Statistika

Počet obyvatel

Zdroj: ČSÚ  |  Aktualizace: 31.12.2022
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Kosov 318 323 319 317 319 318 318 316 313 320 315 317
ORP Zábřeh 33735 33662 33522 33463 33452 33276 33279 33178 33067 33051 32766 33142
Olomoucký kraj 638638 637609 636356 635711 634718 633925 632492 632492 632015 630522 622930 631802

Pohyb obyvatelstva

(+) Živě narození / (-) Zemřelí

Zdroj: ČSÚ  |  Aktualizace: 31.12.2022
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Kosov + 2 / - 3 + 3 / - 3 + 1 / - 5 + 3 / - 3 + 5 / - 1 + 3 / - 3 + / - + 2 / - 1 + 5 / - 3 + 6 / - 3 + 1 / - 1 + 5 / - 2

Přirozený přírůstek

Zdroj: ČSÚ  |  Aktualizace: 31.12.2022
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Kosov -1 -4 4 1 2 3 3

Hrubá míra přirozeného přírůstku [přepočet na 100 obyvatel]

Zdroj: ČSÚ  |  Aktualizace: 31.12.2022
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Kosov -0,31 0,00 -1,25 0,00 1,25 0,00 0,00 0,32 0,64 0,94 0,00 0,00
ORP Zábřeh -0,02 -0,03 -0,18 0,13 0,16 0,01 0,10 0,10 -0,01 -0,01 -0,24 0,00
Olomoucký kraj -0,04 -0,06 -0,08 -0,01 -0,08 -0,01 -0,04 -0,04 -0,09 -0,09 -0,18 0,00

+ Přistěhovalí / - Vystěhovalí

Zdroj: ČSÚ  |  Aktualizace: 31.12.2022
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Kosov + 14 / - 11 + 11 / - 6 + 3 / - 3 + 3 / - 5 + 1 / - 3 + 4 / - 5 + / - + 7 / - 10 + / - 5 + 9 / - 5 + 7 / - 9 + 6 / - 7

Saldo migrace

Zdroj: ČSÚ  |  Aktualizace: 31.12.2022
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Kosov 3 5 -2 -2 -1 -3 -5 4 2 1

Hrubá míra salda migrace [přepočet na 100 obyvatel]

Zdroj: ČSÚ  |  Aktualizace: 31.12.2022
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Kosov 0,94 1,55 0,00 -0,63 -0,63 -0,31 0,00 -0,95 -1,60 1,25 0,63 0,00
ORP Zábřeh -0,05 -0,18 -0,24 -0,30 -0,19 -0,54 -0,09 -0,40 -0,32 -0,32 0,09 0,00
Olomoucký kraj -0,02 -0,10 -0,12 -0,01 -0,08 -0,12 -0,07 -0,07 0,01 0,01 0,01 0,00

Celkový přírůstek

Zdroj: ČSÚ  |  Aktualizace: 31.12.2022
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Kosov 2 5 -4 -2 2 -1 -2 -3 7 2 2

Hrubá míra celkového přírůstku [přepočet na 100 obyvatel]

Zdroj: ČSÚ  |  Aktualizace: 31.12.2022
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Kosov 0,63 1,55 -1,25 -0,63 0,63 -0,31 0,00 -0,63 -0,96 2,19 0,63 0,00
ORP Zábřeh -0,07 -0,22 -0,42 -0,18 -0,03 -0,53 0,01 -0,30 -0,34 -0,34 -0,16 0,00
Olomoucký kraj -0,06 -0,16 -0,20 -0,02 -0,16 -0,13 -0,11 -0,11 -0,08 -0,08 -0,17 0,00

Průměřný věk

Zdroj: ČSÚ  |  Aktualizace: 31.12.2022
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Kosov 35,94 36,63 37,06 37,05 37,38 37,69 38,38 39,17 39,72 39,27 40,48 40,18
ORP Zábřeh 40,84 41,10 41,38 41,69 41,88 42,16 42,33 42,61 42,91 42,95 43,19 43,20
Olomoucký kraj 41,22 41,48 41,73 41,97 42,20 42,40 42,79 42,79 42,99 43,11 43,33 43,30

Počet obyvatel podle věku

Zdroj: ČSÚ  |  Aktualizace: 31.12.2022
0 - 14 let 15 - 64 let 65+ let
Kosov 51 214 52

Podíl obyvatel podle věku

Zdroj: ČSÚ  |  Aktualizace: 31.12.2022
0 - 14 let 15 - 64 let 65+ let
Kosov 16,09 % 67,51 % 16,40 %
ORP Zábřeh 16,21 % 61,96 % 21,83 %
Olomoucký kraj 15,80 % 62,68 % 21,53 %
Kosov
ORP Zábřeh
Olomoucký kraj

