Statistika

Počet obyvatel

Zdroj: ČSÚ  |  Aktualizace: 31. 12. 2019
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Horka nad Moravou 2321 2342 2355 2398 2420 2448 2472 2488 2499
ORP Olomouc 161754 162136 162502 163215 163813 163599 163995 164535 165165
Olomoucký kraj 638638 637609 636356 635711 634718 633925 632492 632492 632015

Pohyb obyvatelstva

(+) Živě narození / (-) Zemřelí

Zdroj: ČSÚ  |  Aktualizace: 31. 12. 2019
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Horka nad Moravou + 33 / - 28 + 28 / - 13 + 22 / - 20 + 24 / - 21 + 32 / - 17 + 33 / - 20 + / - + 18 / - 22 + 24 / - 22

Přirozený přírůstek

Zdroj: ČSÚ  |  Aktualizace: 31. 12. 2019
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Horka nad Moravou 5 15 2 3 15 13 -4 2

Hrubá míra přirozeného přírůstku [přepočet na 100 obyvatel]

Zdroj: ČSÚ  |  Aktualizace: 31. 12. 2019
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Horka nad Moravou 0,22 0,64 0,08 0,13 0,62 0,53 0,32 -0,16 0,08
ORP Olomouc 0,19 0,15 0,15 0,23 0,18 0,21 0,14 0,19 0,12
Olomoucký kraj -0,04 -0,06 -0,08 -0,01 -0,08 -0,01 -0,04 -0,04 -0,09

+ Přistěhovalí / - Vystěhovalí

Zdroj: ČSÚ  |  Aktualizace: 31. 12. 2019
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Horka nad Moravou + 82 / - 73 + 55 / - 49 + 62 / - 51 + 86 / - 46 + 57 / - 50 + 63 / - 48 + / - + 67 / - 47 + 54 / - 45

Saldo migrace

Zdroj: ČSÚ  |  Aktualizace: 31. 12. 2019
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Horka nad Moravou 9 6 11 40 7 15 20 9

Hrubá míra salda migrace [přepočet na 100 obyvatel]

Zdroj: ČSÚ  |  Aktualizace: 31. 12. 2019
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Horka nad Moravou 0,39 0,26 0,47 1,67 0,29 0,61 0,65 0,80 0,36
ORP Olomouc 0,16 0,08 0,07 0,21 0,18 0,06 0,10 0,14 0,26
Olomoucký kraj -0,02 -0,10 -0,12 -0,01 -0,08 -0,12 -0,07 -0,07 0,01

Celkový přírůstek

Zdroj: ČSÚ  |  Aktualizace: 31. 12. 2019
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Horka nad Moravou 14 21 13 43 22 28 16 11

Hrubá míra celkového přírůstku [přepočet na 100 obyvatel]

Zdroj: ČSÚ  |  Aktualizace: 31. 12. 2019
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Horka nad Moravou 0,60 0,90 0,55 1,79 0,91 1,14 0,97 0,64 0,44
ORP Olomouc 0,35 0,24 0,23 0,44 0,37 0,27 0,24 0,33 0,38
Olomoucký kraj -0,06 -0,16 -0,20 -0,02 -0,16 -0,13 -0,11 -0,11 -0,08

Průměřný věk

Zdroj: ČSÚ  |  Aktualizace: 31. 12. 2019
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Horka nad Moravou 40,47 40,70 40,86 40,89 40,99 41,08 41,31 41,33 41,47
ORP Olomouc 41,00 41,18 41,34 41,49 41,65 41,82 41,95 42,10 42,25
Olomoucký kraj 41,22 41,48 41,73 41,97 42,20 42,40 42,79 42,79 42,99

Počet obyvatel podle věku

Zdroj: ČSÚ  |  Aktualizace: 31. 12. 2019
0 - 14 let 15 - 64 let 65+ let
Horka nad Moravou 472 1556 471

Podíl obyvatel podle věku

Zdroj: ČSÚ  |  Aktualizace: 31. 12. 2019
0 - 14 let 15 - 64 let 65+ let
Horka nad Moravou 18,89 % 62,26 % 18,85 %
ORP Olomouc 16,76 % 63,42 % 19,82 %
Olomoucký kraj 15,63 % 63,65 % 20,72 %
Horka nad Moravou
ORP Olomouc
Olomoucký kraj

