Záměry na provedení změn v území

Označení Kategorie Název Popis Zdroj Stav Dokončenost Lokalizace Význam Aktualizace Poznámka
05 Doprava chybí cyklostezky prostě nejsou Obec 1 Nadmístní
05 Doprava chybí cyklostezky prostě nejsou Obec 1 Nadmístní
08 Všehochuť Oprava mostků přes vodní tok Loučka jsou rozpadlé Obec 2 zítra v Krčmani Místní dnes
077 Doprava Oprava mostků xyz Obec 2 v Krčmani Místní dnes