32 % 23,05 % 22,93 % 6,86 %
Olomoucký kraj 9,74 % 35,25 % 20,54 % 24,16 % 8,76 %
Vikantice
ORP Šumperk
Olomoucký kraj

Počet neobydlených bytů sloužících k rekreaci

Zdroj: ČSÚ  |  Aktualizace: SLDB 2011
neobydlené byty k rekreaci
Vikantice 6
ORP Šumperk 848
Olomoucký kraj 5793

Kapacita hromadných ubytovacích zařízení

Zdroj: ČSÚ  |  Aktualizace: 31. 12. 2021
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Vikantice 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ORP Šumperk 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 164,00 8 532,00
Olomoucký kraj 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28 371,00 28 038,00

Počet hromadných ubytovacích zařízení

Zdroj: ČSÚ  |  Aktualizace: 31. 12. 2021
hotel a motel penzion turistická ubytovna kemp, chatová osada ostatní celkem
Vikantice 0
ORP Šumperk 0
Olomoucký kraj 0
Vikantice
ORP Šumperk
Olomoucký kraj

Podíl obyvatel v obydlených bytech podle napojení na technickou infrastrukturu

Zdroj: ČSÚ  |  Aktualizace: SLDB 2011
Vodovod Plyn Kanalizace
Vikantice 96,60 % 14,80 % 0,00 %
ORP Šumperk 99,67 % 60,04 % 76,79 %
Olomoucký kraj 99,67 % 75,21 % 75,89 %

Podíl zemědělské půdy z celkové výměry

Zdroj: ČSÚ  |  Aktualizace: 31. 12. 2021
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Vikantice 59,48 % 59,48 % 59,40 % 59,40 % 59,34 % 59,27 % 59,27 % 59,27 % 59,26 % 59,26 % 59,26 %
Zdroj: ČSÚ  |  Aktualizace: 31. 12. 2021
Orná půda Trvalý travní porost Ostatní
Vikantice 0,33 % 99,65 % 0,02 %
ORP Šumperk 37,40 % 57,02 % 5,58 %
Olomoucký kraj 73,40 % 20,77 % 5,82 %
Vikantice
ORP Šumperk
Olomoucký kraj
Zdroj: ČSÚ  |  Aktualizace: 31. 12. 2021
I. třída II. třída III. třída IV. třída V. třída bez ochrany
Vikantice 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 %
ORP Šumperk 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 %
Olomoucký kraj 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 %
Vikantice
ORP Šumperk
Olomoucký kraj
Zdroj: ČSÚ  |  Aktualizace: 31. 12. 2021
orná půda chmelnice vinice zahrady ovocné sady trvalé travní porosty lesní půda vodní plochy zastavěné plochy ostatní plochy
Vikantice 0,20 % 0,00 % 0,00 % 0,01 % 0,00 % 59,06 % 33,21 % 0,72 % 0,45 % 6,35 %
ORP Šumperk 13,67 % 0,00 % 0,00 % 1,89 % 0,15 % 20,84 % 55,37 % 0,81 % 1,04 % 6,22 %
Olomoucký kraj 38,52 % 0,18 % 0,00 % 2,41 % 0,46 % 10,90 % 35,38 % 1,22 % 1,60 % 9,32 %
Vikantice
ORP Šumperk
Olomoucký kraj

Celková výměra

Zdroj: ČSÚ  |  Aktualizace: 31. 12. 2021
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Vikantice 1 005,04 ha 1 005,04 ha 1 003,77 ha 1 003,77 ha 1 003,78 ha 1 003,78 ha 0,00 ha 1 003,80 ha 1 003,80 ha 1 003,80 ha 1 003,80 ha
ORP Šumperk 85 735,20 ha 85 734,66 ha 85 740,57 ha 85 738,13 ha 85 742,65 ha 85 745,85 ha 85 745,79 ha 85 745,70 ha 85 745,77 ha 85 745,95 ha 85 746,05 ha
Olomoucký kraj 526 656,17 ha 526 657,57 ha 526 668,47 ha 526 676,81 ha 526 690,07 ha 527 146,15 ha 527 151,73 ha 527 151,73 ha 527 153,56 ha 527 154,19 ha 527 154,60 ha
Statistiky ke stažení v xlsx formátu