Statistika

Počet obyvatel

Zdroj: ČSÚ  |  Aktualizace: 31.12.2022
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Krčmaň 467 466 458 458 465 458 466 469 485 487 486 499
ORP Olomouc 161754 162136 162502 163215 163813 163599 163995 164535 165165 165404 164208 167827
Olomoucký kraj 638638 637609 636356 635711 634718 633925 632492 632492 632015 630522 622930 631802

Pohyb obyvatelstva

(+) Živě narození / (-) Zemřelí

Zdroj: ČSÚ  |  Aktualizace: 31.12.2022
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Krčmaň + 6 / - 6 + 2 / - 5 + 5 / - 6 + 10 / - 7 + 3 / - 7 + 2 / - 6 + / - + 5 / - 1 + 2 / - 3 + 4 / - 5 + 4 / - 8 + 2 / - 3

Přirozený přírůstek

Zdroj: ČSÚ  |  Aktualizace: 31.12.2022
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Krčmaň -3 -1 3 -4 -4 4 -1 1 4 1

Hrubá míra přirozeného přírůstku [přepočet na 100 obyvatel]

Zdroj: ČSÚ  |  Aktualizace: 31.12.2022
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Krčmaň 0,00 -0,64 -0,22 0,66 -0,86 -0,87 0,00 0,85 -0,21 0,21 0,82 0,00
ORP Olomouc 0,19 0,15 0,15 0,23 0,18 0,21 0,14 0,19 0,12 0,12 -0,15 0,00
Olomoucký kraj -0,04 -0,06 -0,08 -0,01 -0,08 -0,01 -0,04 -0,04 -0,09 -0,09 -0,18 0,00

+ Přistěhovalí / - Vystěhovalí

Zdroj: ČSÚ  |  Aktualizace: 31.12.2022
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Krčmaň + 10 / - 8 + 6 / - 4 + 6 / - 13 + 5 / - 8 + 19 / - 8 + 12 / - 15 + / - + 12 / - 13 + 19 / - 2 + 13 / - 10 + 6 / - 5 + 25 / - 11

Saldo migrace

Zdroj: ČSÚ  |  Aktualizace: 31.12.2022
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Krčmaň 2 2 -7 -3 11 -3 -1 17 3 1 14

Hrubá míra salda migrace [přepočet na 100 obyvatel]

Zdroj: ČSÚ  |  Aktualizace: 31.12.2022
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Krčmaň 0,43 0,43 -1,53 -0,66 2,37 -0,66 1,72 -0,21 3,51 0,62 0,21 0,00
ORP Olomouc 0,16 0,08 0,07 0,21 0,18 0,06 0,10 0,14 0,26 0,26 0,10 0,00
Olomoucký kraj -0,02 -0,10 -0,12 -0,01 -0,08 -0,12 -0,07 -0,07 0,01 0,01 0,01 0,00

Celkový přírůstek

Zdroj: ČSÚ  |  Aktualizace: 31.12.2022
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Krčmaň 2 -1 -8 7 -7 3 16 2 3 13

Hrubá míra celkového přírůstku [přepočet na 100 obyvatel]

Zdroj: ČSÚ  |  Aktualizace: 31.12.2022
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Krčmaň 0,43 -0,21 -1,75 0,00 1,51 -1,53 1,72 0,64 3,30 0,41 0,62 0,00
ORP Olomouc 0,35 0,24 0,23 0,44 0,37 0,27 0,24 0,33 0,38 0,38 -0,06 0,00
Olomoucký kraj -0,06 -0,16 -0,20 -0,02 -0,16 -0,13 -0,11 -0,11 -0,08 -0,08 -0,17 0,00

Průměřný věk

Zdroj: ČSÚ  |  Aktualizace: 31.12.2022
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Krčmaň 40,70 41,05 41,28 40,86 41,17 41,81 42,25 42,95 42,56 42,60 42,84 43,50
ORP Olomouc 41,00 41,18 41,34 41,49 41,65 41,82 41,95 42,10 42,25 42,36 42,58 42,45
Olomoucký kraj 41,22 41,48 41,73 41,97 42,20 42,40 42,79 42,79 42,99 43,11 43,33 43,30

Počet obyvatel podle věku

Zdroj: ČSÚ  |  Aktualizace: 31.12.2022
0 - 14 let 15 - 64 let 65+ let
Krčmaň 78 318 103

Podíl obyvatel podle věku

Zdroj: ČSÚ  |  Aktualizace: 31.12.2022
0 - 14 let 15 - 64 let 65+ let
Krčmaň 15,63 % 63,73 % 20,64 %
ORP Olomouc 16,92 % 62,65 % 20,43 %
Olomoucký kraj 15,80 % 62,68 % 21,53 %
Krčmaň
ORP Olomouc
Olomoucký kraj

