Obec Strukov (569054)

Strukovč.p.33, 784 01 Strukov
tel: 724 155 729, email: ou@strukov.cz
https://www.strukov.cz/
Rozloha 52,88 ha
Počet obyvatel 146
Počet domů 0
Loading...

Základní údaje o obci


Katastrální území  
Informace o obci

V současné době má obec 72 popisných čísel se 152 obyvateli, kteří se živí zemědělstvím, řemesly, drobným podnikáním a ostatní dojíždí za prací do okolních měst. Z drobného podnikání máme na č.p. 37 vyhlášenou prodejnu spojovacího materiálu pana Jaroslava Sládka, na č.p. 15 opravnu el. motorů manželů Melcrových a na č.p. 30 stolařství pana Martina Kota.

Obec má svoji hospodu, která je v pronájmu pana Drahoslava Šina, která má letní zahrádku. Postavila si nový obecní úřad , který také slouží k různým kulturním aktivitám.
Dále vlastní pěkné fotbalové, volejbalové a dětské hřiště. V roce 1999 vybudovala na 3, 5 ha „Biocentrum“ s malým rybníkem , které má sloužit k obnově fauny a flóry v krajině, dosud velmi intenzivně obdělávané. Obec provedla velkou výsadbu v okolí obce cca 400 stromů. V roce 2002 byla obec plynofikována.


Vybavenost obce

Objekt vybavenosti Aktualizace Výskyt Počet Kapacita Poznámka
kanalizace 2020 Ano
vodovod 2020 Ano
2020 Ne spádovost Žerotín
2020 Ne spádovost Žerotín
sportovní zařízení 2020 Ano fotbalové hřiště
kulturní zařízení 2020 Ne
zdrav. zařízení 2020 Ne spádovost Šternberk
lékárna 2020 Ne
pošta 2020 Ne Litovel
obchod 2020 Ne
pohostinství 2020 Ne
ubytování 2020 Ne
sociální zařízení 2020 Ne
ČOV 2022 Ano
plynofikace 2022 Ano