Statistika

Počet obyvatel

Zdroj: ČSÚ  |  Aktualizace: 31.12.2022
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Otaslavice 1303 1286 1274 1268 1270 1260 1265 1288 1290 1295 1301 1318
ORP Prostějov 98440 98297 98239 98128 97969 98003 97925 97920 98012 97858 97027 98125
Olomoucký kraj 638638 637609 636356 635711 634718 633925 632492 632492 632015 630522 622930 631802

Pohyb obyvatelstva

(+) Živě narození / (-) Zemřelí

Zdroj: ČSÚ  |  Aktualizace: 31.12.2022
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Otaslavice + 9 / - 16 + 9 / - 27 + 11 / - 17 + 14 / - 21 + 9 / - 15 + 12 / - 14 + / - + 14 / - 16 + 15 / - 18 + 13 / - 15 + 16 / - 15 + 15 / - 6

Přirozený přírůstek

Zdroj: ČSÚ  |  Aktualizace: 31.12.2022
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Otaslavice -7 -18 -6 -7 -6 -2 -2 -3 2 1 9

Hrubá míra přirozeného přírůstku [přepočet na 100 obyvatel]

Zdroj: ČSÚ  |  Aktualizace: 31.12.2022
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Otaslavice -0,54 -1,40 -0,47 -0,55 -0,47 -0,16 -0,79 -0,16 -0,23 0,15 0,08 0,00
ORP Prostějov -0,06 -0,11 -0,12 -0,08 -0,15 -0,09 -0,16 -0,10 -0,12 -0,12 -0,44 0,00
Olomoucký kraj -0,04 -0,06 -0,08 -0,01 -0,08 -0,01 -0,04 -0,04 -0,09 -0,09 -0,18 0,00

+ Přistěhovalí / - Vystěhovalí

Zdroj: ČSÚ  |  Aktualizace: 31.12.2022
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Otaslavice + 37 / - 48 + 28 / - 27 + 24 / - 30 + 35 / - 34 + 26 / - 18 + 32 / - 41 + / - + 51 / - 26 + 37 / - 32 + 37 / - 30 + 38 / - 20 + 33 / - 25

Saldo migrace

Zdroj: ČSÚ  |  Aktualizace: 31.12.2022
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Otaslavice -11 1 -6 1 8 -9 25 5 7 18 8

Hrubá míra salda migrace [přepočet na 100 obyvatel]

Zdroj: ČSÚ  |  Aktualizace: 31.12.2022
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Otaslavice -0,84 0,08 -0,47 0,08 0,63 -0,71 1,19 1,94 0,39 0,54 1,38 0,00
ORP Prostějov 0,10 -0,04 0,06 -0,03 -0,01 0,13 0,08 0,09 0,21 0,21 0,23 0,00
Olomoucký kraj -0,02 -0,10 -0,12 -0,01 -0,08 -0,12 -0,07 -0,07 0,01 0,01 0,01 0,00

Celkový přírůstek

Zdroj: ČSÚ  |  Aktualizace: 31.12.2022
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Otaslavice -18 -17 -12 -6 2 -11 23 2 5 19 17

Hrubá míra celkového přírůstku [přepočet na 100 obyvatel]

Zdroj: ČSÚ  |  Aktualizace: 31.12.2022
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Otaslavice -1,38 -1,32 -0,94 -0,47 0,16 -0,87 0,40 1,79 0,16 0,39 1,46 0,00
ORP Prostějov 0,04 -0,15 -0,06 -0,11 -0,16 0,03 -0,08 -0,01 0,09 0,09 -0,21 0,00
Olomoucký kraj -0,06 -0,16 -0,20 -0,02 -0,16 -0,13 -0,11 -0,11 -0,08 -0,08 -0,17 0,00

Průměřný věk

Zdroj: ČSÚ  |  Aktualizace: 31.12.2022
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Otaslavice 42,24 42,18 42,51 42,47 42,48 42,78 42,45 42,17 42,13 42,11 42,31 42,55
ORP Prostějov 41,29 41,56 41,80 42,04 42,19 42,35 42,52 42,69 42,85 42,95 43,08 43,07
Olomoucký kraj 41,22 41,48 41,73 41,97 42,20 42,40 42,79 42,79 42,99 43,11 43,33 43,30

Počet obyvatel podle věku

Zdroj: ČSÚ  |  Aktualizace: 31.12.2022
0 - 14 let 15 - 64 let 65+ let
Otaslavice 219 820 279

Podíl obyvatel podle věku

Zdroj: ČSÚ  |  Aktualizace: 31.12.2022
0 - 14 let 15 - 64 let 65+ let
Otaslavice 16,62 % 62,22 % 21,17 %
ORP Prostějov 16,01 % 62,85 % 21,14 %
Olomoucký kraj 15,80 % 62,68 % 21,53 %
Otaslavice
ORP Prostějov
Olomoucký kraj

