Statistika

Počet obyvatel

Zdroj: ČSÚ  |  Aktualizace: 31. 12. 2019
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Třeština 370 386 389 391 384 384 384 389 385
ORP Mohelnice 18714 18645 18592 18501 18393 18305 18261 18291 18362
Olomoucký kraj 638638 637609 636356 635711 634718 633925 632492 632492 632015

Pohyb obyvatelstva

(+) Živě narození / (-) Zemřelí

Zdroj: ČSÚ  |  Aktualizace: 31. 12. 2019
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Třeština + 5 / - 2 + 6 / - 1 + 5 / - 4 + 8 / - 4 + 6 / - 4 + 5 / - 9 + / - + 9 / - 6 + 1 / - 4

Přirozený přírůstek

Zdroj: ČSÚ  |  Aktualizace: 31. 12. 2019
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Třeština 3 5 1 4 2 -4 3 -3

Hrubá míra přirozeného přírůstku [přepočet na 100 obyvatel]

Zdroj: ČSÚ  |  Aktualizace: 31. 12. 2019
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Třeština 0,81 1,30 0,26 1,02 0,52 -1,04 -1,04 0,77 -0,78
ORP Mohelnice -0,20 -0,06 -0,13 -0,02 -0,19 -0,01 -0,15 0,04 -0,07
Olomoucký kraj -0,04 -0,06 -0,08 -0,01 -0,08 -0,01 -0,04 -0,04 -0,09

+ Přistěhovalí / - Vystěhovalí

Zdroj: ČSÚ  |  Aktualizace: 31. 12. 2019
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Třeština + 10 / - 1 + 18 / - 7 + 8 / - 6 + 12 / - 14 + 6 / - 15 + 6 / - 2 + / - + 10 / - 8 + 5 / - 6

Saldo migrace

Zdroj: ČSÚ  |  Aktualizace: 31. 12. 2019
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Třeština 9 11 2 -2 -9 4 2 -1

Hrubá míra salda migrace [přepočet na 100 obyvatel]

Zdroj: ČSÚ  |  Aktualizace: 31. 12. 2019
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Třeština 2,43 2,85 0,51 -0,51 -2,34 1,04 1,04 0,51 -0,26
ORP Mohelnice -0,11 -0,31 -0,15 -0,48 -0,40 -0,48 -0,09 0,12 0,46
Olomoucký kraj -0,02 -0,10 -0,12 -0,01 -0,08 -0,12 -0,07 -0,07 0,01

Celkový přírůstek

Zdroj: ČSÚ  |  Aktualizace: 31. 12. 2019
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Třeština 12 16 3 2 -7 5 -4

Hrubá míra celkového přírůstku [přepočet na 100 obyvatel]

Zdroj: ČSÚ  |  Aktualizace: 31. 12. 2019
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Třeština 3,24 4,15 0,77 0,51 -1,82 0,00 0,00 1,29 -1,04
ORP Mohelnice -0,31 -0,37 -0,29 -0,49 -0,59 -0,48 -0,24 0,16 0,39
Olomoucký kraj -0,06 -0,16 -0,20 -0,02 -0,16 -0,13 -0,11 -0,11 -0,08

Průměřný věk

Zdroj: ČSÚ  |  Aktualizace: 31. 12. 2019
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Třeština 41,03 40,70 40,95 40,65 40,99 40,41 40,38 39,61 39,99
ORP Mohelnice 41,07 41,37 41,59 41,92 42,23 42,50 42,68 42,76 42,83
Olomoucký kraj 41,22 41,48 41,73 41,97 42,20 42,40 42,79 42,79 42,99

Počet obyvatel podle věku

Zdroj: ČSÚ  |  Aktualizace: 31. 12. 2019
0 - 14 let 15 - 64 let 65+ let
Třeština 76 246 63

Podíl obyvatel podle věku

Zdroj: ČSÚ  |  Aktualizace: 31. 12. 2019
0 - 14 let 15 - 64 let 65+ let
Třeština 19,74 % 63,90 % 16,36 %
ORP Mohelnice 15,17 % 64,63 % 20,20 %
Olomoucký kraj 15,63 % 63,65 % 20,72 %
Třeština
ORP Mohelnice
Olomoucký kraj