Podíl osob s nejvyšším ukončeným vzděláním na populaci ve věku 15 a více let

Zdroj: ČSÚ  |  Aktualizace: 31.12.2022
ostatní
Kosov 16,47 % 12,05 % 71,49 %
ORP Zábřeh 13,82 % 12,14 % 74,04 %
Olomoucký kraj 12,83 % 15,68 % 71,49 %
Kosov
ORP Zábřeh
Olomoucký kraj

Podíl ekonomicky aktivních zaměstnaných v odvětví

Zdroj: ČSÚ  |  Aktualizace: 31.12.2022
primér sekundér terciér
Kosov 5,84 % 51,30 % 42,86 %
ORP Zábřeh 0,00 % 0,00 % 0,00 %
Olomoucký kraj 0,00 % 0,00 % 0,00 %
Kosov
ORP Zábřeh
Olomoucký kraj

Konsolidovaný příjem obce

Zdroj: ČSÚ  |  Aktualizace: 31.12.2022
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Kosov 0,00 mil. Kč 0,00 mil. Kč 0,00 mil. Kč 0,00 mil. Kč 0,00 mil. Kč 0,00 mil. Kč 5,46 mil. Kč 7,12 mil. Kč 0,00 mil. Kč 0,00 mil. Kč 0,00 mil. Kč 0,00 mil. Kč
Olomoucký kraj 0,00 mil. Kč 0,00 mil. Kč 0,00 mil. Kč 0,00 mil. Kč 0,00 mil. Kč 0,00 mil. Kč 0,00 mil. Kč 0,00 mil. Kč 0,00 mil. Kč 0,00 mil. Kč 0,00 mil. Kč 0,00 mil. Kč

Daňový příjem obce

Zdroj: ČSÚ  |  Aktualizace: 31.12.2022
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Kosov 0,00 mil. Kč 0,00 mil. Kč 0,00 mil. Kč 0,00 mil. Kč 0,00 mil. Kč 0,00 mil. Kč 3,99 mil. Kč 4,36 mil. Kč 0,00 mil. Kč 0,00 mil. Kč 0,00 mil. Kč 0,01 mil. Kč
Olomoucký kraj 0,00 mil. Kč 0,00 mil. Kč 0,00 mil. Kč 0,00 mil. Kč 0,00 mil. Kč 0,00 mil. Kč 0,00 mil. Kč 0,00 mil. Kč 0,00 mil. Kč 0,00 mil. Kč 0,00 mil. Kč 0,00 mil. Kč

Výnos

Zdroj: ČSÚ  |  Aktualizace: 31.12.2022
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Kosov 0,00 mil. Kč 0,00 mil. Kč 0,00 mil. Kč 0,00 mil. Kč 0,00 mil. Kč 0,00 mil. Kč 5,21 mil. Kč 6,22 mil. Kč 0,00 mil. Kč 0,00 mil. Kč 0,00 mil. Kč 0,00 mil. Kč

Výnosy na obyvatele

Zdroj: ČSÚ  |  Aktualizace: 31.12.2022
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Kosov 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 16 370,14 Kč 19 676,11 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč
ORP Zábřeh 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč
Olomoucký kraj 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč

Podíl nezaměstnaných osob

Zdroj: ČSÚ  |  Aktualizace: 31.12.2022
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Kosov 12,04 % 0,00 % 0,00 % 7,69 % 9,09 % 7,46 % 7,56 % 3,96 % 4,05 % 4,09 % 3,65 % 5,66 %
ORP Zábřeh 8,64 % 0,00 % 0,00 % 8,18 % 6,20 % 5,32 % 3,77 % 3,35 % 2,73 % 3,73 % 3,27 % 3,44 %
Olomoucký kraj 8,33 % 8,93 % 9,79 % 8,82 % 7,01 % 5,94 % 4,35 % 3,37 % 2,94 % 4,11 % 3,35 % 3,63 %

Počet uchazečů o zaměstnání v evidenci úřadu práce (dosažitelní)

Zdroj: ČSÚ  |  Aktualizace: 31.12.2022
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Kosov 26 33 17 21 17 17 9 9 9 8 12

Vyjížďka a dojížďka do zaměstnání a škol

Zdroj: ČSÚ  |  Aktualizace: 31.12.2022
do zaměstnání do škol
vyjíždějící 87 53
dojíždějící 4

Vyjížďka a dojížďka do zaměstnání

Vyjížďka a dojížďka do škol

Počet dokončených bytů

Zdroj: ČSÚ  |  Aktualizace: 31.12.2022
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Kosov 1 1 1 2 1 1
ORP Zábřeh 44 71 56 49 29 57 61 72 74 56 65 79
Olomoucký kraj 1305 1490 1231 1420 1095 1337 1615 1615 1984 2205 1916 2543

Podíl neobydlených bytů z celkového počtu bytů

Zdroj: ČSÚ  |  Aktualizace: 31.12.2022
Neobydlené Obydlené
Kosov 31,72 % 68,28 %
ORP Zábřeh 18,53 % 81,47 %
Olomoucký kraj 16,14 % 83,86 %

