Statistika

Počet obyvatel

Zdroj: ČSÚ  |  Aktualizace: 31. 12. 2019
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Horní Újezd 444 446 442 440 437 430 416 416 425
ORP Hranice 34649 34622 34492 34424 34338 34397 34269 34141 34146
Olomoucký kraj 638638 637609 636356 635711 634718 633925 632492 632492 632015

Pohyb obyvatelstva

(+) Živě narození / (-) Zemřelí

Zdroj: ČSÚ  |  Aktualizace: 31. 12. 2019
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Horní Újezd + 2 / - 5 + 4 / - 5 + 4 / - 3 + 1 / - 6 + 3 / - 7 + 1 / - 6 + / - + 3 / - 4 + 3 / - 3

Přirozený přírůstek

Zdroj: ČSÚ  |  Aktualizace: 31. 12. 2019
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Horní Újezd -3 -1 1 -5 -4 -5 -1

Hrubá míra přirozeného přírůstku [přepočet na 100 obyvatel]

Zdroj: ČSÚ  |  Aktualizace: 31. 12. 2019
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Horní Újezd -0,68 -0,22 0,23 -1,14 -0,92 -1,16 -0,48 -0,24 0,00
ORP Hranice -0,05 -0,01 -0,15 0,02 -0,14 0,15 -0,13 -0,04 0,01
Olomoucký kraj -0,04 -0,06 -0,08 -0,01 -0,08 -0,01 -0,04 -0,04 -0,09

+ Přistěhovalí / - Vystěhovalí

Zdroj: ČSÚ  |  Aktualizace: 31. 12. 2019
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Horní Újezd + 19 / - 8 + 12 / - 9 + 4 / - 9 + 5 / - 2 + 10 / - 9 + 5 / - 7 + / - + 5 / - 4 + 12 / - 3

Saldo migrace

Zdroj: ČSÚ  |  Aktualizace: 31. 12. 2019
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Horní Újezd 11 3 -5 3 1 -2 1 9

Hrubá míra salda migrace [přepočet na 100 obyvatel]

Zdroj: ČSÚ  |  Aktualizace: 31. 12. 2019
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Horní Újezd 2,48 0,67 -1,13 0,68 0,23 -0,47 -2,88 0,24 2,12
ORP Hranice -0,14 -0,06 -0,23 -0,21 -0,11 -0,28 -0,24 -0,33 0,00
Olomoucký kraj -0,02 -0,10 -0,12 -0,01 -0,08 -0,12 -0,07 -0,07 0,01

Celkový přírůstek

Zdroj: ČSÚ  |  Aktualizace: 31. 12. 2019
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Horní Újezd 8 2 -4 -2 -3 -7 9

Hrubá míra celkového přírůstku [přepočet na 100 obyvatel]

Zdroj: ČSÚ  |  Aktualizace: 31. 12. 2019
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Horní Újezd 1,80 0,45 -0,90 -0,45 -0,69 -1,63 -3,37 0,00 2,12
ORP Hranice -0,19 -0,08 -0,38 -0,20 -0,25 -0,13 -0,37 -0,37 0,01
Olomoucký kraj -0,06 -0,16 -0,20 -0,02 -0,16 -0,13 -0,11 -0,11 -0,08

Průměřný věk

Zdroj: ČSÚ  |  Aktualizace: 31. 12. 2019
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Horní Újezd 43,19 43,37 44,16 44,63 44,81 45,35 45,57 45,95 45,91
ORP Hranice 40,50 40,78 41,09 41,34 41,61 41,85 42,12 42,38 42,70
Olomoucký kraj 41,22 41,48 41,73 41,97 42,20 42,40 42,79 42,79 42,99

Počet obyvatel podle věku

Zdroj: ČSÚ  |  Aktualizace: 31. 12. 2019
0 - 14 let 15 - 64 let 65+ let
Horní Újezd 45 273 107

Podíl obyvatel podle věku

Zdroj: ČSÚ  |  Aktualizace: 31. 12. 2019
0 - 14 let 15 - 64 let 65+ let
Horní Újezd 10,59 % 64,24 % 25,18 %
ORP Hranice 15,32 % 64,77 % 19,91 %
Olomoucký kraj 15,63 % 63,65 % 20,72 %
Horní Újezd
ORP Hranice
Olomoucký kraj

