Statistika

Počet obyvatel

Zdroj: ČSÚ  |  Aktualizace: 31. 12. 2021
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Rájec 493 503 507 500 504 488 492 496 512 527 516
ORP Zábřeh 33735 33662 33522 33463 33452 33276 33279 33178 33067 33051 32766
Olomoucký kraj 638638 637609 636356 635711 634718 633925 632492 632492 632015 630522 622930

Pohyb obyvatelstva

(+) Živě narození / (-) Zemřelí

Zdroj: ČSÚ  |  Aktualizace: 31. 12. 2021
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Rájec + 2 / - 5 + 7 / - 5 + 1 / - 8 + 5 / - 8 + 6 / - 4 + 4 / - 6 + / - + 2 / - 2 + 6 / - 2 + 6 / - 3 + 5 / - 7

Přirozený přírůstek

Zdroj: ČSÚ  |  Aktualizace: 31. 12. 2021
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Rájec -3 2 -7 -3 2 -2 4 3 2

Hrubá míra přirozeného přírůstku [přepočet na 100 obyvatel]

Zdroj: ČSÚ  |  Aktualizace: 31. 12. 2021
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Rájec -0,61 0,40 -1,38 -0,60 0,40 -0,41 0,41 0,00 0,78 0,57 0,39
ORP Zábřeh -0,02 -0,03 -0,18 0,13 0,16 0,01 0,10 0,10 -0,01 -0,01 -0,24
Olomoucký kraj -0,04 -0,06 -0,08 -0,01 -0,08 -0,01 -0,04 -0,04 -0,09 -0,09 -0,18

+ Přistěhovalí / - Vystěhovalí

Zdroj: ČSÚ  |  Aktualizace: 31. 12. 2021
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Rájec + 11 / - 6 + 23 / - 15 + 16 / - 5 + 16 / - 20 + 9 / - 7 + 8 / - 22 + / - + 11 / - 7 + 22 / - 10 + 13 / - 1 + 15 / - 12

Saldo migrace

Zdroj: ČSÚ  |  Aktualizace: 31. 12. 2021
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Rájec 5 8 11 -4 2 -14 4 12 12 3

Hrubá míra salda migrace [přepočet na 100 obyvatel]

Zdroj: ČSÚ  |  Aktualizace: 31. 12. 2021
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Rájec 1,01 1,59 2,17 -0,80 0,40 -2,87 0,41 0,81 2,34 2,28 0,58
ORP Zábřeh -0,05 -0,18 -0,24 -0,30 -0,19 -0,54 -0,09 -0,40 -0,32 -0,32 0,09
Olomoucký kraj -0,02 -0,10 -0,12 -0,01 -0,08 -0,12 -0,07 -0,07 0,01 0,01 0,01

Celkový přírůstek

Zdroj: ČSÚ  |  Aktualizace: 31. 12. 2021
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Rájec 2 10 4 -7 4 -16 4 16 15 1

Hrubá míra celkového přírůstku [přepočet na 100 obyvatel]

Zdroj: ČSÚ  |  Aktualizace: 31. 12. 2021
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Rájec 0,41 1,99 0,79 -1,40 0,79 -3,28 0,81 0,81 3,13 2,85 0,19
ORP Zábřeh -0,07 -0,22 -0,42 -0,18 -0,03 -0,53 0,01 -0,30 -0,34 -0,34 -0,16
Olomoucký kraj -0,06 -0,16 -0,20 -0,02 -0,16 -0,13 -0,11 -0,11 -0,08 -0,08 -0,17

Průměřný věk

Zdroj: ČSÚ  |  Aktualizace: 31. 12. 2021
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Rájec 41,72 41,65 41,69 41,41 41,49 41,71 41,57 42,03 41,72 41,67 41,55
ORP Zábřeh 40,84 41,10 41,38 41,69 41,88 42,16 42,33 42,61 42,91 42,95 43,19
Olomoucký kraj 41,22 41,48 41,73 41,97 42,20 42,40 42,79 42,79 42,99 43,11 43,33

Počet obyvatel podle věku

Zdroj: ČSÚ  |  Aktualizace: 31. 12. 2021
0 - 14 let 15 - 64 let 65+ let
Rájec 81 334 101

Podíl obyvatel podle věku

Zdroj: ČSÚ  |  Aktualizace: 31. 12. 2021
0 - 14 let 15 - 64 let 65+ let
Rájec 15,70 % 64,73 % 19,57 %
ORP Zábřeh 16,14 % 62,16 % 21,71 %
Olomoucký kraj 15,77 % 62,73 % 21,50 %
Rájec
ORP Zábřeh
Olomoucký kraj

