Témata:


Objektivní hodnocení

Krajské hodnocení 2,55 nehodnoceno Rozbalit
Indikátor Hodnota Hodnocení  
Podíl osob zaměstnaných v terciéru 40,96 nevyhovující -
Míra podnikatelské aktivity 6,88 nevyhovující -
Index dostupnosti dálniční sítě 13,04 spíše nevyhovující -
Podíl cizích zdrojů k celkovým aktivům obce 3,04 spíše vyhovující +
Hrubá míra salda dojížďky -33,33 spíše nevyhovující -
Podíl nezaměstnaných osob 3,60 vyhovující +
Trend podílu nezaměstnaných osob -0,64 spíše vyhovující +
Index počtu uchazečů na volné pracovní místo 0,94 spíše vyhovující +
aktualizace k 31. 12. 2019, kompletní data ke stažení zde


Subjektivní hodnocení

Vyhodnocení územních podmínek

Potenciál a trend vývoje

Hodnocení hospodářského pilíře:


Celkové hodnocení hospodářského pilíře