Statistika

Počet obyvatel

Zdroj: ČSÚ  |  Aktualizace: 31. 12. 2021
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Černá Voda 590 603 588 578 563 560 545 532 536 533 525
ORP Jeseník 40486 40189 39910 39584 39261 38957 38659 38330 37968 37709 36752
Olomoucký kraj 638638 637609 636356 635711 634718 633925 632492 632492 632015 630522 622930

Pohyb obyvatelstva

(+) Živě narození / (-) Zemřelí

Zdroj: ČSÚ  |  Aktualizace: 31. 12. 2021
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Černá Voda + 7 / - 6 + 6 / - 4 + 4 / - 10 + / - 6 + 3 / - 7 + 4 / - 3 + / - + 5 / - 12 + 6 / - 8 + 7 / - 15 + 4 / - 6

Přirozený přírůstek

Zdroj: ČSÚ  |  Aktualizace: 31. 12. 2021
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Černá Voda 1 2 -6 -6 -4 1 -7 -2 8 2

Hrubá míra přirozeného přírůstku [přepočet na 100 obyvatel]

Zdroj: ČSÚ  |  Aktualizace: 31. 12. 2021
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Černá Voda 0,17 0,33 -1,02 -1,04 -0,71 0,18 0,00 -1,32 -0,37 1,50 0,38
ORP Jeseník -0,19 -0,16 -0,17 -0,28 -0,26 -0,25 -0,31 -0,38 -0,31 -0,31 -0,79
Olomoucký kraj -0,04 -0,06 -0,08 -0,01 -0,08 -0,01 -0,04 -0,04 -0,09 -0,09 -0,18

+ Přistěhovalí / - Vystěhovalí

Zdroj: ČSÚ  |  Aktualizace: 31. 12. 2021
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Černá Voda + 7 / - 31 + 26 / - 15 + 8 / - 17 + 4 / - 8 + 3 / - 14 + 16 / - 20 + / - + 20 / - 26 + 20 / - 14 + 13 / - 8 + 10 / - 12

Saldo migrace

Zdroj: ČSÚ  |  Aktualizace: 31. 12. 2021
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Černá Voda -24 11 -9 -4 -11 -4 -6 6 5 2

Hrubá míra salda migrace [přepočet na 100 obyvatel]

Zdroj: ČSÚ  |  Aktualizace: 31. 12. 2021
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Černá Voda -4,07 1,82 -1,53 -0,69 -1,95 -0,71 -2,75 -1,13 1,12 0,94 0,38
ORP Jeseník -0,31 -0,57 -0,53 -0,54 -0,56 -0,53 -0,47 -0,48 -0,64 -0,64 -0,15
Olomoucký kraj -0,02 -0,10 -0,12 -0,01 -0,08 -0,12 -0,07 -0,07 0,01 0,01 0,01

Celkový přírůstek

Zdroj: ČSÚ  |  Aktualizace: 31. 12. 2021
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Černá Voda -23 13 -15 -10 -15 -3 -13 4 3 4

Hrubá míra celkového přírůstku [přepočet na 100 obyvatel]

Zdroj: ČSÚ  |  Aktualizace: 31. 12. 2021
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Černá Voda -3,90 2,16 -2,55 -1,73 -2,66 -0,54 -2,75 -2,44 0,75 0,56 0,76
ORP Jeseník -0,51 -0,74 -0,70 -0,82 -0,82 -0,78 -0,77 -0,86 -0,95 -0,95 -0,94
Olomoucký kraj -0,06 -0,16 -0,20 -0,02 -0,16 -0,13 -0,11 -0,11 -0,08 -0,08 -0,17

Průměřný věk

Zdroj: ČSÚ  |  Aktualizace: 31. 12. 2021
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Černá Voda 42,55 42,26 42,50 43,41 44,28 44,20 44,48 44,39 43,87 43,38 43,98
ORP Jeseník 41,17 41,56 41,96 42,34 42,69 43,05 43,34 43,66 44,01 44,14 44,46
Olomoucký kraj 41,22 41,48 41,73 41,97 42,20 42,40 42,79 42,79 42,99 43,11 43,33

Počet obyvatel podle věku

Zdroj: ČSÚ  |  Aktualizace: 31. 12. 2021
0 - 14 let 15 - 64 let 65+ let
Černá Voda 73 330 122

Podíl obyvatel podle věku

Zdroj: ČSÚ  |  Aktualizace: 31. 12. 2021
0 - 14 let 15 - 64 let 65+ let
Černá Voda 13,90 % 62,86 % 23,24 %
ORP Jeseník 14,09 % 62,57 % 23,34 %
Olomoucký kraj 15,77 % 62,73 % 21,50 %
Černá Voda
ORP Jeseník
Olomoucký kraj

