Statistika

Počet obyvatel

Zdroj: ČSÚ  |  Aktualizace: 31. 12. 2021
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Loučany 635 641 635 643 644 651 656 658 647 639 638
ORP Olomouc 161754 162136 162502 163215 163813 163599 163995 164535 165165 165404 164208
Olomoucký kraj 638638 637609 636356 635711 634718 633925 632492 632492 632015 630522 622930

Pohyb obyvatelstva

(+) Živě narození / (-) Zemřelí

Zdroj: ČSÚ  |  Aktualizace: 31. 12. 2021
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Loučany + 7 / - 7 + 5 / - 6 + 7 / - 10 + 4 / - 4 + 7 / - 6 + 3 / - 4 + / - + 4 / - 8 + 6 / - 6 + 5 / - 4 + 5 / - 9

Přirozený přírůstek

Zdroj: ČSÚ  |  Aktualizace: 31. 12. 2021
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Loučany -1 -3 1 -1 -4 1 4

Hrubá míra přirozeného přírůstku [přepočet na 100 obyvatel]

Zdroj: ČSÚ  |  Aktualizace: 31. 12. 2021
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Loučany 0,00 -0,16 -0,47 0,00 0,16 -0,15 -0,76 -0,61 0,00 0,16 0,63
ORP Olomouc 0,19 0,15 0,15 0,23 0,18 0,21 0,14 0,19 0,12 0,12 -0,15
Olomoucký kraj -0,04 -0,06 -0,08 -0,01 -0,08 -0,01 -0,04 -0,04 -0,09 -0,09 -0,18

+ Přistěhovalí / - Vystěhovalí

Zdroj: ČSÚ  |  Aktualizace: 31. 12. 2021
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Loučany + 21 / - 9 + 13 / - 6 + 18 / - 21 + 23 / - 15 + 16 / - 16 + 17 / - 9 + / - + 17 / - 11 + 8 / - 19 + 15 / - 24 + 11 / - 10

Saldo migrace

Zdroj: ČSÚ  |  Aktualizace: 31. 12. 2021
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Loučany 12 7 -3 8 8 6 -11 9 1

Hrubá míra salda migrace [přepočet na 100 obyvatel]

Zdroj: ČSÚ  |  Aktualizace: 31. 12. 2021
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Loučany 1,89 1,09 -0,47 1,24 0,00 1,23 1,52 0,91 -1,70 1,41 0,16
ORP Olomouc 0,16 0,08 0,07 0,21 0,18 0,06 0,10 0,14 0,26 0,26 0,10
Olomoucký kraj -0,02 -0,10 -0,12 -0,01 -0,08 -0,12 -0,07 -0,07 0,01 0,01 0,01

Celkový přírůstek

Zdroj: ČSÚ  |  Aktualizace: 31. 12. 2021
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Loučany 12 6 -6 8 1 7 2 -11 8 3

Hrubá míra celkového přírůstku [přepočet na 100 obyvatel]

Zdroj: ČSÚ  |  Aktualizace: 31. 12. 2021
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Loučany 1,89 0,94 -0,94 1,24 0,16 1,08 0,76 0,30 -1,70 1,25 0,47
ORP Olomouc 0,35 0,24 0,23 0,44 0,37 0,27 0,24 0,33 0,38 0,38 -0,06
Olomoucký kraj -0,06 -0,16 -0,20 -0,02 -0,16 -0,13 -0,11 -0,11 -0,08 -0,08 -0,17

Průměřný věk

Zdroj: ČSÚ  |  Aktualizace: 31. 12. 2021
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Loučany 41,91 42,27 42,20 42,40 42,59 42,90 43,22 43,19 43,81 44,03 44,03
ORP Olomouc 41,00 41,18 41,34 41,49 41,65 41,82 41,95 42,10 42,25 42,36 42,58
Olomoucký kraj 41,22 41,48 41,73 41,97 42,20 42,40 42,79 42,79 42,99 43,11 43,33

Počet obyvatel podle věku

Zdroj: ČSÚ  |  Aktualizace: 31. 12. 2021
0 - 14 let 15 - 64 let 65+ let
Loučany 97 401 140

Podíl obyvatel podle věku

Zdroj: ČSÚ  |  Aktualizace: 31. 12. 2021
0 - 14 let 15 - 64 let 65+ let
Loučany 15,20 % 62,85 % 21,94 %
ORP Olomouc 16,86 % 62,61 % 20,53 %
Olomoucký kraj 15,77 % 62,73 % 21,50 %
Loučany
ORP Olomouc
Olomoucký kraj

