Platné

Typ Název Nabytí účinnosti ILAS Dokumentace
ÚP Územní plán obce Kosov 28. 12. 2006 ILAS Ano
ZM Změna č. 1 05. 01. 2018 ILAS Ne
ZM Změna č. 2 ÚPO Kosov 28. 08. 2020 ILAS Ano

Rozpracované

Typ Název ILAS Dokumentace
PS Právní stav po změně č. 1 ÚPO Kosov Ano
ÚZ Úplné znění po změně č. 2 ÚPO Kosov Ano

Platné

- V obci Kosov nejsou žádné platné regulační plány -

Rozpracované

- V obci Kosov nejsou žádné rozpracované regulační plány -

Platné

Typ Název Nabytí účinnosti ILAS Dokumentace
ÚZ Úplné znění po aktualizaci č. 2a ZÚR OK 15. 11. 2019 ILAS Ano
ZÚRtest21 22. 10. 2020 Ne

Rozpracované

Typ Název ILAS Dokumentace
ZÚR Zasada 1 Ne

Platné

Typ Název Nabytí účinnosti ILAS Dokumentace
PÚR nazev 2 29. 12. 2019 Ne

Územní studie (evidované)

ÚJ Název Možnost využití ILAS Dokumentace
KRAJ Územní studie větrné elektrárny na území Olomouckého kraje 20. 02. 2009 ILAS Ano
KRAJ Územní studie území se zvýšeným potenciálem pro rekreaci a cestovní ruch RC5 Olomoucko - jih 18. 06. 2009 ILAS Ano
KRAJ Územní studie území se zvýšeným potenciálem pro rekreaci a cestovní ruch RC 2-4 a RC 6-12 na území Olomouckého kraje 05. 08. 2010 ILAS Ano
KRAJ Územní studie rozvoje cyklistické dopravy v Olomouckém kraji 16. 09. 2010 ILAS Ano
KRAJ Územní studie kulturních krajinných oblastí KKO1 - KKO12 na území Olomouckého kraje 04. 09. 2014 ILAS Ano
KRAJ Územní studie krajiny pro území Olomouckého kraje, včetně návrhu opatření v souvislosti s adaptací na změny klimatu 10. 08. 2017 ILAS Ano
KRAJ Aktualizace Územní studie větrné elektrárny na území Olomouckého kraje 14. 01. 2019 ILAS Ano
ORP Územní studie krajiny správního obvodu ORP Zábřeh 15. 07. 2019 ILAS Ano

Odborné podklady

- V obci Kosov nejsou žádné odborné podklady -