Základní údaje

Kód obce553191
StatutObec
Rozloha1003.8
Počet obyvatel68

Občanská vybavenost

Územně plánovací dokumentace

Územní plán

Územně plánovací podklady

Územní studie - evidované
Územní studie větrné elektrárny na území Olomouckého kraje
Územní studie území se zvýšeným potenciálem pro rekreaci a cestovní ruch RC5 Olomoucko - jih
Územní studie rozvoje cyklistické dopravy v Olomouckém kraji
Územní studie kulturních krajinných oblastí KKO1 - KKO12 na území Olomouckého kraje
Územní studie krajiny pro území Olomouckého kraje, včetně návrhu opatření v souvislosti s adaptací na změny klimatu
Aktualizace Územní studie větrné elektrárny na území Olomouckého kraje

Statistika

Podíl zemědělské půdy: 59,26%
Podíl druhu pozemků: orná - 0,33% TTP - 99,65%
Podíl I. a II. třídy ochrany: I. 0,00% II. 0,00%
Přir. přírůstek: 1
Saldo migrace: 1
Celkový přírůstek: 2
Počet obyvatel

Rozbor udržitelného rozvoje území

 hospodářšký pilířsociální pilířenviromentální pilíř
Pozitiva
Negativa

Vyhodnocení vyváženosti vztahů územních podmínek pilířů udržitelného rozvoje

Objektivníhospodářský pilířsociální pilířenviromentální pilíř
Kraj
ORP nehodnoceno nehodnoceno nehodnoceno
Podíl nezaměstnaných