Podíl osob s nejvyšším ukončeným vzděláním na populaci ve věku 15 a více let

Zdroj: ČSÚ  |  Aktualizace: 31.12.2022
ostatní
Krčmaň 15,72 % 11,06 % 73,22 %
ORP Olomouc 10,95 % 23,11 % 65,94 %
Olomoucký kraj 12,83 % 15,68 % 71,49 %
Krčmaň
ORP Olomouc
Olomoucký kraj

Podíl ekonomicky aktivních zaměstnaných v odvětví

Zdroj: ČSÚ  |  Aktualizace: 31.12.2022
primér sekundér terciér
Krčmaň 4,64 % 35,44 % 59,92 %
ORP Olomouc 0,00 % 0,00 % 0,00 %
Olomoucký kraj 0,00 % 0,00 % 0,00 %
Krčmaň
ORP Olomouc
Olomoucký kraj

Konsolidovaný příjem obce

Zdroj: ČSÚ  |  Aktualizace: 31.12.2022
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Krčmaň 0,00 mil. Kč 0,00 mil. Kč 0,00 mil. Kč 0,00 mil. Kč 0,00 mil. Kč 0,00 mil. Kč 7,11 mil. Kč 9,39 mil. Kč 0,00 mil. Kč 0,00 mil. Kč 0,00 mil. Kč 0,00 mil. Kč
Olomoucký kraj 0,00 mil. Kč 0,00 mil. Kč 0,00 mil. Kč 0,00 mil. Kč 0,00 mil. Kč 0,00 mil. Kč 0,00 mil. Kč 0,00 mil. Kč 0,00 mil. Kč 0,00 mil. Kč 0,00 mil. Kč 0,00 mil. Kč

Daňový příjem obce

Zdroj: ČSÚ  |  Aktualizace: 31.12.2022
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Krčmaň 0,00 mil. Kč 0,00 mil. Kč 0,00 mil. Kč 0,00 mil. Kč 0,00 mil. Kč 0,00 mil. Kč 5,79 mil. Kč 6,34 mil. Kč 0,00 mil. Kč 0,01 mil. Kč 0,00 mil. Kč 0,01 mil. Kč
Olomoucký kraj 0,00 mil. Kč 0,00 mil. Kč 0,00 mil. Kč 0,00 mil. Kč 0,00 mil. Kč 0,00 mil. Kč 0,00 mil. Kč 0,00 mil. Kč 0,00 mil. Kč 0,00 mil. Kč 0,00 mil. Kč 0,00 mil. Kč

Výnos

Zdroj: ČSÚ  |  Aktualizace: 31.12.2022
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Krčmaň 0,00 mil. Kč 0,00 mil. Kč 0,00 mil. Kč 0,00 mil. Kč 0,00 mil. Kč 0,00 mil. Kč 6,78 mil. Kč 9,31 mil. Kč 0,00 mil. Kč 0,00 mil. Kč 0,00 mil. Kč 0,00 mil. Kč

Výnosy na obyvatele

Zdroj: ČSÚ  |  Aktualizace: 31.12.2022
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Krčmaň 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 14 550,26 Kč 19 849,97 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč
ORP Olomouc 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč
Olomoucký kraj 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč

Podíl nezaměstnaných osob

Zdroj: ČSÚ  |  Aktualizace: 31.12.2022
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Krčmaň 9,60 % 0,00 % 0,00 % 6,76 % 7,36 % 4,90 % 3,70 % 3,29 % 2,65 % 4,47 % 3,48 % 2,93 %
ORP Olomouc 7,22 % 0,00 % 0,00 % 8,40 % 6,88 % 5,78 % 3,79 % 2,78 % 2,48 % 3,70 % 2,89 % 3,14 %
Olomoucký kraj 8,33 % 8,93 % 9,79 % 8,82 % 7,01 % 5,94 % 4,35 % 3,37 % 2,94 % 4,11 % 3,35 % 3,63 %

Počet uchazečů o zaměstnání v evidenci úřadu práce (dosažitelní)

Zdroj: ČSÚ  |  Aktualizace: 31.12.2022
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Krčmaň 29 28 20 22 15 11 10 8 14 11 9

Vyjížďka a dojížďka do zaměstnání a škol

Zdroj: ČSÚ  |  Aktualizace: 31.12.2022
do zaměstnání do škol
vyjíždějící 110 45
dojíždějící 13

Vyjížďka a dojížďka do zaměstnání

Vyjížďka a dojížďka do škol

Počet dokončených bytů

Zdroj: ČSÚ  |  Aktualizace: 31.12.2022
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Krčmaň 1 1 2 1 2 0 1 1
ORP Olomouc 470 553 457 690 390 613 696 655 932 1036 772 1321
Olomoucký kraj 1305 1490 1231 1420 1095 1337 1615 1615 1984 2205 1916 2543

Podíl neobydlených bytů z celkového počtu bytů

Zdroj: ČSÚ  |  Aktualizace: 31.12.2022
Neobydlené Obydlené
Krčmaň 17,19 % 82,81 %
ORP Olomouc 14,81 % 85,19 %
Olomoucký kraj 16,14 % 83,86 %

