Statistika

Počet obyvatel

Zdroj: ČSÚ  |  Aktualizace: 31.12.2022
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Klenovice na Hané 835 829 821 834 827 846 883 885 859 854 832 840
ORP Prostějov 98440 98297 98239 98128 97969 98003 97925 97920 98012 97858 97027 98125
Olomoucký kraj 638638 637609 636356 635711 634718 633925 632492 632492 632015 630522 622930 631802

Pohyb obyvatelstva

(+) Živě narození / (-) Zemřelí

Zdroj: ČSÚ  |  Aktualizace: 31.12.2022
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Klenovice na Hané + 11 / - 7 + 7 / - 9 + 5 / - 9 + 10 / - 11 + 10 / - 9 + 8 / - 10 + / - + 7 / - 9 + 11 / - 8 + 7 / - 10 + 9 / - 14 + 9 / - 8

Přirozený přírůstek

Zdroj: ČSÚ  |  Aktualizace: 31.12.2022
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Klenovice na Hané 4 -2 -4 -1 1 -2 -2 3 3 5 1

Hrubá míra přirozeného přírůstku [přepočet na 100 obyvatel]

Zdroj: ČSÚ  |  Aktualizace: 31.12.2022
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Klenovice na Hané 0,48 -0,24 -0,49 -0,12 0,12 -0,24 1,02 -0,23 0,35 0,35 0,60 0,00
ORP Prostějov -0,06 -0,11 -0,12 -0,08 -0,15 -0,09 -0,16 -0,10 -0,12 -0,12 -0,44 0,00
Olomoucký kraj -0,04 -0,06 -0,08 -0,01 -0,08 -0,01 -0,04 -0,04 -0,09 -0,09 -0,18 0,00

+ Přistěhovalí / - Vystěhovalí

Zdroj: ČSÚ  |  Aktualizace: 31.12.2022
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Klenovice na Hané + 22 / - 31 + 16 / - 20 + 12 / - 16 + 29 / - 15 + 17 / - 25 + 37 / - 16 + / - + 29 / - 25 + 7 / - 36 + 21 / - 23 + 21 / - 28 + 22 / - 15

Saldo migrace

Zdroj: ČSÚ  |  Aktualizace: 31.12.2022
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Klenovice na Hané -9 -4 -4 14 -8 21 4 -29 2 7 7

Hrubá míra salda migrace [přepočet na 100 obyvatel]

Zdroj: ČSÚ  |  Aktualizace: 31.12.2022
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Klenovice na Hané -1,08 -0,48 -0,49 1,68 -0,97 2,48 3,17 0,45 -3,38 0,23 0,84 0,00
ORP Prostějov 0,10 -0,04 0,06 -0,03 -0,01 0,13 0,08 0,09 0,21 0,21 0,23 0,00
Olomoucký kraj -0,02 -0,10 -0,12 -0,01 -0,08 -0,12 -0,07 -0,07 0,01 0,01 0,01 0,00

Celkový přírůstek

Zdroj: ČSÚ  |  Aktualizace: 31.12.2022
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Klenovice na Hané -5 -6 -8 13 -7 19 2 -26 5 12 8

Hrubá míra celkového přírůstku [přepočet na 100 obyvatel]

Zdroj: ČSÚ  |  Aktualizace: 31.12.2022
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Klenovice na Hané -0,60 -0,72 -0,97 1,56 -0,85 2,25 4,19 0,23 -3,03 0,59 1,44 0,00
ORP Prostějov 0,04 -0,15 -0,06 -0,11 -0,16 0,03 -0,08 -0,01 0,09 0,09 -0,21 0,00
Olomoucký kraj -0,06 -0,16 -0,20 -0,02 -0,16 -0,13 -0,11 -0,11 -0,08 -0,08 -0,17 0,00

Průměřný věk

Zdroj: ČSÚ  |  Aktualizace: 31.12.2022
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Klenovice na Hané 39,17 39,50 39,84 39,53 39,69 39,19 39,10 39,16 40,11 40,65 41,13 41,41
ORP Prostějov 41,29 41,56 41,80 42,04 42,19 42,35 42,52 42,69 42,85 42,95 43,08 43,07
Olomoucký kraj 41,22 41,48 41,73 41,97 42,20 42,40 42,79 42,79 42,99 43,11 43,33 43,30

Počet obyvatel podle věku

Zdroj: ČSÚ  |  Aktualizace: 31.12.2022
0 - 14 let 15 - 64 let 65+ let
Klenovice na Hané 143 541 156

Podíl obyvatel podle věku

Zdroj: ČSÚ  |  Aktualizace: 31.12.2022
0 - 14 let 15 - 64 let 65+ let
Klenovice na Hané 17,02 % 64,40 % 18,57 %
ORP Prostějov 16,01 % 62,85 % 21,14 %
Olomoucký kraj 15,80 % 62,68 % 21,53 %
Klenovice na Hané
ORP Prostějov
Olomoucký kraj