Podíl osob s nejvyšším ukončeným vzděláním na populaci ve věku 15 a více let

Zdroj: ČSÚ  |  Aktualizace: SLDB 2011
ostatní
Horní Újezd 23,22 % 4,49 % 72,30 %
ORP Hranice 18,65 % 10,52 % 70,83 %
Olomoucký kraj 18,44 % 11,43 % 70,13 %
Horní Újezd
ORP Hranice
Olomoucký kraj

Podíl ekonomicky aktivních zaměstnaných v odvětví

Zdroj: ČSÚ  |  Aktualizace: SLDB 2011
primér sekundér terciér
Horní Újezd 2,99 % 52,10 % 44,91 %
ORP Hranice 3,70 % 38,66 % 57,64 %
Olomoucký kraj 3,45 % 34,84 % 61,72 %
Horní Újezd
ORP Hranice
Olomoucký kraj

Konsolidovaný příjem obce

Zdroj: ČSÚ  |  Aktualizace: 31. 12. 2019
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Horní Újezd 0,00 mil. Kč 0,00 mil. Kč 0,00 mil. Kč 0,00 mil. Kč 0,00 mil. Kč 0,00 mil. Kč 8,76 mil. Kč 9,06 mil. Kč 0,00 mil. Kč
Olomoucký kraj 0,00 mil. Kč 0,00 mil. Kč 0,00 mil. Kč 0,00 mil. Kč 0,00 mil. Kč 0,00 mil. Kč 0,00 mil. Kč 0,00 mil. Kč 0,00 mil. Kč

Daňový příjem obce

Zdroj: ČSÚ  |  Aktualizace: 31. 12. 2019
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Horní Újezd 0,00 mil. Kč 0,00 mil. Kč 0,00 mil. Kč 0,00 mil. Kč 0,00 mil. Kč 0,00 mil. Kč 5,60 mil. Kč 5,92 mil. Kč 0,00 mil. Kč
Olomoucký kraj 0,00 mil. Kč 0,00 mil. Kč 0,00 mil. Kč 0,00 mil. Kč 0,00 mil. Kč 0,00 mil. Kč 0,00 mil. Kč 0,00 mil. Kč 0,00 mil. Kč

Výnos

Zdroj: ČSÚ  |  Aktualizace: 31. 12. 2019
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Horní Újezd 0,00 mil. Kč 0,00 mil. Kč 0,00 mil. Kč 0,00 mil. Kč 0,00 mil. Kč 0,00 mil. Kč 7,41 mil. Kč 10,23 mil. Kč 0,00 mil. Kč

Výnosy na obyvatele

Zdroj: ČSÚ  |  Aktualizace: 31. 12. 2019
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Horní Újezd 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 17 801,97 Kč 24 580,65 Kč 0,00 Kč
ORP Hranice 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč
Olomoucký kraj 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč

Podíl nezaměstnaných osob

Zdroj: ČSÚ  |  Aktualizace: 31. 12. 2019
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Horní Újezd 6,62 % 0,00 % 0,00 % 13,67 % 7,89 % 3,62 % 0,73 % 2,28 % 1,89 %
ORP Hranice 7,28 % 0,00 % 0,00 % 8,31 % 5,87 % 4,64 % 2,98 % 2,25 % 2,10 %
Olomoucký kraj 8,33 % 8,93 % 9,79 % 8,82 % 7,01 % 5,94 % 4,35 % 3,37 % 2,94 %

Počet uchazečů o zaměstnání v evidenci úřadu práce (dosažitelní)

Zdroj: ČSÚ  |  Aktualizace: 31. 12. 2019
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Horní Újezd 19 40 38 22 10 2 6 5

Vyjížďka a dojížďka do zaměstnání a škol

Zdroj: ČSÚ  |  Aktualizace: SLDB 2011
do zaměstnání do škol
vyjíždějící 56 35
dojíždějící 26

Vyjížďka a dojížďka do zaměstnání

Vyjížďka a dojížďka do škol

Počet dokončených bytů

Zdroj: ČSÚ  |  Aktualizace: 31. 12. 2019
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Horní Újezd 1 1
ORP Hranice 45 33 63 61 47 48 54 71 71
Olomoucký kraj 1305 1490 1231 1420 1095 1337 1615 1615 1984

Podíl neobydlených bytů z celkového počtu bytů

Zdroj: ČSÚ  |  Aktualizace: SLDB 2011
Neobydlené Obydlené
Horní Újezd 12,80 % 87,20 %
ORP Hranice 13,09 % 86,91 %
Olomoucký kraj 12,78 % 87,22 %

