Statistika

Počet obyvatel

Zdroj: ČSÚ  |  Aktualizace: 31.12.2022
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Jesenec 285 276 289 284 297 290 286 287 297 296 297 293
ORP Konice 11099 11049 10984 10909 10824 10754 10744 10667 10634 10646 10553 10592
Olomoucký kraj 638638 637609 636356 635711 634718 633925 632492 632492 632015 630522 622930 631802

Pohyb obyvatelstva

(+) Živě narození / (-) Zemřelí

Zdroj: ČSÚ  |  Aktualizace: 31.12.2022
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Jesenec + 1 / - 9 + 2 / - 10 + 5 / - 13 + 1 / - 14 + 3 / - 5 + / - 12 + / - + 1 / - 7 + 2 / - 8 + 5 / - 11 + 2 / - 12 + 2 / - 9

Přirozený přírůstek

Zdroj: ČSÚ  |  Aktualizace: 31.12.2022
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Jesenec -8 -8 -8 -13 -2 -12 -6 -6 6 10 7

Hrubá míra přirozeného přírůstku [přepočet na 100 obyvatel]

Zdroj: ČSÚ  |  Aktualizace: 31.12.2022
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Jesenec -2,81 -2,90 -2,77 -4,58 -0,67 -4,14 -2,45 -2,09 -2,02 2,03 3,37 0,00
ORP Konice -0,53 -0,33 -0,28 -0,36 -0,44 -0,57 -0,29 -0,49 -0,36 -0,36 -0,45 0,00
Olomoucký kraj -0,04 -0,06 -0,08 -0,01 -0,08 -0,01 -0,04 -0,04 -0,09 -0,09 -0,18 0,00

+ Přistěhovalí / - Vystěhovalí

Zdroj: ČSÚ  |  Aktualizace: 31.12.2022
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Jesenec + 8 / - 14 + 8 / - 9 + 22 / - 1 + 14 / - 6 + 21 / - 6 + 13 / - 8 + / - + 16 / - 9 + 19 / - 3 + 8 / - 3 + 17 / - 3 + 5 / - 2

Saldo migrace

Zdroj: ČSÚ  |  Aktualizace: 31.12.2022
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Jesenec -6 -1 21 8 15 5 7 16 5 14 3

Hrubá míra salda migrace [přepočet na 100 obyvatel]

Zdroj: ČSÚ  |  Aktualizace: 31.12.2022
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Jesenec -2,11 -0,36 7,27 2,82 5,05 1,72 1,05 2,44 5,39 1,69 4,71 0,00
ORP Konice 0,05 -0,13 -0,31 -0,33 -0,34 -0,08 0,20 -0,23 0,05 0,05 0,79 0,00
Olomoucký kraj -0,02 -0,10 -0,12 -0,01 -0,08 -0,12 -0,07 -0,07 0,01 0,01 0,01 0,00

Celkový přírůstek

Zdroj: ČSÚ  |  Aktualizace: 31.12.2022
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Jesenec -14 -9 13 -5 13 -7 1 10 1 4 4

Hrubá míra celkového přírůstku [přepočet na 100 obyvatel]

Zdroj: ČSÚ  |  Aktualizace: 31.12.2022
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Jesenec -4,91 -3,26 4,50 -1,76 4,38 -2,41 -1,40 0,35 3,37 0,34 1,35 0,00
ORP Konice -0,48 -0,45 -0,59 -0,69 -0,79 -0,65 -0,09 -0,72 -0,31 -0,31 0,34 0,00
Olomoucký kraj -0,06 -0,16 -0,20 -0,02 -0,16 -0,13 -0,11 -0,11 -0,08 -0,08 -0,17 0,00

Průměřný věk

Zdroj: ČSÚ  |  Aktualizace: 31.12.2022
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Jesenec 48,07 48,72 47,93 48,62 49,26 49,49 50,21 50,24 49,53 48,53 47,18 47,31
ORP Konice 41,81 42,17 42,51 42,74 43,27 43,50 43,76 44,08 44,36 44,46 44,57 44,63
Olomoucký kraj 41,22 41,48 41,73 41,97 42,20 42,40 42,79 42,79 42,99 43,11 43,33 43,30

Počet obyvatel podle věku

Zdroj: ČSÚ  |  Aktualizace: 31.12.2022
0 - 14 let 15 - 64 let 65+ let
Jesenec 40 160 93

Podíl obyvatel podle věku

Zdroj: ČSÚ  |  Aktualizace: 31.12.2022
0 - 14 let 15 - 64 let 65+ let
Jesenec 13,65 % 54,61 % 31,74 %
ORP Konice 14,62 % 61,45 % 23,92 %
Olomoucký kraj 15,80 % 62,68 % 21,53 %
Jesenec
ORP Konice
Olomoucký kraj