Podíl osob s nejvyšším ukončeným vzděláním na populaci ve věku 15 a více let

Zdroj: ČSÚ  |  Aktualizace: SLDB 2011
ostatní
Černá Voda 25,90 % 6,43 % 67,67 %
ORP Jeseník 21,95 % 7,92 % 70,13 %
Olomoucký kraj 18,44 % 11,43 % 70,13 %
Černá Voda
ORP Jeseník
Olomoucký kraj

Podíl ekonomicky aktivních zaměstnaných v odvětví

Zdroj: ČSÚ  |  Aktualizace: SLDB 2011
primér sekundér terciér
Černá Voda 11,28 % 28,72 % 60,00 %
ORP Jeseník 4,70 % 28,86 % 66,44 %
Olomoucký kraj 3,45 % 34,84 % 61,72 %
Černá Voda
ORP Jeseník
Olomoucký kraj

Konsolidovaný příjem obce

Zdroj: ČSÚ  |  Aktualizace: 31. 12. 2021
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Černá Voda 0,00 mil. Kč 0,00 mil. Kč 0,00 mil. Kč 0,00 mil. Kč 0,00 mil. Kč 0,00 mil. Kč 11,36 mil. Kč 12,83 mil. Kč 0,00 mil. Kč 0,00 mil. Kč 0,00 mil. Kč
Olomoucký kraj 0,00 mil. Kč 0,00 mil. Kč 0,00 mil. Kč 0,00 mil. Kč 0,00 mil. Kč 0,00 mil. Kč 0,00 mil. Kč 0,00 mil. Kč 0,00 mil. Kč 0,00 mil. Kč 0,00 mil. Kč

Daňový příjem obce

Zdroj: ČSÚ  |  Aktualizace: 31. 12. 2021
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Černá Voda 0,00 mil. Kč 0,00 mil. Kč 0,00 mil. Kč 0,00 mil. Kč 0,00 mil. Kč 0,00 mil. Kč 7,76 mil. Kč 8,17 mil. Kč 0,00 mil. Kč 0,01 mil. Kč 0,00 mil. Kč
Olomoucký kraj 0,00 mil. Kč 0,00 mil. Kč 0,00 mil. Kč 0,00 mil. Kč 0,00 mil. Kč 0,00 mil. Kč 0,00 mil. Kč 0,00 mil. Kč 0,00 mil. Kč 0,00 mil. Kč 0,00 mil. Kč

Výnos

Zdroj: ČSÚ  |  Aktualizace: 31. 12. 2021
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Černá Voda 0,00 mil. Kč 0,00 mil. Kč 0,00 mil. Kč 0,00 mil. Kč 0,00 mil. Kč 0,00 mil. Kč 11,99 mil. Kč 16,02 mil. Kč 0,00 mil. Kč 0,00 mil. Kč 0,00 mil. Kč

Výnosy na obyvatele

Zdroj: ČSÚ  |  Aktualizace: 31. 12. 2021
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Černá Voda 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 22 001,63 Kč 30 119,74 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč
ORP Jeseník 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč
Olomoucký kraj 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč

Podíl nezaměstnaných osob

Zdroj: ČSÚ  |  Aktualizace: 31. 12. 2021
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Černá Voda 15,79 % 0,00 % 0,00 % 11,89 % 14,10 % 13,10 % 9,56 % 5,14 % 6,34 % 6,32 % 4,14 %
ORP Jeseník 11,38 % 0,00 % 0,00 % 10,48 % 9,32 % 8,41 % 7,07 % 5,51 % 4,88 % 6,27 % 4,67 %
Olomoucký kraj 8,33 % 8,93 % 9,79 % 8,82 % 7,01 % 5,94 % 4,35 % 3,37 % 2,94 % 4,11 % 3,35 %

Počet uchazečů o zaměstnání v evidenci úřadu práce (dosažitelní)

Zdroj: ČSÚ  |  Aktualizace: 31. 12. 2021
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Černá Voda 63 70 46 54 49 35 18 22 22 14

Vyjížďka a dojížďka do zaměstnání a škol

Zdroj: ČSÚ  |  Aktualizace: SLDB 2011
do zaměstnání do škol
vyjíždějící 56 43
dojíždějící 22 1

Vyjížďka a dojížďka do zaměstnání

Vyjížďka a dojížďka do škol

Počet dokončených bytů

Zdroj: ČSÚ  |  Aktualizace: 31. 12. 2021
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Černá Voda 1 1 1 2 1 2 7 2
ORP Jeseník 88 112 70 70 105 70 29 37 86 74 61
Olomoucký kraj 1305 1490 1231 1420 1095 1337 1615 1615 1984 2205 1916

