Záměry na provedení změn v území

Označení Kategorie Název Popis Zdroj Stav Dokončenost Lokalizace Význam Aktualizace Poznámka
Z1 Struktura osídlení Struktura zástavby V ÚP návrh na vytvoření návsi. ÚP Místní
Z2 ŽP VKP Dva návrhy na VKP Místní
Z3 Vodní režim Ochrana před povodněmi Návrh území vhodného k umístění protipovodňových zařízení. Místní
Z4 Vodní režim Území chráněná pro akumulaci povrchových vod. Návrh chráněných území pro akumulaci povrchových vod. ÚP Místní
Z_5 Revitalizace návsi konzultace s paní starostkou Místní