Platné

Typ Název Nabytí účinnosti ILAS Dokumentace
ÚP Územní plán Dolní Nětčice 17. 02. 2015 ILAS Ano

Rozpracované

- V obci Dolní Nětčice nejsou žádné rozpracované územní plány nebo změny územních plánu -

Platné

- V obci Dolní Nětčice nejsou žádné platné regulační plány -

Rozpracované

- V obci Dolní Nětčice nejsou žádné rozpracované regulační plány -

Platné

Typ Název Nabytí účinnosti ILAS Dokumentace
ÚZ Úplné znění po aktualizaci č. 2a ZÚR OK 15. 11. 2019 ILAS Ano
ZÚRtest21 22. 10. 2020 Ne

Rozpracované

Typ Název ILAS Dokumentace
ZÚR Zasada 1 Ne

Platné

Typ Název Nabytí účinnosti ILAS Dokumentace
PÚR nazev 2 29. 12. 2019 Ne

Územní studie (evidované)

ÚJ Název Možnost využití ILAS Dokumentace
KRAJ Územní studie větrné elektrárny na území Olomouckého kraje 20. 02. 2009 ILAS Ano
KRAJ Územní studie území se zvýšeným potenciálem pro rekreaci a cestovní ruch RC5 Olomoucko - jih 18. 06. 2009 ILAS Ano
KRAJ Územní studie rozvoje cyklistické dopravy v Olomouckém kraji 16. 09. 2010 ILAS Ano
KRAJ Územní studie E1 Vedení 400 kV Nošovice - Prosenice a napojení velkého energetického zdroje na území Olomouckého kraje 16. 12. 2011 ILAS Ano
KRAJ Územní studie krajiny pro území Olomouckého kraje, včetně návrhu opatření v souvislosti s adaptací na změny klimatu 10. 08. 2017 ILAS Ano
KRAJ Aktualizace Územní studie větrné elektrárny na území Olomouckého kraje 14. 01. 2019 ILAS Ano

Odborné podklady

- V obci Dolní Nětčice nejsou žádné odborné podklady -