Statistika

Počet obyvatel

Zdroj: ČSÚ  |  Aktualizace: 31. 12. 2021
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Hvozd 633 646 647 619 617 622 631 624 638 642 647
ORP Konice 11099 11049 10984 10909 10824 10754 10744 10667 10634 10646 10553
Olomoucký kraj 638638 637609 636356 635711 634718 633925 632492 632492 632015 630522 622930

Pohyb obyvatelstva

(+) Živě narození / (-) Zemřelí

Zdroj: ČSÚ  |  Aktualizace: 31. 12. 2021
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Hvozd + 5 / - 7 + 5 / - 6 + 9 / - 3 + 6 / - 7 + 5 / - 5 + 9 / - 11 + / - + 3 / - 7 + 9 / - 6 + 7 / - 14 + 2 / - 7

Přirozený přírůstek

Zdroj: ČSÚ  |  Aktualizace: 31. 12. 2021
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Hvozd -2 -1 6 -1 -2 -4 3 7 5

Hrubá míra přirozeného přírůstku [přepočet na 100 obyvatel]

Zdroj: ČSÚ  |  Aktualizace: 31. 12. 2021
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Hvozd -0,32 -0,15 0,93 -0,16 0,00 -0,32 0,00 -0,64 0,47 1,09 0,77
ORP Konice -0,53 -0,33 -0,28 -0,36 -0,44 -0,57 -0,29 -0,49 -0,36 -0,36 -0,45
Olomoucký kraj -0,04 -0,06 -0,08 -0,01 -0,08 -0,01 -0,04 -0,04 -0,09 -0,09 -0,18

+ Přistěhovalí / - Vystěhovalí

Zdroj: ČSÚ  |  Aktualizace: 31. 12. 2021
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Hvozd + 16 / - 4 + 25 / - 11 + 14 / - 19 + 6 / - 33 + 12 / - 14 + 17 / - 10 + / - + 13 / - 16 + 21 / - 10 + 16 / - 5 + 14 / - 6

Saldo migrace

Zdroj: ČSÚ  |  Aktualizace: 31. 12. 2021
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Hvozd 12 14 -5 -27 -2 7 -3 11 11 8

Hrubá míra salda migrace [přepočet na 100 obyvatel]

Zdroj: ČSÚ  |  Aktualizace: 31. 12. 2021
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Hvozd 1,90 2,17 -0,77 -4,36 -0,32 1,13 1,43 -0,48 1,72 1,71 1,24
ORP Konice 0,05 -0,13 -0,31 -0,33 -0,34 -0,08 0,20 -0,23 0,05 0,05 0,79
Olomoucký kraj -0,02 -0,10 -0,12 -0,01 -0,08 -0,12 -0,07 -0,07 0,01 0,01 0,01

Celkový přírůstek

Zdroj: ČSÚ  |  Aktualizace: 31. 12. 2021
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Hvozd 10 13 1 -28 -2 5 -7 14 4 3

Hrubá míra celkového přírůstku [přepočet na 100 obyvatel]

Zdroj: ČSÚ  |  Aktualizace: 31. 12. 2021
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Hvozd 1,58 2,01 0,15 -4,52 -0,32 0,80 1,43 -1,12 2,19 0,62 0,46
ORP Konice -0,48 -0,45 -0,59 -0,69 -0,79 -0,65 -0,09 -0,72 -0,31 -0,31 0,34
Olomoucký kraj -0,06 -0,16 -0,20 -0,02 -0,16 -0,13 -0,11 -0,11 -0,08 -0,08 -0,17

Průměřný věk

Zdroj: ČSÚ  |  Aktualizace: 31. 12. 2021
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Hvozd 41,37 41,17 41,44 42,55 43,12 43,07 43,12 43,81 43,41 43,06 43,68
ORP Konice 41,81 42,17 42,51 42,74 43,27 43,50 43,76 44,08 44,36 44,46 44,57
Olomoucký kraj 41,22 41,48 41,73 41,97 42,20 42,40 42,79 42,79 42,99 43,11 43,33

Počet obyvatel podle věku

Zdroj: ČSÚ  |  Aktualizace: 31. 12. 2021
0 - 14 let 15 - 64 let 65+ let
Hvozd 95 394 158

Podíl obyvatel podle věku

Zdroj: ČSÚ  |  Aktualizace: 31. 12. 2021
0 - 14 let 15 - 64 let 65+ let
Hvozd 14,68 % 60,90 % 24,42 %
ORP Konice 14,51 % 61,92 % 23,58 %
Olomoucký kraj 15,77 % 62,73 % 21,50 %
Hvozd
ORP Konice
Olomoucký kraj

