Obec Bratrušov (569437)

, Bratrušov
tel: , email:
https://www.bratrusov.cz/
Rozloha 1 153,61 ha
Počet obyvatel 624
Počet domů 0
Loading...

Základní údaje o obci


Katastrální území  
Informace o obci Obec Bratrušov se nachází v severní části Olomouckého kraje v centrální části ORP Šumperk asi 5 km od správního centra Šumperk. Na severu sousedí s obcí Kopřivná, na východě s obcí Rejchartice, na jihu tvoří hranci město Šumperk, na západě sousedí s Bohdíkovem. Obec Bratrušov se člení na dvě části - Bratrušov a Osikov. Nadmořská výška obce je 398 m n. m. a nejvyšším bodem je vrchol Smrk (742 m n. m.). Geomorgologicky se obec nachází v údolí vodního toku Bratrušovský potok, který je zároveň osou oblasti, severně se pak terén zvedá k nejvyššímu vrcholu obce. Hlavním tokem je Bratrušovský potok, který doplňují další spíše menší vodní toky jako Skalní potok nebo Bohdíkovský potok. Dopravně je obec napojena silnicí II/446 na spádové centrum Šumperk a propojuje území také severně na Hanušovice. Obec Bratrušov je ve srovnání s ostatními obcemi v pořadí 23. obcí z hlediska velikosti území i z hlediska počtu obyvatel. První zmínka o obci pochází z roku 1371 a byla založena v období německé kolonizace a její založení vychází o obestavěného prostoru podél komunikace a zemědělskými plochami za rodinnými domy. Obec je členem MAS Horní Pomoraví.

Vybavenost obce

Objekt vybavenosti Aktualizace Výskyt Počet Kapacita Poznámka
kanalizace 2020 Ne
ČOV 2020 Ne
vodovod 2020 Ano 1
plynofikace 2020 Ano 1
2020 Ano 1
2020 Ano 1 1. stupeň
autobus (zastávka) 2020 Ano 6
sportovní zařízení 2020 Ano 1 Fotbalové hřiště
dětské hřiště 2020 Ne
cyklostezka 2020 Ne
kulturní zařízení 2020 Ano 1
zdrav. zařízení 2020 Ne
lékárna 2020 Ne
hasiči/JPO 2020 Ano 1 SDH Bratrušov