Podíl osob s nejvyšším ukončeným vzděláním na populaci ve věku 15 a více let

Zdroj: ČSÚ  |  Aktualizace: SLDB 2011
ostatní
Horka nad Moravou 16,86 % 10,17 % 72,97 %
ORP Olomouc 15,41 % 17,07 % 67,52 %
Olomoucký kraj 18,44 % 11,43 % 70,13 %
Horka nad Moravou
ORP Olomouc
Olomoucký kraj

Podíl ekonomicky aktivních zaměstnaných v odvětví

Zdroj: ČSÚ  |  Aktualizace: SLDB 2011
primér sekundér terciér
Horka nad Moravou 0,49 % 32,74 % 66,77 %
ORP Olomouc 1,98 % 27,69 % 70,34 %
Olomoucký kraj 3,45 % 34,84 % 61,72 %
Horka nad Moravou
ORP Olomouc
Olomoucký kraj

Konsolidovaný příjem obce

Zdroj: ČSÚ  |  Aktualizace: 31. 12. 2019
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Horka nad Moravou 0,00 mil. Kč 0,00 mil. Kč 0,00 mil. Kč 0,00 mil. Kč 0,00 mil. Kč 0,00 mil. Kč 41,03 mil. Kč 63,68 mil. Kč 0,00 mil. Kč
Olomoucký kraj 0,00 mil. Kč 0,00 mil. Kč 0,00 mil. Kč 0,00 mil. Kč 0,00 mil. Kč 0,00 mil. Kč 0,00 mil. Kč 0,00 mil. Kč 0,00 mil. Kč

Daňový příjem obce

Zdroj: ČSÚ  |  Aktualizace: 31. 12. 2019
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Horka nad Moravou 0,00 mil. Kč 0,00 mil. Kč 0,00 mil. Kč 0,00 mil. Kč 0,00 mil. Kč 0,00 mil. Kč 32,94 mil. Kč 37,96 mil. Kč 0,00 mil. Kč
Olomoucký kraj 0,00 mil. Kč 0,00 mil. Kč 0,00 mil. Kč 0,00 mil. Kč 0,00 mil. Kč 0,00 mil. Kč 0,00 mil. Kč 0,00 mil. Kč 0,00 mil. Kč

Výnos

Zdroj: ČSÚ  |  Aktualizace: 31. 12. 2019
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Horka nad Moravou 0,00 mil. Kč 0,00 mil. Kč 0,00 mil. Kč 0,00 mil. Kč 0,00 mil. Kč 0,00 mil. Kč 39,91 mil. Kč 31,31 mil. Kč 0,00 mil. Kč

Výnosy na obyvatele

Zdroj: ČSÚ  |  Aktualizace: 31. 12. 2019
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Horka nad Moravou 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 16 145,74 Kč 12 584,94 Kč 0,00 Kč
ORP Olomouc 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč
Olomoucký kraj 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč

Podíl nezaměstnaných osob

Zdroj: ČSÚ  |  Aktualizace: 31. 12. 2019
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Horka nad Moravou 7,49 % 0,00 % 0,00 % 8,54 % 7,16 % 5,25 % 3,35 % 2,20 % 2,00 %
ORP Olomouc 7,22 % 0,00 % 0,00 % 8,40 % 6,88 % 5,78 % 3,79 % 2,78 % 2,48 %
Olomoucký kraj 8,33 % 8,93 % 9,79 % 8,82 % 7,01 % 5,94 % 4,35 % 3,37 % 2,94 %

Počet uchazečů o zaměstnání v evidenci úřadu práce (dosažitelní)

Zdroj: ČSÚ  |  Aktualizace: 31. 12. 2019
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Horka nad Moravou 119 163 134 113 82 52 34 31

Vyjížďka a dojížďka do zaměstnání a škol

Zdroj: ČSÚ  |  Aktualizace: SLDB 2011
do zaměstnání do škol
vyjíždějící 431 123
dojíždějící 228 77

Vyjížďka a dojížďka do zaměstnání

Vyjížďka a dojížďka do škol

Počet dokončených bytů

Zdroj: ČSÚ  |  Aktualizace: 31. 12. 2019
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Horka nad Moravou 4 2 3 5 7 11 11 11 5
ORP Olomouc 470 553 457 690 390 613 696 655 932
Olomoucký kraj 1305 1490 1231 1420 1095 1337 1615 1615 1984

Podíl neobydlených bytů z celkového počtu bytů

Zdroj: ČSÚ  |  Aktualizace: SLDB 2011
Neobydlené Obydlené
Horka nad Moravou 13,10 % 86,90 %
ORP Olomouc 9,47 % 90,53 %
Olomoucký kraj 12,78 % 87,22 %