Podíl osob s nejvyšším ukončeným vzděláním na populaci ve věku 15 a více let

Zdroj: ČSÚ  |  Aktualizace: SLDB 2011
ostatní
Loučany 20,50 % 6,19 % 73,31 %
ORP Olomouc 15,41 % 17,07 % 67,52 %
Olomoucký kraj 18,44 % 11,43 % 70,13 %
Loučany
ORP Olomouc
Olomoucký kraj

Podíl ekonomicky aktivních zaměstnaných v odvětví

Zdroj: ČSÚ  |  Aktualizace: SLDB 2011
primér sekundér terciér
Loučany 3,86 % 35,14 % 61,00 %
ORP Olomouc 1,98 % 27,69 % 70,34 %
Olomoucký kraj 3,45 % 34,84 % 61,72 %
Loučany
ORP Olomouc
Olomoucký kraj

Konsolidovaný příjem obce

Zdroj: ČSÚ  |  Aktualizace: 31. 12. 2021
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Loučany 0,00 mil. Kč 0,00 mil. Kč 0,00 mil. Kč 0,00 mil. Kč 0,00 mil. Kč 0,00 mil. Kč 10,69 mil. Kč 11,88 mil. Kč 0,00 mil. Kč 0,00 mil. Kč 0,00 mil. Kč
Olomoucký kraj 0,00 mil. Kč 0,00 mil. Kč 0,00 mil. Kč 0,00 mil. Kč 0,00 mil. Kč 0,00 mil. Kč 0,00 mil. Kč 0,00 mil. Kč 0,00 mil. Kč 0,00 mil. Kč 0,00 mil. Kč

Daňový příjem obce

Zdroj: ČSÚ  |  Aktualizace: 31. 12. 2021
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Loučany 0,00 mil. Kč 0,00 mil. Kč 0,00 mil. Kč 0,00 mil. Kč 0,00 mil. Kč 0,00 mil. Kč 8,37 mil. Kč 9,27 mil. Kč 0,00 mil. Kč 0,01 mil. Kč 0,00 mil. Kč
Olomoucký kraj 0,00 mil. Kč 0,00 mil. Kč 0,00 mil. Kč 0,00 mil. Kč 0,00 mil. Kč 0,00 mil. Kč 0,00 mil. Kč 0,00 mil. Kč 0,00 mil. Kč 0,00 mil. Kč 0,00 mil. Kč

Výnos

Zdroj: ČSÚ  |  Aktualizace: 31. 12. 2021
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Loučany 0,00 mil. Kč 0,00 mil. Kč 0,00 mil. Kč 0,00 mil. Kč 0,00 mil. Kč 0,00 mil. Kč 10,72 mil. Kč 11,66 mil. Kč 0,00 mil. Kč 0,00 mil. Kč 0,00 mil. Kč

Výnosy na obyvatele

Zdroj: ČSÚ  |  Aktualizace: 31. 12. 2021
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Loučany 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 16 345,70 Kč 17 714,57 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč
ORP Olomouc 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč
Olomoucký kraj 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč

Podíl nezaměstnaných osob

Zdroj: ČSÚ  |  Aktualizace: 31. 12. 2021
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Loučany 7,39 % 0,00 % 0,00 % 7,09 % 5,61 % 5,41 % 2,82 % 2,65 % 1,90 % 1,71 % 1,98 %
ORP Olomouc 7,22 % 0,00 % 0,00 % 8,40 % 6,88 % 5,78 % 3,79 % 2,78 % 2,48 % 3,70 % 2,89 %
Olomoucký kraj 8,33 % 8,93 % 9,79 % 8,82 % 7,01 % 5,94 % 4,35 % 3,37 % 2,94 % 4,11 % 3,35 %

Počet uchazečů o zaměstnání v evidenci úřadu práce (dosažitelní)

Zdroj: ČSÚ  |  Aktualizace: 31. 12. 2021
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Loučany 32 35 30 24 23 12 11 8 7 8

Vyjížďka a dojížďka do zaměstnání a škol

Zdroj: ČSÚ  |  Aktualizace: SLDB 2011
do zaměstnání do škol
vyjíždějící 171 66
dojíždějící 19

Vyjížďka a dojížďka do zaměstnání

Vyjížďka a dojížďka do škol

Počet dokončených bytů

Zdroj: ČSÚ  |  Aktualizace: 31. 12. 2021
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Loučany 7 2 1 4 1 1 0 1
ORP Olomouc 470 553 457 690 390 613 696 655 932 1036 772
Olomoucký kraj 1305 1490 1231 1420 1095 1337 1615 1615 1984 2205 1916