Podíl osob s nejvyšším ukončeným vzděláním na populaci ve věku 15 a více let

Zdroj: ČSÚ  |  Aktualizace: SLDB 2011
ostatní
Hvozd 25,39 % 6,78 % 67,83 %
ORP Konice 21,89 % 6,46 % 71,64 %
Olomoucký kraj 18,44 % 11,43 % 70,13 %
Hvozd
ORP Konice
Olomoucký kraj

Podíl ekonomicky aktivních zaměstnaných v odvětví

Zdroj: ČSÚ  |  Aktualizace: SLDB 2011
primér sekundér terciér
Hvozd 9,69 % 39,53 % 50,78 %
ORP Konice 7,60 % 40,32 % 52,08 %
Olomoucký kraj 3,45 % 34,84 % 61,72 %
Hvozd
ORP Konice
Olomoucký kraj

Konsolidovaný příjem obce

Zdroj: ČSÚ  |  Aktualizace: 31. 12. 2021
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Hvozd 0,00 mil. Kč 0,00 mil. Kč 0,00 mil. Kč 0,00 mil. Kč 0,00 mil. Kč 0,00 mil. Kč 11,73 mil. Kč 13,68 mil. Kč 0,00 mil. Kč 0,00 mil. Kč 0,00 mil. Kč
Olomoucký kraj 0,00 mil. Kč 0,00 mil. Kč 0,00 mil. Kč 0,00 mil. Kč 0,00 mil. Kč 0,00 mil. Kč 0,00 mil. Kč 0,00 mil. Kč 0,00 mil. Kč 0,00 mil. Kč 0,00 mil. Kč

Daňový příjem obce

Zdroj: ČSÚ  |  Aktualizace: 31. 12. 2021
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Hvozd 0,00 mil. Kč 0,00 mil. Kč 0,00 mil. Kč 0,00 mil. Kč 0,00 mil. Kč 0,00 mil. Kč 8,97 mil. Kč 9,54 mil. Kč 0,00 mil. Kč 0,01 mil. Kč 0,00 mil. Kč
Olomoucký kraj 0,00 mil. Kč 0,00 mil. Kč 0,00 mil. Kč 0,00 mil. Kč 0,00 mil. Kč 0,00 mil. Kč 0,00 mil. Kč 0,00 mil. Kč 0,00 mil. Kč 0,00 mil. Kč 0,00 mil. Kč

Výnos

Zdroj: ČSÚ  |  Aktualizace: 31. 12. 2021
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Hvozd 0,00 mil. Kč 0,00 mil. Kč 0,00 mil. Kč 0,00 mil. Kč 0,00 mil. Kč 0,00 mil. Kč 12,15 mil. Kč 10,82 mil. Kč 0,00 mil. Kč 0,00 mil. Kč 0,00 mil. Kč

Výnosy na obyvatele

Zdroj: ČSÚ  |  Aktualizace: 31. 12. 2021
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Hvozd 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 19 251,16 Kč 17 341,53 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč
ORP Konice 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč
Olomoucký kraj 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč

Podíl nezaměstnaných osob

Zdroj: ČSÚ  |  Aktualizace: 31. 12. 2021
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Hvozd 9,53 % 0,00 % 0,00 % 7,48 % 6,10 % 6,07 % 2,90 % 2,91 % 2,47 % 2,21 % 2,74 %
ORP Konice 8,27 % 0,00 % 0,00 % 6,84 % 4,89 % 3,69 % 2,60 % 2,71 % 1,72 % 2,89 % 2,66 %
Olomoucký kraj 8,33 % 8,93 % 9,79 % 8,82 % 7,01 % 5,94 % 4,35 % 3,37 % 2,94 % 4,11 % 3,35 %

Počet uchazečů o zaměstnání v evidenci úřadu práce (dosažitelní)

Zdroj: ČSÚ  |  Aktualizace: 31. 12. 2021
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Hvozd 41 35 32 25 25 12 12 10 9 11

Vyjížďka a dojížďka do zaměstnání a škol

Zdroj: ČSÚ  |  Aktualizace: SLDB 2011
do zaměstnání do škol
vyjíždějící 103 48
dojíždějící 6 2

Vyjížďka a dojížďka do zaměstnání

Vyjížďka a dojížďka do škol

Počet dokončených bytů

Zdroj: ČSÚ  |  Aktualizace: 31. 12. 2021
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Hvozd 1 2 2 2 1 5 3 1 2
ORP Konice 23 22 9 17 14 11 14 16 22 18 19
Olomoucký kraj 1305 1490 1231 1420 1095 1337 1615 1615 1984 2205 1916