Podíl obydlených bytů podle roku postavení

Zdroj: ČSÚ  |  Aktualizace: SLDB 2011
do roku 1919 1920-1970 1971-1980 1981-2000 2001-2011
Horka nad Moravou 10,10 % 34,80 % 14,70 % 24,80 % 14,40 %
ORP Olomouc 9,22 % 34,78 % 19,25 % 23,91 % 10,85 %
Olomoucký kraj 9,74 % 35,25 % 20,54 % 24,16 % 8,76 %
Horka nad Moravou
ORP Olomouc
Olomoucký kraj

Počet neobydlených bytů sloužících k rekreaci

Zdroj: ČSÚ  |  Aktualizace: SLDB 2011
neobydlené byty k rekreaci
Horka nad Moravou 7
ORP Olomouc 460
Olomoucký kraj 5793

Kapacita hromadných ubytovacích zařízení

Zdroj: ČSÚ  |  Aktualizace: 31. 12. 2019
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Horka nad Moravou 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ORP Olomouc 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Olomoucký kraj 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Počet hromadných ubytovacích zařízení

Zdroj: ČSÚ  |  Aktualizace: 31. 12. 2019
hotel a motel penzion turistická ubytovna kemp, chatová osada ostatní celkem
Horka nad Moravou 0
ORP Olomouc 0
Olomoucký kraj 0
Horka nad Moravou
ORP Olomouc
Olomoucký kraj

Podíl obyvatel v obydlených bytech podle napojení na technickou infrastrukturu

Zdroj: ČSÚ  |  Aktualizace: SLDB 2011
Vodovod Plyn Kanalizace
Horka nad Moravou 99,70 % 81,00 % 93,20 %
ORP Olomouc 99,78 % 81,07 % 88,00 %
Olomoucký kraj 99,67 % 75,21 % 75,89 %

Podíl zemědělské půdy z celkové výměry

Zdroj: ČSÚ  |  Aktualizace: 31. 12. 2019
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Horka nad Moravou 59,42 % 59,41 % 59,40 % 59,40 % 59,33 % 59,42 % 59,35 % 59,29 % 59,28 %
Zdroj: ČSÚ  |  Aktualizace: 31. 12. 2019
Orná půda Trvalý travní porost Ostatní
Horka nad Moravou 79,12 % 15,55 % 5,33 %
ORP Olomouc 84,99 % 8,54 % 6,47 %
Olomoucký kraj 73,64 % 20,64 % 5,72 %
Horka nad Moravou
ORP Olomouc
Olomoucký kraj
Zdroj: ČSÚ  |  Aktualizace: 31. 12. 2019
I. třída II. třída III. třída IV. třída V. třída bez ochrany
Horka nad Moravou 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 %
ORP Olomouc 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 %
Olomoucký kraj 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 %
Horka nad Moravou
ORP Olomouc
Olomoucký kraj
Zdroj: ČSÚ  |  Aktualizace: 31. 12. 2019
orná půda chmelnice vinice zahrady ovocné sady trvalé travní porosty lesní půda vodní plochy zastavěné plochy ostatní plochy
Horka nad Moravou 46,90 % 0,00 % 0,00 % 3,16 % 0,00 % 9,22 % 22,67 % 7,75 % 2,51 % 7,79 %
ORP Olomouc 39,01 % 0,42 % 0,00 % 2,42 % 0,16 % 4,02 % 32,72 % 1,11 % 2,08 % 18,06 %
Olomoucký kraj 38,71 % 0,19 % 0,00 % 2,35 % 0,47 % 10,85 % 35,34 % 1,17 % 1,59 % 9,34 %
Horka nad Moravou
ORP Olomouc
Olomoucký kraj

Celková výměra

Zdroj: ČSÚ  |  Aktualizace: 31. 12. 2019
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Horka nad Moravou 1 193,83 ha 1 193,83 ha 1 193,83 ha 1 193,83 ha 1 193,83 ha 1 193,83 ha 0,00 ha 1 194,74 ha 1 194,74 ha
ORP Olomouc 85 862,18 ha 85 862,30 ha 85 862,65 ha 85 862,64 ha 85 862,64 ha 81 694,85 ha 81 696,30 ha 81 697,03 ha 81 695,44 ha
Olomoucký kraj 526 656,17 ha 526 657,57 ha 526 668,47 ha 526 676,81 ha 526 690,07 ha 527 146,15 ha 527 151,73 ha 527 151,73 ha 527 153,56 ha
Statistiky ke stažení v xlsx formátu