Podíl osob s nejvyšším ukončeným vzděláním na populaci ve věku 15 a více let

Zdroj: ČSÚ  |  Aktualizace: SLDB 2011
ostatní
Třeština 19,35 % 6,13 % 74,52 %
ORP Mohelnice 21,61 % 8,03 % 70,36 %
Olomoucký kraj 18,44 % 11,43 % 70,13 %
Třeština
ORP Mohelnice
Olomoucký kraj

Podíl ekonomicky aktivních zaměstnaných v odvětví

Zdroj: ČSÚ  |  Aktualizace: SLDB 2011
primér sekundér terciér
Třeština 2,98 % 46,43 % 50,60 %
ORP Mohelnice 3,48 % 50,87 % 45,65 %
Olomoucký kraj 3,45 % 34,84 % 61,72 %
Třeština
ORP Mohelnice
Olomoucký kraj

Konsolidovaný příjem obce

Zdroj: ČSÚ  |  Aktualizace: 31. 12. 2019
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Třeština 0,00 mil. Kč 0,00 mil. Kč 0,00 mil. Kč 0,00 mil. Kč 0,00 mil. Kč 0,00 mil. Kč 7,57 mil. Kč 7,38 mil. Kč 0,00 mil. Kč
Olomoucký kraj 0,00 mil. Kč 0,00 mil. Kč 0,00 mil. Kč 0,00 mil. Kč 0,00 mil. Kč 0,00 mil. Kč 0,00 mil. Kč 0,00 mil. Kč 0,00 mil. Kč

Daňový příjem obce

Zdroj: ČSÚ  |  Aktualizace: 31. 12. 2019
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Třeština 0,00 mil. Kč 0,00 mil. Kč 0,00 mil. Kč 0,00 mil. Kč 0,00 mil. Kč 0,00 mil. Kč 5,17 mil. Kč 5,75 mil. Kč 0,00 mil. Kč
Olomoucký kraj 0,00 mil. Kč 0,00 mil. Kč 0,00 mil. Kč 0,00 mil. Kč 0,00 mil. Kč 0,00 mil. Kč 0,00 mil. Kč 0,00 mil. Kč 0,00 mil. Kč

Výnos

Zdroj: ČSÚ  |  Aktualizace: 31. 12. 2019
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Třeština 0,00 mil. Kč 0,00 mil. Kč 0,00 mil. Kč 0,00 mil. Kč 0,00 mil. Kč 0,00 mil. Kč 7,03 mil. Kč 7,21 mil. Kč 0,00 mil. Kč

Výnosy na obyvatele

Zdroj: ČSÚ  |  Aktualizace: 31. 12. 2019
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Třeština 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 18 300,00 Kč 18 546,82 Kč 0,00 Kč
ORP Mohelnice 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč
Olomoucký kraj 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč

Podíl nezaměstnaných osob

Zdroj: ČSÚ  |  Aktualizace: 31. 12. 2019
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Třeština 9,33 % 0,00 % 0,00 % 3,97 % 2,95 % 2,67 % 3,08 % 2,70 % 4,69 %
ORP Mohelnice 7,92 % 0,00 % 0,00 % 7,45 % 5,89 % 5,00 % 4,16 % 4,09 % 4,54 %
Olomoucký kraj 8,33 % 8,93 % 9,79 % 8,82 % 7,01 % 5,94 % 4,35 % 3,37 % 2,94 %

Počet uchazečů o zaměstnání v evidenci úřadu práce (dosažitelní)

Zdroj: ČSÚ  |  Aktualizace: 31. 12. 2019
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Třeština 25 20 11 8 7 8 7 12

Vyjížďka a dojížďka do zaměstnání a škol

Zdroj: ČSÚ  |  Aktualizace: SLDB 2011
do zaměstnání do škol
vyjíždějící 74 29
dojíždějící 11

Vyjížďka a dojížďka do zaměstnání

Vyjížďka a dojížďka do škol

Počet dokončených bytů

Zdroj: ČSÚ  |  Aktualizace: 31. 12. 2019
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Třeština 1 1
ORP Mohelnice 14 15 20 40 26 25 34 44 109
Olomoucký kraj 1305 1490 1231 1420 1095 1337 1615 1615 1984

Podíl neobydlených bytů z celkového počtu bytů

Zdroj: ČSÚ  |  Aktualizace: SLDB 2011
Neobydlené Obydlené
Třeština 19,50 % 80,50 %
ORP Mohelnice 13,37 % 86,63 %
Olomoucký kraj 12,78 % 87,22 %