Podíl obydlených bytů podle roku postavení

Zdroj: ČSÚ  |  Aktualizace: 31.12.2022
do roku 1919 1920-1970 1971-1980 1981-2000 2001-2011
Kosov 8,08 % 21,21 % 20,20 % 25,25 % 14,14 %
ORP Zábřeh 6,01 % 30,37 % 21,83 % 21,72 % 11,18 %
Olomoucký kraj 8,29 % 32,08 % 18,89 % 21,86 % 9,65 %
Kosov
ORP Zábřeh
Olomoucký kraj

Počet neobydlených bytů sloužících k rekreaci

Zdroj: ČSÚ  |  Aktualizace: 31.12.2022
neobydlené byty k rekreaci
Kosov 2
ORP Zábřeh 201
Olomoucký kraj 5793

Kapacita hromadných ubytovacích zařízení

Zdroj: ČSÚ  |  Aktualizace: 31.12.2022
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Kosov 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ORP Zábřeh 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 659,00 594,00 641,00
Olomoucký kraj 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28 371,00 28 038,00 27 511,00

Počet hromadných ubytovacích zařízení

Zdroj: ČSÚ  |  Aktualizace: 31.12.2022
hotel a motel penzion turistická ubytovna kemp, chatová osada ostatní celkem
Kosov 1 1
ORP Zábřeh 5 5 1 2 2 15
Olomoucký kraj 129 283 58 23 92 585
Kosov
ORP Zábřeh
Olomoucký kraj

Podíl obyvatel v obydlených bytech podle napojení na technickou infrastrukturu

Zdroj: ČSÚ  |  Aktualizace: 31.12.2022
Vodovod Plyn Kanalizace
Kosov 99,64 % 0,00 % 0,00 %
ORP Zábřeh 99,61 % 58,04 % 72,71 %
Olomoucký kraj 99,46 % 74,78 % 76,66 %

Podíl zemědělské půdy z celkové výměry

Zdroj: ČSÚ  |  Aktualizace: 31.12.2022
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Kosov 54,64 % 54,64 % 54,64 % 54,64 % 54,64 % 54,65 % 54,64 % 54,94 % 54,93 % 54,92 % 54,93 % 54,92 %
Zdroj: ČSÚ  |  Aktualizace: 31.12.2022
Orná půda Trvalý travní porost Ostatní
Kosov 40,55 % 55,25 % 4,20 %
ORP Zábřeh 62,38 % 0,00 % 37,62 %
Olomoucký kraj 73,33 % 20,80 % 5,87 %
Kosov
ORP Zábřeh
Olomoucký kraj
Zdroj: ČSÚ  |  Aktualizace: 31.12.2022
I. třída II. třída III. třída IV. třída V. třída bez ochrany
Kosov 4,15 % 6,47 % 0,27 % 2,22 % 49,80 % 37,09 %
ORP Zábřeh 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 %
Olomoucký kraj 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 %
Kosov
ORP Zábřeh
Olomoucký kraj
Zdroj: ČSÚ  |  Aktualizace: 31.12.2022
orná půda chmelnice vinice zahrady ovocné sady trvalé travní porosty lesní půda vodní plochy zastavěné plochy ostatní plochy
Kosov 22,27 % 0,00 % 0,00 % 2,24 % 0,07 % 30,34 % 38,57 % 0,25 % 0,95 % 5,30 %
ORP Zábřeh 33,11 % 0,00 % 0,00 % 2,40 % 0,05 % 17,52 % 36,77 % 1,16 % 1,59 % 7,40 %
Olomoucký kraj 38,46 % 0,18 % 0,00 % 2,43 % 0,46 % 10,91 % 35,39 % 1,22 % 1,61 % 9,33 %
Kosov
ORP Zábřeh
Olomoucký kraj

Celková výměra

Zdroj: ČSÚ  |  Aktualizace: 31.12.2022
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Kosov 546,82 ha 546,82 ha 546,82 ha 546,82 ha 546,82 ha 546,82 ha 0,00 ha 546,82 ha 546,82 ha 546,81 ha 546,83 ha 546,83 ha
ORP Zábřeh 26 720,85 ha 26 718,91 ha 26 720,38 ha 26 721,95 ha 26 724,25 ha 26 725,60 ha 26 724,11 ha 26 724,09 ha 26 724,58 ha 26 724,87 ha 26 725,00 ha 26 725,13 ha
Olomoucký kraj 526 656,17 ha 526 657,57 ha 526 668,47 ha 526 676,81 ha 526 690,07 ha 527 146,15 ha 527 151,73 ha 527 151,73 ha 527 153,56 ha 527 154,19 ha 527 154,60 ha 527 157,39 ha
Statistiky ke stažení v xlsx formátu