Obec Olomoucký kraj

, Olomoucký kraj
tel: , email:
Rozloha 527 151,73 ha
Počet obyvatel 632 492
Počet domů 0
Loading...

Základní údaje o Olomouckém kraji


Katastrální území  
Informace o obci

Olomoucký kraj se rozkládá ve střední části Moravy a zasahuje i do její severní části. Celková výměra kraje 527 152 km2 tvoří 6,7 % z celkové rozlohy České republiky. Svou rozlohou se řadí ke středně velkým regionům, zaujímá osmé místo mezi 14 kraji v ČR. Olomoucký kraj má na severu 104 km dlouhou mezistátní hranici s Polskem, na východě sousedí s Moravskoslezským krajem, na jihu se Zlínským a Jihomoravským krajem a na západě s krajem Pardubickým. Přirozeným centrem kraje je město Olomouc.

Z hlediska nižších administrativních jednotek se Olomoucký kraj skládá ze 13 obcí s rozšířenou působností, k 1. 1. 2021 má celkem 402 obcí, z nichž je jedna vojenským újezdem (Libavá). Od roku 2017 nedošlo k významným územním změnám v rámci kraje.


Vybavenost obce

Objekt vybavenosti Aktualizace Výskyt Počet Kapacita Poznámka