Podíl osob s nejvyšším ukončeným vzděláním na populaci ve věku 15 a více let

Zdroj: ČSÚ  |  Aktualizace: 31.12.2022
ostatní
Jesenec 20,00 % 11,48 % 68,52 %
ORP Konice 14,45 % 9,45 % 76,10 %
Olomoucký kraj 12,83 % 15,68 % 71,49 %
Jesenec
ORP Konice
Olomoucký kraj

Podíl ekonomicky aktivních zaměstnaných v odvětví

Zdroj: ČSÚ  |  Aktualizace: 31.12.2022
primér sekundér terciér
Jesenec 8,85 % 39,82 % 51,33 %
ORP Konice 0,00 % 0,00 % 0,00 %
Olomoucký kraj 0,00 % 0,00 % 0,00 %
Jesenec
ORP Konice
Olomoucký kraj

Konsolidovaný příjem obce

Zdroj: ČSÚ  |  Aktualizace: 31.12.2022
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Jesenec 0,00 mil. Kč 0,00 mil. Kč 0,00 mil. Kč 0,00 mil. Kč 0,00 mil. Kč 0,00 mil. Kč 5,41 mil. Kč 5,88 mil. Kč 0,00 mil. Kč 0,00 mil. Kč 0,00 mil. Kč 0,00 mil. Kč
Olomoucký kraj 0,00 mil. Kč 0,00 mil. Kč 0,00 mil. Kč 0,00 mil. Kč 0,00 mil. Kč 0,00 mil. Kč 0,00 mil. Kč 0,00 mil. Kč 0,00 mil. Kč 0,00 mil. Kč 0,00 mil. Kč 0,00 mil. Kč

Daňový příjem obce

Zdroj: ČSÚ  |  Aktualizace: 31.12.2022
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Jesenec 0,00 mil. Kč 0,00 mil. Kč 0,00 mil. Kč 0,00 mil. Kč 0,00 mil. Kč 0,00 mil. Kč 3,57 mil. Kč 3,79 mil. Kč 0,00 mil. Kč 0,00 mil. Kč 0,00 mil. Kč 0,01 mil. Kč
Olomoucký kraj 0,00 mil. Kč 0,00 mil. Kč 0,00 mil. Kč 0,00 mil. Kč 0,00 mil. Kč 0,00 mil. Kč 0,00 mil. Kč 0,00 mil. Kč 0,00 mil. Kč 0,00 mil. Kč 0,00 mil. Kč 0,00 mil. Kč

Výnos

Zdroj: ČSÚ  |  Aktualizace: 31.12.2022
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Jesenec 0,00 mil. Kč 0,00 mil. Kč 0,00 mil. Kč 0,00 mil. Kč 0,00 mil. Kč 0,00 mil. Kč 5,25 mil. Kč 4,65 mil. Kč 0,00 mil. Kč 0,00 mil. Kč 0,00 mil. Kč 0,00 mil. Kč

Výnosy na obyvatele

Zdroj: ČSÚ  |  Aktualizace: 31.12.2022
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Jesenec 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 18 360,66 Kč 16 218,19 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč
ORP Konice 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč
Olomoucký kraj 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč

Podíl nezaměstnaných osob

Zdroj: ČSÚ  |  Aktualizace: 31.12.2022
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Jesenec 5,08 % 0,00 % 0,00 % 4,68 % 4,32 % 3,13 % 2,56 % 1,99 % 2,65 % 1,23 % 1,20 % 0,60 %
ORP Konice 8,27 % 0,00 % 0,00 % 6,84 % 4,89 % 3,69 % 2,60 % 2,71 % 1,72 % 2,89 % 2,66 % 2,17 %
Olomoucký kraj 8,33 % 8,93 % 9,79 % 8,82 % 7,01 % 5,94 % 4,35 % 3,37 % 2,94 % 4,11 % 3,35 % 3,63 %

Počet uchazečů o zaměstnání v evidenci úřadu práce (dosažitelní)

Zdroj: ČSÚ  |  Aktualizace: 31.12.2022
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Jesenec 9 13 8 7 5 4 3 4 2 2 1

Vyjížďka a dojížďka do zaměstnání a škol

Zdroj: ČSÚ  |  Aktualizace: 31.12.2022
do zaměstnání do škol
vyjíždějící 34 16
dojíždějící 19

Vyjížďka a dojížďka do zaměstnání

Vyjížďka a dojížďka do škol

Počet dokončených bytů

Zdroj: ČSÚ  |  Aktualizace: 31.12.2022
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Jesenec 1 2 1 3 1 2 1
ORP Konice 23 22 9 17 14 11 14 16 22 18 19 19
Olomoucký kraj 1305 1490 1231 1420 1095 1337 1615 1615 1984 2205 1916 2543