Podíl osob s nejvyšším ukončeným vzděláním na populaci ve věku 15 a více let

Zdroj: ČSÚ  |  Aktualizace: 31.12.2022
ostatní
Otaslavice 12,80 % 12,90 % 74,30 %
ORP Prostějov 12,22 % 14,04 % 73,75 %
Olomoucký kraj 12,83 % 15,68 % 71,49 %
Otaslavice
ORP Prostějov
Olomoucký kraj

Podíl ekonomicky aktivních zaměstnaných v odvětví

Zdroj: ČSÚ  |  Aktualizace: 31.12.2022
primér sekundér terciér
Otaslavice 6,00 % 40,52 % 53,48 %
ORP Prostějov 0,00 % 0,00 % 0,00 %
Olomoucký kraj 0,00 % 0,00 % 0,00 %
Otaslavice
ORP Prostějov
Olomoucký kraj

Konsolidovaný příjem obce

Zdroj: ČSÚ  |  Aktualizace: 31.12.2022
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Otaslavice 0,00 mil. Kč 0,00 mil. Kč 0,00 mil. Kč 0,00 mil. Kč 0,00 mil. Kč 0,00 mil. Kč 34,89 mil. Kč 26,86 mil. Kč 0,00 mil. Kč 0,00 mil. Kč 0,00 mil. Kč 0,00 mil. Kč
Olomoucký kraj 0,00 mil. Kč 0,00 mil. Kč 0,00 mil. Kč 0,00 mil. Kč 0,00 mil. Kč 0,00 mil. Kč 0,00 mil. Kč 0,00 mil. Kč 0,00 mil. Kč 0,00 mil. Kč 0,00 mil. Kč 0,00 mil. Kč

Daňový příjem obce

Zdroj: ČSÚ  |  Aktualizace: 31.12.2022
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Otaslavice 0,00 mil. Kč 0,00 mil. Kč 0,00 mil. Kč 0,00 mil. Kč 0,00 mil. Kč 0,00 mil. Kč 17,59 mil. Kč 20,30 mil. Kč 0,00 mil. Kč 0,02 mil. Kč 0,00 mil. Kč 0,03 mil. Kč
Olomoucký kraj 0,00 mil. Kč 0,00 mil. Kč 0,00 mil. Kč 0,00 mil. Kč 0,00 mil. Kč 0,00 mil. Kč 0,00 mil. Kč 0,00 mil. Kč 0,00 mil. Kč 0,00 mil. Kč 0,00 mil. Kč 0,00 mil. Kč

Výnos

Zdroj: ČSÚ  |  Aktualizace: 31.12.2022
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Otaslavice 0,00 mil. Kč 0,00 mil. Kč 0,00 mil. Kč 0,00 mil. Kč 0,00 mil. Kč 0,00 mil. Kč 30,19 mil. Kč 48,67 mil. Kč 0,00 mil. Kč 0,00 mil. Kč 0,00 mil. Kč 0,00 mil. Kč

Výnosy na obyvatele

Zdroj: ČSÚ  |  Aktualizace: 31.12.2022
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Otaslavice 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 23 862,93 Kč 37 788,69 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč
ORP Prostějov 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč
Olomoucký kraj 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč

Podíl nezaměstnaných osob

Zdroj: ČSÚ  |  Aktualizace: 31.12.2022
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Otaslavice 6,50 % 0,00 % 0,00 % 6,54 % 5,65 % 3,93 % 3,39 % 2,55 % 1,42 % 2,05 % 1,60 % 2,10 %
ORP Prostějov 7,14 % 0,00 % 0,00 % 6,77 % 4,82 % 3,85 % 2,76 % 2,29 % 1,97 % 2,79 % 2,25 % 2,53 %
Olomoucký kraj 8,33 % 8,93 % 9,79 % 8,82 % 7,01 % 5,94 % 4,35 % 3,37 % 2,94 % 4,11 % 3,35 % 3,63 %

Počet uchazečů o zaměstnání v evidenci úřadu práce (dosažitelní)

Zdroj: ČSÚ  |  Aktualizace: 31.12.2022
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Otaslavice 56 63 55 47 33 28 21 12 17 13 17

Vyjížďka a dojížďka do zaměstnání a škol

Zdroj: ČSÚ  |  Aktualizace: 31.12.2022
do zaměstnání do škol
vyjíždějící 172 49
dojíždějící 36 21

Vyjížďka a dojížďka do zaměstnání

Vyjížďka a dojížďka do škol

Počet dokončených bytů

Zdroj: ČSÚ  |  Aktualizace: 31.12.2022
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Otaslavice 1 1 1 1 4 1 5 6 3 3
ORP Prostějov 222 265 249 151 193 238 283 336 249 459 336 351
Olomoucký kraj 1305 1490 1231 1420 1095 1337 1615 1615 1984 2205 1916 2543

Podíl neobydlených bytů z celkového počtu bytů

Zdroj: ČSÚ  |  Aktualizace: 31.12.2022
Neobydlené Obydlené
Otaslavice 25,90 % 74,10 %
ORP Prostějov 17,12 % 82,88 %
Olomoucký kraj 16,14 % 83,86 %