Podíl obydlených bytů podle roku postavení

Zdroj: ČSÚ  |  Aktualizace: SLDB 2011
do roku 1919 1920-1970 1971-1980 1981-2000 2001-2011
Třeština 18,80 % 23,40 % 20,30 % 23,40 % 13,30 %
ORP Mohelnice 11,48 % 28,88 % 19,97 % 30,65 % 7,41 %
Olomoucký kraj 9,74 % 35,25 % 20,54 % 24,16 % 8,76 %
Třeština
ORP Mohelnice
Olomoucký kraj

Počet neobydlených bytů sloužících k rekreaci

Zdroj: ČSÚ  |  Aktualizace: SLDB 2011
neobydlené byty k rekreaci
Třeština 7
ORP Mohelnice 193
Olomoucký kraj 5793

Kapacita hromadných ubytovacích zařízení

Zdroj: ČSÚ  |  Aktualizace: 31. 12. 2019
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Třeština 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ORP Mohelnice 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Olomoucký kraj 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Počet hromadných ubytovacích zařízení

Zdroj: ČSÚ  |  Aktualizace: 31. 12. 2019
hotel a motel penzion turistická ubytovna kemp, chatová osada ostatní celkem
Třeština 0
ORP Mohelnice 0
Olomoucký kraj 0
Třeština
ORP Mohelnice
Olomoucký kraj

Podíl obyvatel v obydlených bytech podle napojení na technickou infrastrukturu

Zdroj: ČSÚ  |  Aktualizace: SLDB 2011
Vodovod Plyn Kanalizace
Třeština 99,70 % 44,10 % 3,10 %
ORP Mohelnice 99,77 % 68,16 % 59,21 %
Olomoucký kraj 99,67 % 75,21 % 75,89 %

Podíl zemědělské půdy z celkové výměry

Zdroj: ČSÚ  |  Aktualizace: 31. 12. 2019
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Třeština 83,35 % 83,35 % 83,35 % 83,35 % 83,34 % 83,33 % 83,33 % 83,33 % 83,33 %
Zdroj: ČSÚ  |  Aktualizace: 31. 12. 2019
Orná půda Trvalý travní porost Ostatní
Třeština 81,73 % 15,99 % 2,28 %
ORP Mohelnice 76,17 % 17,29 % 6,54 %
Olomoucký kraj 73,64 % 20,64 % 5,72 %
Třeština
ORP Mohelnice
Olomoucký kraj
Zdroj: ČSÚ  |  Aktualizace: 31. 12. 2019
I. třída II. třída III. třída IV. třída V. třída bez ochrany
Třeština 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 %
ORP Mohelnice 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 %
Olomoucký kraj 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 %
Třeština
ORP Mohelnice
Olomoucký kraj
Zdroj: ČSÚ  |  Aktualizace: 31. 12. 2019
orná půda chmelnice vinice zahrady ovocné sady trvalé travní porosty lesní půda vodní plochy zastavěné plochy ostatní plochy
Třeština 68,11 % 0,00 % 0,00 % 1,90 % 0,00 % 13,33 % 4,00 % 3,14 % 1,86 % 7,67 %
ORP Mohelnice 41,26 % 0,00 % 0,00 % 2,04 % 1,52 % 9,36 % 35,14 % 1,69 % 1,52 % 7,48 %
Olomoucký kraj 38,71 % 0,19 % 0,00 % 2,35 % 0,47 % 10,85 % 35,34 % 1,17 % 1,59 % 9,34 %
Třeština
ORP Mohelnice
Olomoucký kraj

Celková výměra

Zdroj: ČSÚ  |  Aktualizace: 31. 12. 2019
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Třeština 543,00 ha 543,00 ha 543,00 ha 543,00 ha 543,00 ha 543,00 ha 0,00 ha 543,00 ha 543,00 ha
ORP Mohelnice 18 839,90 ha 18 839,20 ha 18 837,89 ha 18 837,88 ha 18 837,88 ha 18 834,69 ha 18 835,88 ha 18 835,91 ha 18 835,76 ha
Olomoucký kraj 526 656,17 ha 526 657,57 ha 526 668,47 ha 526 676,81 ha 526 690,07 ha 527 146,15 ha 527 151,73 ha 527 151,73 ha 527 153,56 ha
Statistiky ke stažení v xlsx formátu