Obec Chromeč (569305)

, Chromeč
tel: , email:
http://www.chromec.cz/
Rozloha 548,98 ha
Počet obyvatel 556
Počet domů 0
Loading...

Základní údaje o obci


Katastrální území  
Informace o obci Obec Chromeč se nachází v severní části Olomouckého kraje v jižní části ORP Šumperk, asi 9 km od správního centra Šumperk. Na jihu sousedí s obcí Postřelmov (ORP Zábřeh), západně sousedí s obcemi Postřelmůvek a Vyšehoří (ORP Zábřeh), severně se nachází Olšany a Bohutín, východní hranici tvoří obec Bludov. Chromeč se nachází v nadmořské výšce 297 m n. m. a je součástí Mohelnické brázdy. Krajinu tvoří niva řeky Moravy. Východní částí protéká hlavní vodní tok obce Morava, střední částí obce protéká Chromečský náhon. Dopravně je obec napojena na hlavní silnici I/11 Hradec Králové - Ostrava, dále je obec napojena na sousední Postřelmov silnicí III/0444. Obec je 6. nejmenší obcí z hlediska počtu obyvatel a 4. nejmenší obcí z hlediska rozlohy. Obec byla založena v roce 1353 a je jednou z nejstarších obcí na Šumpersku. Obec má především zemědělský charakter a je členem MAS Horní Pomoraví a Mikroregionu Zábřežsko.

Vybavenost obce

Objekt vybavenosti Aktualizace Výskyt Počet Kapacita Poznámka