Podíl obydlených bytů podle roku postavení

Zdroj: ČSÚ  |  Aktualizace: SLDB 2011
do roku 1919 1920-1970 1971-1980 1981-2000 2001-2011
Horní Újezd 4,70 % 43,50 % 21,20 % 22,90 % 7,10 %
ORP Hranice 8,64 % 32,11 % 23,35 % 25,71 % 8,80 %
Olomoucký kraj 9,74 % 35,25 % 20,54 % 24,16 % 8,76 %
Horní Újezd
ORP Hranice
Olomoucký kraj

Počet neobydlených bytů sloužících k rekreaci

Zdroj: ČSÚ  |  Aktualizace: SLDB 2011
neobydlené byty k rekreaci
Horní Újezd 1
ORP Hranice 374
Olomoucký kraj 5793

Kapacita hromadných ubytovacích zařízení

Zdroj: ČSÚ  |  Aktualizace: 31. 12. 2019
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Horní Újezd 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ORP Hranice 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Olomoucký kraj 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Počet hromadných ubytovacích zařízení

Zdroj: ČSÚ  |  Aktualizace: 31. 12. 2019
hotel a motel penzion turistická ubytovna kemp, chatová osada ostatní celkem
Horní Újezd 0
ORP Hranice 0
Olomoucký kraj 0
Horní Újezd
ORP Hranice
Olomoucký kraj

Podíl obyvatel v obydlených bytech podle napojení na technickou infrastrukturu

Zdroj: ČSÚ  |  Aktualizace: SLDB 2011
Vodovod Plyn Kanalizace
Horní Újezd 100,00 % 92,90 % 63,20 %
ORP Hranice 99,72 % 81,64 % 72,61 %
Olomoucký kraj 99,67 % 75,21 % 75,89 %

Podíl zemědělské půdy z celkové výměry

Zdroj: ČSÚ  |  Aktualizace: 31. 12. 2019
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Horní Újezd 91,15 % 91,15 % 91,15 % 91,10 % 91,10 % 83,21 % 83,21 % 83,21 % 83,13 %
Zdroj: ČSÚ  |  Aktualizace: 31. 12. 2019
Orná půda Trvalý travní porost Ostatní
Horní Újezd 93,13 % 2,42 % 4,44 %
ORP Hranice 73,94 % 20,32 % 5,75 %
Olomoucký kraj 73,64 % 20,64 % 5,72 %
Horní Újezd
ORP Hranice
Olomoucký kraj
Zdroj: ČSÚ  |  Aktualizace: 31. 12. 2019
I. třída II. třída III. třída IV. třída V. třída bez ochrany
Horní Újezd 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 %
ORP Hranice 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 %
Olomoucký kraj 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 %
Horní Újezd
ORP Hranice
Olomoucký kraj
Zdroj: ČSÚ  |  Aktualizace: 31. 12. 2019
orná půda chmelnice vinice zahrady ovocné sady trvalé travní porosty lesní půda vodní plochy zastavěné plochy ostatní plochy
Horní Újezd 77,42 % 0,00 % 0,00 % 3,20 % 0,49 % 2,02 % 2,05 % 1,88 % 1,31 % 11,63 %
ORP Hranice 46,66 % 0,00 % 0,00 % 3,13 % 0,53 % 12,78 % 23,05 % 1,54 % 1,57 % 10,74 %
Olomoucký kraj 38,71 % 0,19 % 0,00 % 2,35 % 0,47 % 10,85 % 35,34 % 1,17 % 1,59 % 9,34 %
Horní Újezd
ORP Hranice
Olomoucký kraj

Celková výměra

Zdroj: ČSÚ  |  Aktualizace: 31. 12. 2019
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Horní Újezd 686,63 ha 686,63 ha 686,65 ha 686,65 ha 686,65 ha 686,38 ha 0,00 ha 686,38 ha 686,38 ha
ORP Hranice 32 539,65 ha 32 539,53 ha 32 539,45 ha 32 539,96 ha 32 539,72 ha 33 495,27 ha 33 495,50 ha 33 492,38 ha 33 494,34 ha
Olomoucký kraj 526 656,17 ha 526 657,57 ha 526 668,47 ha 526 676,81 ha 526 690,07 ha 527 146,15 ha 527 151,73 ha 527 151,73 ha 527 153,56 ha
Statistiky ke stažení v xlsx formátu