Podíl obydlených bytů podle roku postavení

Zdroj: ČSÚ  |  Aktualizace: 31.12.2022
do roku 1919 1920-1970 1971-1980 1981-2000 2001-2011
Otaslavice 4,45 % 39,19 % 14,62 % 19,07 % 9,96 %
ORP Prostějov 7,75 % 32,29 % 18,14 % 20,67 % 10,63 %
Olomoucký kraj 8,29 % 32,08 % 18,89 % 21,86 % 9,65 %
Otaslavice
ORP Prostějov
Olomoucký kraj

Počet neobydlených bytů sloužících k rekreaci

Zdroj: ČSÚ  |  Aktualizace: 31.12.2022
neobydlené byty k rekreaci
Otaslavice 70
ORP Prostějov 1121
Olomoucký kraj 5793

Kapacita hromadných ubytovacích zařízení

Zdroj: ČSÚ  |  Aktualizace: 31.12.2022
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Otaslavice 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ORP Prostějov 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 714,00 1 774,00 1 780,00
Olomoucký kraj 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28 371,00 28 038,00 27 511,00

Počet hromadných ubytovacích zařízení

Zdroj: ČSÚ  |  Aktualizace: 31.12.2022
hotel a motel penzion turistická ubytovna kemp, chatová osada ostatní celkem
Otaslavice 0
ORP Prostějov 4 22 4 5 6 41
Olomoucký kraj 129 283 58 23 92 585
Otaslavice
ORP Prostějov
Olomoucký kraj

Podíl obyvatel v obydlených bytech podle napojení na technickou infrastrukturu

Zdroj: ČSÚ  |  Aktualizace: 31.12.2022
Vodovod Plyn Kanalizace
Otaslavice 99,33 % 75,14 % 64,48 %
ORP Prostějov 99,29 % 83,83 % 71,82 %
Olomoucký kraj 99,46 % 74,78 % 76,66 %

Podíl zemědělské půdy z celkové výměry

Zdroj: ČSÚ  |  Aktualizace: 31.12.2022
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Otaslavice 81,19 % 81,32 % 81,32 % 81,31 % 81,31 % 46,27 % 46,27 % 46,27 % 46,26 % 46,26 % 46,25 % 46,25 %
Zdroj: ČSÚ  |  Aktualizace: 31.12.2022
Orná půda Trvalý travní porost Ostatní
Otaslavice 82,32 % 4,55 % 13,13 %
ORP Prostějov 90,11 % 0,03 % 9,86 %
Olomoucký kraj 73,33 % 20,80 % 5,87 %
Otaslavice
ORP Prostějov
Olomoucký kraj
Zdroj: ČSÚ  |  Aktualizace: 31.12.2022
I. třída II. třída III. třída IV. třída V. třída bez ochrany
Otaslavice 12,57 % 24,91 % 6,26 % 5,26 % 5,66 % 45,34 %
ORP Prostějov 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 %
Olomoucký kraj 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 %
Otaslavice
ORP Prostějov
Olomoucký kraj
Zdroj: ČSÚ  |  Aktualizace: 31.12.2022
orná půda chmelnice vinice zahrady ovocné sady trvalé travní porosty lesní půda vodní plochy zastavěné plochy ostatní plochy
Otaslavice 38,08 % 0,00 % 0,00 % 4,15 % 1,92 % 2,10 % 43,19 % 1,26 % 1,46 % 7,85 %
ORP Prostějov 64,84 % 0,02 % 0,00 % 3,01 % 0,63 % 3,45 % 16,10 % 0,99 % 2,23 % 8,73 %
Olomoucký kraj 38,46 % 0,18 % 0,00 % 2,43 % 0,46 % 10,91 % 35,39 % 1,22 % 1,61 % 9,33 %
Otaslavice
ORP Prostějov
Olomoucký kraj

Celková výměra

Zdroj: ČSÚ  |  Aktualizace: 31.12.2022
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Otaslavice 770,05 ha 770,05 ha 770,05 ha 770,05 ha 770,05 ha 1 383,17 ha 0,00 ha 1 383,17 ha 1 383,17 ha 1 383,17 ha 1 383,17 ha 1 383,17 ha
ORP Prostějov 59 163,41 ha 59 167,25 ha 59 170,41 ha 59 171,68 ha 59 167,22 ha 59 891,50 ha 59 896,80 ha 59 894,60 ha 59 895,56 ha 59 895,86 ha 59 895,88 ha 59 896,58 ha
Olomoucký kraj 526 656,17 ha 526 657,57 ha 526 668,47 ha 526 676,81 ha 526 690,07 ha 527 146,15 ha 527 151,73 ha 527 151,73 ha 527 153,56 ha 527 154,19 ha 527 154,60 ha 527 157,39 ha
Statistiky ke stažení v xlsx formátu