Podíl neobydlených bytů z celkového počtu bytů

Zdroj: ČSÚ  |  Aktualizace: 31.12.2022
Neobydlené Obydlené
Jesenec 29,85 % 70,15 %
ORP Konice 31,83 % 68,17 %
Olomoucký kraj 16,14 % 83,86 %

Podíl obydlených bytů podle roku postavení

Zdroj: ČSÚ  |  Aktualizace: 31.12.2022
do roku 1919 1920-1970 1971-1980 1981-2000 2001-2011
Jesenec 11,70 % 26,60 % 15,96 % 20,21 % 8,51 %
ORP Konice 10,11 % 27,71 % 19,26 % 22,97 % 7,15 %
Olomoucký kraj 8,29 % 32,08 % 18,89 % 21,86 % 9,65 %
Jesenec
ORP Konice
Olomoucký kraj

Počet neobydlených bytů sloužících k rekreaci

Zdroj: ČSÚ  |  Aktualizace: 31.12.2022
neobydlené byty k rekreaci
Jesenec 19
ORP Konice 823
Olomoucký kraj 5793

Kapacita hromadných ubytovacích zařízení

Zdroj: ČSÚ  |  Aktualizace: 31.12.2022
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Jesenec 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ORP Konice 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 58,00 90,00 78,00
Olomoucký kraj 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28 371,00 28 038,00 27 511,00

Počet hromadných ubytovacích zařízení

Zdroj: ČSÚ  |  Aktualizace: 31.12.2022
hotel a motel penzion turistická ubytovna kemp, chatová osada ostatní celkem
Jesenec 0
ORP Konice 1 4 5
Olomoucký kraj 129 283 58 23 92 585
Jesenec
ORP Konice
Olomoucký kraj

Podíl obyvatel v obydlených bytech podle napojení na technickou infrastrukturu

Zdroj: ČSÚ  |  Aktualizace: 31.12.2022
Vodovod Plyn Kanalizace
Jesenec 100,00 % 62,96 % 0,00 %
ORP Konice 99,34 % 66,23 % 12,83 %
Olomoucký kraj 99,46 % 74,78 % 76,66 %

Podíl zemědělské půdy z celkové výměry

Zdroj: ČSÚ  |  Aktualizace: 31.12.2022
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Jesenec 49,52 % 49,52 % 49,52 % 49,51 % 49,50 % 49,49 % 49,50 % 49,50 % 49,48 % 49,47 % 49,46 % 49,44 %
Zdroj: ČSÚ  |  Aktualizace: 31.12.2022
Orná půda Trvalý travní porost Ostatní
Jesenec 82,07 % 12,05 % 5,88 %
ORP Konice 76,65 % 0,00 % 23,35 %
Olomoucký kraj 73,33 % 20,80 % 5,87 %
Jesenec
ORP Konice
Olomoucký kraj
Zdroj: ČSÚ  |  Aktualizace: 31.12.2022
I. třída II. třída III. třída IV. třída V. třída bez ochrany
Jesenec 0,00 % 21,99 % 0,00 % 16,93 % 15,56 % 45,52 %
ORP Konice 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 %
Olomoucký kraj 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 %
Jesenec
ORP Konice
Olomoucký kraj
Zdroj: ČSÚ  |  Aktualizace: 31.12.2022
orná půda chmelnice vinice zahrady ovocné sady trvalé travní porosty lesní půda vodní plochy zastavěné plochy ostatní plochy
Jesenec 40,57 % 0,00 % 0,00 % 2,78 % 0,13 % 5,96 % 44,19 % 0,33 % 1,16 % 4,89 %
ORP Konice 43,45 % 0,00 % 0,00 % 2,52 % 0,22 % 10,50 % 34,07 % 0,83 % 1,28 % 7,13 %
Olomoucký kraj 38,46 % 0,18 % 0,00 % 2,43 % 0,46 % 10,91 % 35,39 % 1,22 % 1,61 % 9,33 %
Jesenec
ORP Konice
Olomoucký kraj

Celková výměra

Zdroj: ČSÚ  |  Aktualizace: 31.12.2022
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Jesenec 481,27 ha 481,27 ha 481,27 ha 481,27 ha 481,27 ha 481,27 ha 0,00 ha 480,59 ha 480,59 ha 480,59 ha 480,59 ha 480,59 ha
ORP Konice 17 805,12 ha 17 807,13 ha 17 807,09 ha 17 808,29 ha 17 810,16 ha 17 811,45 ha 17 812,36 ha 17 812,65 ha 17 812,84 ha 17 812,86 ha 17 812,61 ha 17 812,71 ha
Olomoucký kraj 526 656,17 ha 526 657,57 ha 526 668,47 ha 526 676,81 ha 526 690,07 ha 527 146,15 ha 527 151,73 ha 527 151,73 ha 527 153,56 ha 527 154,19 ha 527 154,60 ha 527 157,39 ha
Statistiky ke stažení v xlsx formátu