Podíl osob s nejvyšším ukončeným vzděláním na populaci ve věku 15 a více let

Zdroj: ČSÚ  |  Aktualizace: SLDB 2011
ostatní
Rájec 25,59 % 3,99 % 70,42 %
ORP Zábřeh 20,53 % 8,37 % 71,10 %
Olomoucký kraj 18,44 % 11,43 % 70,13 %
Rájec
ORP Zábřeh
Olomoucký kraj

Podíl ekonomicky aktivních zaměstnaných v odvětví

Zdroj: ČSÚ  |  Aktualizace: SLDB 2011
primér sekundér terciér
Rájec 3,63 % 49,74 % 46,63 %
ORP Zábřeh 4,04 % 45,78 % 50,18 %
Olomoucký kraj 3,45 % 34,84 % 61,72 %
Rájec
ORP Zábřeh
Olomoucký kraj

Konsolidovaný příjem obce

Zdroj: ČSÚ  |  Aktualizace: 31. 12. 2021
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Rájec 0,00 mil. Kč 0,00 mil. Kč 0,00 mil. Kč 0,00 mil. Kč 0,00 mil. Kč 0,00 mil. Kč 7,46 mil. Kč 7,69 mil. Kč 0,00 mil. Kč 0,00 mil. Kč 0,00 mil. Kč
Olomoucký kraj 0,00 mil. Kč 0,00 mil. Kč 0,00 mil. Kč 0,00 mil. Kč 0,00 mil. Kč 0,00 mil. Kč 0,00 mil. Kč 0,00 mil. Kč 0,00 mil. Kč 0,00 mil. Kč 0,00 mil. Kč

Daňový příjem obce

Zdroj: ČSÚ  |  Aktualizace: 31. 12. 2021
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Rájec 0,00 mil. Kč 0,00 mil. Kč 0,00 mil. Kč 0,00 mil. Kč 0,00 mil. Kč 0,00 mil. Kč 6,12 mil. Kč 6,71 mil. Kč 0,00 mil. Kč 0,01 mil. Kč 0,00 mil. Kč
Olomoucký kraj 0,00 mil. Kč 0,00 mil. Kč 0,00 mil. Kč 0,00 mil. Kč 0,00 mil. Kč 0,00 mil. Kč 0,00 mil. Kč 0,00 mil. Kč 0,00 mil. Kč 0,00 mil. Kč 0,00 mil. Kč

Výnos

Zdroj: ČSÚ  |  Aktualizace: 31. 12. 2021
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Rájec 0,00 mil. Kč 0,00 mil. Kč 0,00 mil. Kč 0,00 mil. Kč 0,00 mil. Kč 0,00 mil. Kč 7,29 mil. Kč 5,70 mil. Kč 0,00 mil. Kč 0,00 mil. Kč 0,00 mil. Kč

Výnosy na obyvatele

Zdroj: ČSÚ  |  Aktualizace: 31. 12. 2021
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Rájec 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 14 824,82 Kč 11 487,65 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč
ORP Zábřeh 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč
Olomoucký kraj 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč

Podíl nezaměstnaných osob

Zdroj: ČSÚ  |  Aktualizace: 31. 12. 2021
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Rájec 6,49 % 0,00 % 0,00 % 5,76 % 5,57 % 4,39 % 2,15 % 2,15 % 1,54 % 3,59 % 2,88 %
ORP Zábřeh 8,64 % 0,00 % 0,00 % 8,18 % 6,20 % 5,32 % 3,77 % 3,35 % 2,73 % 3,73 % 3,27 %
Olomoucký kraj 8,33 % 8,93 % 9,79 % 8,82 % 7,01 % 5,94 % 4,35 % 3,37 % 2,94 % 4,11 % 3,35 %

Počet uchazečů o zaměstnání v evidenci úřadu práce (dosažitelní)

Zdroj: ČSÚ  |  Aktualizace: 31. 12. 2021
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Rájec 22 24 20 19 15 7 7 5 12 10

Vyjížďka a dojížďka do zaměstnání a škol

Zdroj: ČSÚ  |  Aktualizace: SLDB 2011
do zaměstnání do škol
vyjíždějící 119 54
dojíždějící 13

Vyjížďka a dojížďka do zaměstnání

Vyjížďka a dojížďka do škol

Počet dokončených bytů

Zdroj: ČSÚ  |  Aktualizace: 31. 12. 2021
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Rájec 1 1 1 1 1 4 3 1
ORP Zábřeh 44 71 56 49 29 57 61 72 74 56 65
Olomoucký kraj 1305 1490 1231 1420 1095 1337 1615 1615 1984 2205 1916

