Platné

Typ Název Nabytí účinnosti ILAS Dokumentace
ÚP Územní plán Horka nad Moravou 28. 06. 2019 ILAS Ano

Rozpracované

- V obci Horka nad Moravou nejsou žádné rozpracované územní plány nebo změny územních plánu -

Platné

- V obci Horka nad Moravou nejsou žádné platné regulační plány -

Rozpracované

- V obci Horka nad Moravou nejsou žádné rozpracované regulační plány -

Platné

Typ Název Nabytí účinnosti ILAS Dokumentace
ÚZ Úplné znění po aktualizaci č. 2a ZÚR OK 15. 11. 2019 ILAS Ano
ZÚRtest21 22. 10. 2020 Ne

Rozpracované

Typ Název ILAS Dokumentace
ZÚR Zasada 1 Ne

Platné

Typ Název Nabytí účinnosti ILAS Dokumentace
PÚR nazev 2 29. 12. 2019 Ne

Územní studie (evidované)

ÚJ Název Možnost využití ILAS Dokumentace
KRAJ Územní studie větrné elektrárny na území Olomouckého kraje 20. 02. 2009 ILAS Ano
KRAJ Územní studie území se zvýšeným potenciálem pro rekreaci a cestovní ruch RC5 Olomoucko - jih 18. 06. 2009 ILAS Ano
KRAJ Územní studie rozvoje cyklistické dopravy v Olomouckém kraji 16. 09. 2010 ILAS Ano
KRAJ Územní studie lokalit rozvojových ploch pro podnikatelské aktivity v rozvojové oblasti RO1 Olomouc, Šternberk, Uničov, Litovel 02. 04. 2012 ILAS Ano
KRAJ Územní studie D7 prověření širších dopravních souvislostí ve vztahu k přeložce silnice II/449 v úseku Uničov - silnice R 35 16. 01. 2013 ILAS Ano
OBEC Územní studie Horka nad Moravou, lokalita "Olomoucká" 15. 10. 2013 ILAS Ano
KRAJ Územní studie krajiny pro území Olomouckého kraje, včetně návrhu opatření v souvislosti s adaptací na změny klimatu 10. 08. 2017 ILAS Ano
KRAJ Aktualizace Územní studie větrné elektrárny na území Olomouckého kraje 14. 01. 2019 ILAS Ano

Odborné podklady

- V obci Horka nad Moravou nejsou žádné odborné podklady -