Podíl neobydlených bytů z celkového počtu bytů

Zdroj: ČSÚ  |  Aktualizace: SLDB 2011
Neobydlené Obydlené
Hvozd 33,40 % 66,60 %
ORP Konice 29,16 % 70,84 %
Olomoucký kraj 12,78 % 87,22 %

Podíl obydlených bytů podle roku postavení

Zdroj: ČSÚ  |  Aktualizace: SLDB 2011
do roku 1919 1920-1970 1971-1980 1981-2000 2001-2011
Hvozd 14,00 % 31,70 % 27,60 % 22,20 % 3,20 %
ORP Konice 12,96 % 31,82 % 21,20 % 25,99 % 6,24 %
Olomoucký kraj 9,74 % 35,25 % 20,54 % 24,16 % 8,76 %
Hvozd
ORP Konice
Olomoucký kraj

Počet neobydlených bytů sloužících k rekreaci

Zdroj: ČSÚ  |  Aktualizace: SLDB 2011
neobydlené byty k rekreaci
Hvozd 39
ORP Konice 823
Olomoucký kraj 5793

Kapacita hromadných ubytovacích zařízení

Zdroj: ČSÚ  |  Aktualizace: 31. 12. 2021
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Hvozd 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ORP Konice 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 58,00 90,00
Olomoucký kraj 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28 371,00 28 038,00

Počet hromadných ubytovacích zařízení

Zdroj: ČSÚ  |  Aktualizace: 31. 12. 2021
hotel a motel penzion turistická ubytovna kemp, chatová osada ostatní celkem
Hvozd 0
ORP Konice 0
Olomoucký kraj 0
Hvozd
ORP Konice
Olomoucký kraj

Podíl obyvatel v obydlených bytech podle napojení na technickou infrastrukturu

Zdroj: ČSÚ  |  Aktualizace: SLDB 2011
Vodovod Plyn Kanalizace
Hvozd 100,00 % 33,20 % 7,00 %
ORP Konice 99,55 % 64,08 % 12,38 %
Olomoucký kraj 99,67 % 75,21 % 75,89 %

Podíl zemědělské půdy z celkové výměry

Zdroj: ČSÚ  |  Aktualizace: 31. 12. 2021
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Hvozd 73,71 % 73,54 % 73,30 % 73,30 % 73,27 % 73,06 % 73,04 % 72,90 % 72,85 % 72,79 % 72,79 %
Zdroj: ČSÚ  |  Aktualizace: 31. 12. 2021
Orná půda Trvalý travní porost Ostatní
Hvozd 77,96 % 18,70 % 3,34 %
ORP Konice 76,91 % 18,29 % 4,81 %
Olomoucký kraj 73,40 % 20,77 % 5,82 %
Hvozd
ORP Konice
Olomoucký kraj
Zdroj: ČSÚ  |  Aktualizace: 31. 12. 2021
I. třída II. třída III. třída IV. třída V. třída bez ochrany
Hvozd 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 %
ORP Konice 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 %
Olomoucký kraj 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 %
Hvozd
ORP Konice
Olomoucký kraj
Zdroj: ČSÚ  |  Aktualizace: 31. 12. 2021
orná půda chmelnice vinice zahrady ovocné sady trvalé travní porosty lesní půda vodní plochy zastavěné plochy ostatní plochy
Hvozd 56,74 % 0,00 % 0,00 % 2,26 % 0,17 % 13,61 % 21,12 % 0,40 % 1,33 % 4,37 %
ORP Konice 43,62 % 0,00 % 0,00 % 2,50 % 0,22 % 10,37 % 34,05 % 0,83 % 1,28 % 7,12 %
Olomoucký kraj 38,52 % 0,18 % 0,00 % 2,41 % 0,46 % 10,90 % 35,38 % 1,22 % 1,60 % 9,32 %
Hvozd
ORP Konice
Olomoucký kraj

Celková výměra

Zdroj: ČSÚ  |  Aktualizace: 31. 12. 2021
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Hvozd 1 237,21 ha 1 237,21 ha 1 237,03 ha 1 237,03 ha 1 237,83 ha 1 237,83 ha 0,00 ha 1 238,10 ha 1 238,11 ha 1 238,12 ha 1 238,12 ha
ORP Konice 17 805,12 ha 17 807,13 ha 17 807,09 ha 17 808,29 ha 17 810,16 ha 17 811,45 ha 17 812,36 ha 17 812,65 ha 17 812,84 ha 17 812,86 ha 17 812,61 ha
Olomoucký kraj 526 656,17 ha 526 657,57 ha 526 668,47 ha 526 676,81 ha 526 690,07 ha 527 146,15 ha 527 151,73 ha 527 151,73 ha 527 153,56 ha 527 154,19 ha 527 154,60 ha
Statistiky ke stažení v xlsx formátu