Podíl neobydlených bytů z celkového počtu bytů

Zdroj: ČSÚ  |  Aktualizace: SLDB 2011
Neobydlené Obydlené
Rájec 15,40 % 84,60 %
ORP Zábřeh 13,38 % 86,62 %
Olomoucký kraj 12,78 % 87,22 %

Podíl obydlených bytů podle roku postavení

Zdroj: ČSÚ  |  Aktualizace: SLDB 2011
do roku 1919 1920-1970 1971-1980 1981-2000 2001-2011
Rájec 12,10 % 37,00 % 22,40 % 18,20 % 7,90 %
ORP Zábřeh 6,97 % 34,06 % 23,90 % 23,74 % 10,36 %
Olomoucký kraj 9,74 % 35,25 % 20,54 % 24,16 % 8,76 %
Rájec
ORP Zábřeh
Olomoucký kraj

Počet neobydlených bytů sloužících k rekreaci

Zdroj: ČSÚ  |  Aktualizace: SLDB 2011
neobydlené byty k rekreaci
Rájec 7
ORP Zábřeh 201
Olomoucký kraj 5793

Kapacita hromadných ubytovacích zařízení

Zdroj: ČSÚ  |  Aktualizace: 31. 12. 2021
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Rájec 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ORP Zábřeh 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 659,00 594,00
Olomoucký kraj 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28 371,00 28 038,00

Počet hromadných ubytovacích zařízení

Zdroj: ČSÚ  |  Aktualizace: 31. 12. 2021
hotel a motel penzion turistická ubytovna kemp, chatová osada ostatní celkem
Rájec 0
ORP Zábřeh 0
Olomoucký kraj 0
Rájec
ORP Zábřeh
Olomoucký kraj

Podíl obyvatel v obydlených bytech podle napojení na technickou infrastrukturu

Zdroj: ČSÚ  |  Aktualizace: SLDB 2011
Vodovod Plyn Kanalizace
Rájec 100,00 % 74,90 % 0,00 %
ORP Zábřeh 99,76 % 55,42 % 72,38 %
Olomoucký kraj 99,67 % 75,21 % 75,89 %

Podíl zemědělské půdy z celkové výměry

Zdroj: ČSÚ  |  Aktualizace: 31. 12. 2021
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Rájec 65,52 % 65,52 % 65,52 % 65,51 % 65,51 % 65,51 % 65,51 % 65,51 % 65,50 % 65,48 % 65,47 %
Zdroj: ČSÚ  |  Aktualizace: 31. 12. 2021
Orná půda Trvalý travní porost Ostatní
Rájec 81,57 % 13,99 % 4,45 %
ORP Zábřeh 62,44 % 33,02 % 4,54 %
Olomoucký kraj 73,40 % 20,77 % 5,82 %
Rájec
ORP Zábřeh
Olomoucký kraj
Zdroj: ČSÚ  |  Aktualizace: 31. 12. 2021
I. třída II. třída III. třída IV. třída V. třída bez ochrany
Rájec 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 %
ORP Zábřeh 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 %
Olomoucký kraj 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 %
Rájec
ORP Zábřeh
Olomoucký kraj
Zdroj: ČSÚ  |  Aktualizace: 31. 12. 2021
orná půda chmelnice vinice zahrady ovocné sady trvalé travní porosty lesní půda vodní plochy zastavěné plochy ostatní plochy
Rájec 53,40 % 0,00 % 0,00 % 2,74 % 0,17 % 9,16 % 21,85 % 1,79 % 2,02 % 8,88 %
ORP Zábřeh 33,16 % 0,00 % 0,00 % 2,36 % 0,05 % 17,54 % 36,75 % 1,16 % 1,59 % 7,39 %
Olomoucký kraj 38,52 % 0,18 % 0,00 % 2,41 % 0,46 % 10,90 % 35,38 % 1,22 % 1,60 % 9,32 %
Rájec
ORP Zábřeh
Olomoucký kraj

Celková výměra

Zdroj: ČSÚ  |  Aktualizace: 31. 12. 2021
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Rájec 491,46 ha 491,46 ha 491,46 ha 491,46 ha 491,47 ha 491,47 ha 0,00 ha 491,47 ha 491,47 ha 491,47 ha 491,47 ha
ORP Zábřeh 26 720,85 ha 26 718,91 ha 26 720,38 ha 26 721,95 ha 26 724,25 ha 26 725,60 ha 26 724,11 ha 26 724,09 ha 26 724,58 ha 26 724,87 ha 26 725,00 ha
Olomoucký kraj 526 656,17 ha 526 657,57 ha 526 668,47 ha 526 676,81 ha 526 690,07 ha 527 146,15 ha 527 151,73 ha 527 151,73 ha 527 153,56 ha 527 154,19 ha 527 154,60 ha
Statistiky ke stažení v xlsx formátu