Podíl obydlených bytů podle roku postavení

Zdroj: ČSÚ  |  Aktualizace: 31.12.2022
do roku 1919 1920-1970 1971-1980 1981-2000 2001-2011
Krčmaň 8,74 % 30,05 % 19,67 % 16,94 % 9,29 %
ORP Olomouc 8,12 % 30,70 % 17,04 % 20,94 % 11,94 %
Olomoucký kraj 8,29 % 32,08 % 18,89 % 21,86 % 9,65 %
Krčmaň
ORP Olomouc
Olomoucký kraj

Počet neobydlených bytů sloužících k rekreaci

Zdroj: ČSÚ  |  Aktualizace: 31.12.2022
neobydlené byty k rekreaci
Krčmaň 4
ORP Olomouc 460
Olomoucký kraj 5793

Kapacita hromadných ubytovacích zařízení

Zdroj: ČSÚ  |  Aktualizace: 31.12.2022
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Krčmaň 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ORP Olomouc 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 486,00 4 688,00 4 780,00
Olomoucký kraj 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28 371,00 28 038,00 27 511,00

Počet hromadných ubytovacích zařízení

Zdroj: ČSÚ  |  Aktualizace: 31.12.2022
hotel a motel penzion turistická ubytovna kemp, chatová osada ostatní celkem
Krčmaň 0
ORP Olomouc 38 36 9 1 11 95
Olomoucký kraj 129 283 58 23 92 585
Krčmaň
ORP Olomouc
Olomoucký kraj

Podíl obyvatel v obydlených bytech podle napojení na technickou infrastrukturu

Zdroj: ČSÚ  |  Aktualizace: 31.12.2022
Vodovod Plyn Kanalizace
Krčmaň 98,92 % 73,85 % 34,91 %
ORP Olomouc 99,50 % 78,71 % 88,69 %
Olomoucký kraj 99,46 % 74,78 % 76,66 %

Podíl zemědělské půdy z celkové výměry

Zdroj: ČSÚ  |  Aktualizace: 31.12.2022
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Krčmaň 86,92 % 86,90 % 86,82 % 86,82 % 86,81 % 86,81 % 86,78 % 82,18 % 82,18 % 81,56 % 81,41 % 81,41 %
Zdroj: ČSÚ  |  Aktualizace: 31.12.2022
Orná půda Trvalý travní porost Ostatní
Krčmaň 92,34 % 2,95 % 4,71 %
ORP Olomouc 84,51 % 0,88 % 14,61 %
Olomoucký kraj 73,33 % 20,80 % 5,87 %
Krčmaň
ORP Olomouc
Olomoucký kraj
Zdroj: ČSÚ  |  Aktualizace: 31.12.2022
I. třída II. třída III. třída IV. třída V. třída bez ochrany
Krčmaň 15,86 % 30,28 % 14,39 % 11,63 % 22,97 % 4,86 %
ORP Olomouc 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 %
Olomoucký kraj 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 %
Krčmaň
ORP Olomouc
Olomoucký kraj
Zdroj: ČSÚ  |  Aktualizace: 31.12.2022
orná půda chmelnice vinice zahrady ovocné sady trvalé travní porosty lesní půda vodní plochy zastavěné plochy ostatní plochy
Krčmaň 75,17 % 0,00 % 0,00 % 3,53 % 0,30 % 2,40 % 3,31 % 4,04 % 1,74 % 9,51 %
ORP Olomouc 38,85 % 0,41 % 0,00 % 2,56 % 0,15 % 4,00 % 32,83 % 1,12 % 2,12 % 17,96 %
Olomoucký kraj 38,46 % 0,18 % 0,00 % 2,43 % 0,46 % 10,91 % 35,39 % 1,22 % 1,61 % 9,33 %
Krčmaň
ORP Olomouc
Olomoucký kraj

Celková výměra

Zdroj: ČSÚ  |  Aktualizace: 31.12.2022
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Krčmaň 498,26 ha 498,26 ha 498,26 ha 498,26 ha 498,26 ha 498,26 ha 0,00 ha 498,26 ha 498,26 ha 498,26 ha 498,25 ha 498,25 ha
ORP Olomouc 85 862,18 ha 85 862,30 ha 85 862,65 ha 85 862,64 ha 85 862,64 ha 81 694,85 ha 81 696,30 ha 81 697,03 ha 81 695,44 ha 81 695,46 ha 81 695,40 ha 81 695,54 ha
Olomoucký kraj 526 656,17 ha 526 657,57 ha 526 668,47 ha 526 676,81 ha 526 690,07 ha 527 146,15 ha 527 151,73 ha 527 151,73 ha 527 153,56 ha 527 154,19 ha 527 154,60 ha 527 157,39 ha
Statistiky ke stažení v xlsx formátu