Podíl osob s nejvyšším ukončeným vzděláním na populaci ve věku 15 a více let

Zdroj: ČSÚ  |  Aktualizace: 31.12.2022
ostatní
Klenovice na Hané 14,76 % 10,54 % 74,70 %
ORP Prostějov 12,22 % 14,04 % 73,75 %
Olomoucký kraj 12,83 % 15,68 % 71,49 %
Klenovice na Hané
ORP Prostějov
Olomoucký kraj

Podíl ekonomicky aktivních zaměstnaných v odvětví

Zdroj: ČSÚ  |  Aktualizace: 31.12.2022
primér sekundér terciér
Klenovice na Hané 7,47 % 45,33 % 47,20 %
ORP Prostějov 0,00 % 0,00 % 0,00 %
Olomoucký kraj 0,00 % 0,00 % 0,00 %
Klenovice na Hané
ORP Prostějov
Olomoucký kraj

Konsolidovaný příjem obce

Zdroj: ČSÚ  |  Aktualizace: 31.12.2022
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Klenovice na Hané 0,00 mil. Kč 0,00 mil. Kč 0,00 mil. Kč 0,00 mil. Kč 0,00 mil. Kč 0,00 mil. Kč 16,25 mil. Kč 29,41 mil. Kč 0,00 mil. Kč 0,00 mil. Kč 0,00 mil. Kč 0,00 mil. Kč
Olomoucký kraj 0,00 mil. Kč 0,00 mil. Kč 0,00 mil. Kč 0,00 mil. Kč 0,00 mil. Kč 0,00 mil. Kč 0,00 mil. Kč 0,00 mil. Kč 0,00 mil. Kč 0,00 mil. Kč 0,00 mil. Kč 0,00 mil. Kč

Daňový příjem obce

Zdroj: ČSÚ  |  Aktualizace: 31.12.2022
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Klenovice na Hané 0,00 mil. Kč 0,00 mil. Kč 0,00 mil. Kč 0,00 mil. Kč 0,00 mil. Kč 0,00 mil. Kč 13,00 mil. Kč 15,07 mil. Kč 0,00 mil. Kč 0,01 mil. Kč 0,00 mil. Kč 0,02 mil. Kč
Olomoucký kraj 0,00 mil. Kč 0,00 mil. Kč 0,00 mil. Kč 0,00 mil. Kč 0,00 mil. Kč 0,00 mil. Kč 0,00 mil. Kč 0,00 mil. Kč 0,00 mil. Kč 0,00 mil. Kč 0,00 mil. Kč 0,00 mil. Kč

Výnos

Zdroj: ČSÚ  |  Aktualizace: 31.12.2022
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Klenovice na Hané 0,00 mil. Kč 0,00 mil. Kč 0,00 mil. Kč 0,00 mil. Kč 0,00 mil. Kč 0,00 mil. Kč 17,17 mil. Kč 28,99 mil. Kč 0,00 mil. Kč 0,00 mil. Kč 0,00 mil. Kč 0,00 mil. Kč

Výnosy na obyvatele

Zdroj: ČSÚ  |  Aktualizace: 31.12.2022
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Klenovice na Hané 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 19 447,72 Kč 32 760,58 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč
ORP Prostějov 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč
Olomoucký kraj 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč

Podíl nezaměstnaných osob

Zdroj: ČSÚ  |  Aktualizace: 31.12.2022
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Klenovice na Hané 9,52 % 0,00 % 0,00 % 8,15 % 5,51 % 3,34 % 2,55 % 1,93 % 1,73 % 2,99 % 3,41 % 2,60 %
ORP Prostějov 7,14 % 0,00 % 0,00 % 6,77 % 4,82 % 3,85 % 2,76 % 2,29 % 1,97 % 2,79 % 2,25 % 2,53 %
Olomoucký kraj 8,33 % 8,93 % 9,79 % 8,82 % 7,01 % 5,94 % 4,35 % 3,37 % 2,94 % 4,11 % 3,35 % 3,63 %

Počet uchazečů o zaměstnání v evidenci úřadu práce (dosažitelní)

Zdroj: ČSÚ  |  Aktualizace: 31.12.2022
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Klenovice na Hané 53 56 44 30 18 14 11 10 17 19 14

Vyjížďka a dojížďka do zaměstnání a škol

Zdroj: ČSÚ  |  Aktualizace: 31.12.2022
do zaměstnání do škol
vyjíždějící 97 33
dojíždějící 67 30

Vyjížďka a dojížďka do zaměstnání

Vyjížďka a dojížďka do škol

Počet dokončených bytů

Zdroj: ČSÚ  |  Aktualizace: 31.12.2022
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Klenovice na Hané 4 1 2 13 11 2 1 3 1 4
ORP Prostějov 222 265 249 151 193 238 283 336 249 459 336 351
Olomoucký kraj 1305 1490 1231 1420 1095 1337 1615 1615 1984 2205 1916 2543

Podíl neobydlených bytů z celkového počtu bytů

Zdroj: ČSÚ  |  Aktualizace: 31.12.2022
Neobydlené Obydlené
Klenovice na Hané 22,22 % 77,78 %
ORP Prostějov 17,12 % 82,88 %
Olomoucký kraj 16,14 % 83,86 %

