Základní údaje

Kód obce533491
StatutObec
Rozloha997.39
Počet obyvatel532

Územně plánovací dokumentace

Územní plán
Územní plán Černá Voda
Změna č. 1

Územně plánovací podklady

Územní studie - evidované
Územní studie větrné elektrárny na území Olomouckého kraje
Územní studie území se zvýšeným potenciálem pro rekreaci a cestovní ruch RC5 Olomoucko - jih
Územní studie území se zvýšeným potenciálem pro rekreaci a cestovní ruch RC 2-4 a RC 6-12 na území Olomouckého kraje
Územní studie rozvoje cyklistické dopravy v Olomouckém kraji
Územní studie kulturních krajinných oblastí KKO1 - KKO12 na území Olomouckého kraje
Územní studie krajiny pro území Olomouckého kraje, včetně návrhu opatření v souvislosti s adaptací na změny klimatu
Aktualizace Územní studie větrné elektrárny na území Olomouckého kraje

Statistika

Podíl zemědělské půdy: 51,72%
Přir. přírůstek: 3
Saldo migrace: 12
Celkový přírůstek: 9
Počet obyvatel

Rozbor udržitelného rozvoje území

 hospodářšký pilířsociální pilířenviromentální pilíř
Pozitiva
Negativa
Podíl obyvatel podle věku
Podíl nezaměstnaných