Podíl neobydlených bytů z celkového počtu bytů

Zdroj: ČSÚ  |  Aktualizace: SLDB 2011
Neobydlené Obydlené
Černá Voda 29,60 % 70,40 %
ORP Jeseník 15,65 % 84,35 %
Olomoucký kraj 12,78 % 87,22 %

Podíl obydlených bytů podle roku postavení

Zdroj: ČSÚ  |  Aktualizace: SLDB 2011
do roku 1919 1920-1970 1971-1980 1981-2000 2001-2011
Černá Voda 14,90 % 43,60 % 15,40 % 20,00 % 4,60 %
ORP Jeseník 14,58 % 30,32 % 24,56 % 23,13 % 6,01 %
Olomoucký kraj 9,74 % 35,25 % 20,54 % 24,16 % 8,76 %
Černá Voda
ORP Jeseník
Olomoucký kraj

Počet neobydlených bytů sloužících k rekreaci

Zdroj: ČSÚ  |  Aktualizace: SLDB 2011
neobydlené byty k rekreaci
Černá Voda 47
ORP Jeseník 728
Olomoucký kraj 5793

Kapacita hromadných ubytovacích zařízení

Zdroj: ČSÚ  |  Aktualizace: 31. 12. 2021
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Černá Voda 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 210,00 210,00
ORP Jeseník 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 663,00 7 758,00
Olomoucký kraj 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28 371,00 28 038,00

Počet hromadných ubytovacích zařízení

Zdroj: ČSÚ  |  Aktualizace: 31. 12. 2021
hotel a motel penzion turistická ubytovna kemp, chatová osada ostatní celkem
Černá Voda 0
ORP Jeseník 0
Olomoucký kraj 0
Černá Voda
ORP Jeseník
Olomoucký kraj

Podíl obyvatel v obydlených bytech podle napojení na technickou infrastrukturu

Zdroj: ČSÚ  |  Aktualizace: SLDB 2011
Vodovod Plyn Kanalizace
Černá Voda 98,20 % 6,00 % 0,00 %
ORP Jeseník 99,43 % 66,18 % 65,34 %
Olomoucký kraj 99,67 % 75,21 % 75,89 %

Podíl zemědělské půdy z celkové výměry

Zdroj: ČSÚ  |  Aktualizace: 31. 12. 2021
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Černá Voda 51,93 % 51,92 % 51,81 % 51,81 % 51,81 % 51,81 % 51,76 % 51,76 % 51,72 % 51,71 % 51,71 %
Zdroj: ČSÚ  |  Aktualizace: 31. 12. 2021
Orná půda Trvalý travní porost Ostatní
Černá Voda 60,30 % 32,70 % 7,00 %
ORP Jeseník 56,61 % 38,47 % 4,92 %
Olomoucký kraj 73,40 % 20,77 % 5,82 %
Černá Voda
ORP Jeseník
Olomoucký kraj
Zdroj: ČSÚ  |  Aktualizace: 31. 12. 2021
I. třída II. třída III. třída IV. třída V. třída bez ochrany
Černá Voda 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 %
ORP Jeseník 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 %
Olomoucký kraj 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 %
Černá Voda
ORP Jeseník
Olomoucký kraj
Zdroj: ČSÚ  |  Aktualizace: 31. 12. 2021
orná půda chmelnice vinice zahrady ovocné sady trvalé travní porosty lesní půda vodní plochy zastavěné plochy ostatní plochy
Černá Voda 31,18 % 0,00 % 0,00 % 3,57 % 0,05 % 16,91 % 35,77 % 1,67 % 1,41 % 9,44 %
ORP Jeseník 18,45 % 0,00 % 0,00 % 1,58 % 0,02 % 12,54 % 59,76 % 1,08 % 0,91 % 5,66 %
Olomoucký kraj 38,52 % 0,18 % 0,00 % 2,41 % 0,46 % 10,90 % 35,38 % 1,22 % 1,60 % 9,32 %
Černá Voda
ORP Jeseník
Olomoucký kraj

Celková výměra

Zdroj: ČSÚ  |  Aktualizace: 31. 12. 2021
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Černá Voda 996,68 ha 996,68 ha 997,34 ha 997,34 ha 997,34 ha 997,34 ha 0,00 ha 997,39 ha 997,42 ha 997,42 ha 997,42 ha
ORP Jeseník 71 888,60 ha 71 888,81 ha 71 891,87 ha 71 903,02 ha 71 906,48 ha 71 902,50 ha 71 900,18 ha 71 900,53 ha 71 900,82 ha 71 900,45 ha 71 901,67 ha
Olomoucký kraj 526 656,17 ha 526 657,57 ha 526 668,47 ha 526 676,81 ha 526 690,07 ha 527 146,15 ha 527 151,73 ha 527 151,73 ha 527 153,56 ha 527 154,19 ha 527 154,60 ha
Statistiky ke stažení v xlsx formátu