Základní údaje

Kód obce547093
StatutObec
Webwww.mutkov.cz
Rozloha564.04
Počet obyvatel49

Územně plánovací dokumentace

Územní plán
Územní plán Mutkov
Změna č. 1

Statistika

Přir. přírůstek: 1
Saldo migrace: 2
Celkový přírůstek: 1
Počet obyvatel

Rozbor udržitelného rozvoje území

 hospodářšký pilíř
Dopravní a technická infrastruktura včetně jejich dostupnosti
sociální pilíř
Širší územní vztahy, Sociodemografické podmínky a bydlení, Občanská vybavenost včetně její dostupnosti a veřejná prostranství
enviromentální pilíř
Pozitiva

Kvalitní technická infrastruktura.

Dobrá dostupnost do Šternberka. 

Negativa

Nízký počet obyvatel. Nízké zastoupení dětské složky v populaci.


Chybějící občanská vybavenost. 

Podíl obyvatel podle věku