Podíl neobydlených bytů z celkového počtu bytů

Zdroj: ČSÚ  |  Aktualizace: SLDB 2011
Neobydlené Obydlené
Loučany 14,40 % 85,60 %
ORP Olomouc 9,47 % 90,53 %
Olomoucký kraj 12,78 % 87,22 %

Podíl obydlených bytů podle roku postavení

Zdroj: ČSÚ  |  Aktualizace: SLDB 2011
do roku 1919 1920-1970 1971-1980 1981-2000 2001-2011
Loučany 15,00 % 30,10 % 18,60 % 22,60 % 13,30 %
ORP Olomouc 9,22 % 34,78 % 19,25 % 23,91 % 10,85 %
Olomoucký kraj 9,74 % 35,25 % 20,54 % 24,16 % 8,76 %
Loučany
ORP Olomouc
Olomoucký kraj

Počet neobydlených bytů sloužících k rekreaci

Zdroj: ČSÚ  |  Aktualizace: SLDB 2011
neobydlené byty k rekreaci
Loučany 5
ORP Olomouc 460
Olomoucký kraj 5793

Kapacita hromadných ubytovacích zařízení

Zdroj: ČSÚ  |  Aktualizace: 31. 12. 2021
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Loučany 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ORP Olomouc 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 486,00 4 688,00
Olomoucký kraj 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28 371,00 28 038,00

Počet hromadných ubytovacích zařízení

Zdroj: ČSÚ  |  Aktualizace: 31. 12. 2021
hotel a motel penzion turistická ubytovna kemp, chatová osada ostatní celkem
Loučany 0
ORP Olomouc 0
Olomoucký kraj 0
Loučany
ORP Olomouc
Olomoucký kraj

Podíl obyvatel v obydlených bytech podle napojení na technickou infrastrukturu

Zdroj: ČSÚ  |  Aktualizace: SLDB 2011
Vodovod Plyn Kanalizace
Loučany 99,50 % 84,60 % 96,00 %
ORP Olomouc 99,78 % 81,07 % 88,00 %
Olomoucký kraj 99,67 % 75,21 % 75,89 %

Podíl zemědělské půdy z celkové výměry

Zdroj: ČSÚ  |  Aktualizace: 31. 12. 2021
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Loučany 90,51 % 89,63 % 89,62 % 89,62 % 89,62 % 89,61 % 89,61 % 89,61 % 89,60 % 89,60 % 89,60 %
Zdroj: ČSÚ  |  Aktualizace: 31. 12. 2021
Orná půda Trvalý travní porost Ostatní
Loučany 95,65 % 0,34 % 4,01 %
ORP Olomouc 84,59 % 8,68 % 6,73 %
Olomoucký kraj 73,40 % 20,77 % 5,82 %
Loučany
ORP Olomouc
Olomoucký kraj
Zdroj: ČSÚ  |  Aktualizace: 31. 12. 2021
I. třída II. třída III. třída IV. třída V. třída bez ochrany
Loučany 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 %
ORP Olomouc 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 %
Olomoucký kraj 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 %
Loučany
ORP Olomouc
Olomoucký kraj
Zdroj: ČSÚ  |  Aktualizace: 31. 12. 2021
orná půda chmelnice vinice zahrady ovocné sady trvalé travní porosty lesní půda vodní plochy zastavěné plochy ostatní plochy
Loučany 85,70 % 0,00 % 0,00 % 3,60 % 0,00 % 0,30 % 0,00 % 1,15 % 2,33 % 6,92 %
ORP Olomouc 38,89 % 0,41 % 0,00 % 2,53 % 0,16 % 3,99 % 32,81 % 1,12 % 2,10 % 17,99 %
Olomoucký kraj 38,52 % 0,18 % 0,00 % 2,41 % 0,46 % 10,90 % 35,38 % 1,22 % 1,60 % 9,32 %
Loučany
ORP Olomouc
Olomoucký kraj

Celková výměra

Zdroj: ČSÚ  |  Aktualizace: 31. 12. 2021
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Loučany 498,40 ha 498,40 ha 498,40 ha 498,40 ha 498,40 ha 498,40 ha 0,00 ha 498,40 ha 498,40 ha 498,40 ha 498,40 ha
ORP Olomouc 85 862,18 ha 85 862,30 ha 85 862,65 ha 85 862,64 ha 85 862,64 ha 81 694,85 ha 81 696,30 ha 81 697,03 ha 81 695,44 ha 81 695,46 ha 81 695,40 ha
Olomoucký kraj 526 656,17 ha 526 657,57 ha 526 668,47 ha 526 676,81 ha 526 690,07 ha 527 146,15 ha 527 151,73 ha 527 151,73 ha 527 153,56 ha 527 154,19 ha 527 154,60 ha
Statistiky ke stažení v xlsx formátu