Podíl obydlených bytů podle roku postavení

Zdroj: ČSÚ  |  Aktualizace: 31.12.2022
do roku 1919 1920-1970 1971-1980 1981-2000 2001-2011
Klenovice na Hané 5,71 % 34,60 % 13,02 % 19,05 % 13,65 %
ORP Prostějov 7,75 % 32,29 % 18,14 % 20,67 % 10,63 %
Olomoucký kraj 8,29 % 32,08 % 18,89 % 21,86 % 9,65 %
Klenovice na Hané
ORP Prostějov
Olomoucký kraj

Počet neobydlených bytů sloužících k rekreaci

Zdroj: ČSÚ  |  Aktualizace: 31.12.2022
neobydlené byty k rekreaci
Klenovice na Hané 1
ORP Prostějov 1121
Olomoucký kraj 5793

Kapacita hromadných ubytovacích zařízení

Zdroj: ČSÚ  |  Aktualizace: 31.12.2022
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Klenovice na Hané 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ORP Prostějov 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 714,00 1 774,00 1 780,00
Olomoucký kraj 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28 371,00 28 038,00 27 511,00

Počet hromadných ubytovacích zařízení

Zdroj: ČSÚ  |  Aktualizace: 31.12.2022
hotel a motel penzion turistická ubytovna kemp, chatová osada ostatní celkem
Klenovice na Hané 0
ORP Prostějov 4 22 4 5 6 41
Olomoucký kraj 129 283 58 23 92 585
Klenovice na Hané
ORP Prostějov
Olomoucký kraj

Podíl obyvatel v obydlených bytech podle napojení na technickou infrastrukturu

Zdroj: ČSÚ  |  Aktualizace: 31.12.2022
Vodovod Plyn Kanalizace
Klenovice na Hané 98,73 % 85,00 % 11,70 %
ORP Prostějov 99,29 % 83,83 % 71,82 %
Olomoucký kraj 99,46 % 74,78 % 76,66 %

Podíl zemědělské půdy z celkové výměry

Zdroj: ČSÚ  |  Aktualizace: 31.12.2022
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Klenovice na Hané 90,87 % 90,86 % 90,85 % 90,85 % 90,85 % 90,85 % 90,84 % 90,82 % 90,82 % 90,82 % 90,80 % 90,78 %
Zdroj: ČSÚ  |  Aktualizace: 31.12.2022
Orná půda Trvalý travní porost Ostatní
Klenovice na Hané 97,41 % 0,17 % 2,42 %
ORP Prostějov 90,11 % 0,03 % 9,86 %
Olomoucký kraj 73,33 % 20,80 % 5,87 %
Klenovice na Hané
ORP Prostějov
Olomoucký kraj
Zdroj: ČSÚ  |  Aktualizace: 31.12.2022
I. třída II. třída III. třída IV. třída V. třída bez ochrany
Klenovice na Hané 67,46 % 10,23 % 2,58 % 19,36 % 0,29 % 0,08 %
ORP Prostějov 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 %
Olomoucký kraj 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 %
Klenovice na Hané
ORP Prostějov
Olomoucký kraj
Zdroj: ČSÚ  |  Aktualizace: 31.12.2022
orná půda chmelnice vinice zahrady ovocné sady trvalé travní porosty lesní půda vodní plochy zastavěné plochy ostatní plochy
Klenovice na Hané 88,43 % 0,00 % 0,00 % 2,07 % 0,13 % 0,15 % 0,14 % 1,09 % 1,98 % 6,00 %
ORP Prostějov 64,84 % 0,02 % 0,00 % 3,01 % 0,63 % 3,45 % 16,10 % 0,99 % 2,23 % 8,73 %
Olomoucký kraj 38,46 % 0,18 % 0,00 % 2,43 % 0,46 % 10,91 % 35,39 % 1,22 % 1,61 % 9,33 %
Klenovice na Hané
ORP Prostějov
Olomoucký kraj

Celková výměra

Zdroj: ČSÚ  |  Aktualizace: 31.12.2022
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Klenovice na Hané 801,67 ha 801,67 ha 801,67 ha 801,67 ha 801,67 ha 801,67 ha 0,00 ha 801,67 ha 801,67 ha 801,67 ha 801,67 ha 801,67 ha
ORP Prostějov 59 163,41 ha 59 167,25 ha 59 170,41 ha 59 171,68 ha 59 167,22 ha 59 891,50 ha 59 896,80 ha 59 894,60 ha 59 895,56 ha 59 895,86 ha 59 895,88 ha 59 896,58 ha
Olomoucký kraj 526 656,17 ha 526 657,57 ha 526 668,47 ha 526 676,81 ha 526 690,07 ha 527 146,15 ha 527 151,73 ha 527 151,73 ha 527 153,56 ha 527 154,19 ha 527 154,60 ha 527 157,39 ha
Statistiky ke stažení v xlsx formátu