Obec Nová Hradečná (552381)

Nová Hradečná č.p. 193, 783 84 Nová Hradečná
tel: 585 032 264, email: starosta@novahradecna.cz
http://www.novahradecna.cz/uvod.php
Rozloha 1 139,56 ha
Počet obyvatel 790
Počet domů 0
Loading...

Základní údaje o obci


Katastrální území  
Informace o obci

Obec Nová Hradečná leží v severní části Hornomoravského úvalu, v okrese Olomouc a patří do správy obce s rozšířenou působností Uničov. V západní části se nachází skalní útvar Bradlo s vyhlídkou do krajiny, který je veden jako významný krajinný prvek registrovaný. Obcí protéká potok Brabínek, který se na východní hranici katastru obce vlévá do říčky Oskavy. 

První písemná zmínka pochází z roku 1344. V roce 1960 vznikla spojením obcí Hradečná a Hradec, původně samostatná obec byla později připojena k sousedním Troubelicím a později se opět osamostatnila. 

V obci najdeme řadu historických památek, jako jsou římskokatolický kostel Sv. Vavřince s přilehlou farou a hřbitovem, kde se nachází hromadný hrob obětí odboje, dále sloup se sochou Sv. Jana Nepomuckého či výšinné opevněné sídliště - hradiště Halštacké. Nová Hradečná leží na železniční trati č. 290 Olomouc - Šumperk, která je zejména v úseku Olomouc - Uničov označována jako nejvytíženější lokální tratí v ČR a plánuje se proto její elektrifikace a optimalizace, mimo jiné se zvýšením jízdní rychlosti. 

Silniční spojení obce s Uničovem zajišťují pouze silnice III. třídy.


Vybavenost obce

Objekt vybavenosti Aktualizace Výskyt Počet Kapacita Poznámka
kanalizace srpen 2018 Ne 0 0 ve výstavbě
ČOV 2018 Ano 1 0
vodovod 2018 Ano 0 0
plynofikace 2018 Ano 0 0
2018 Ne 0 0
2018 Ano 0 0 první stupeň
vlak (žel. zastávka) 2016 Ano 0 0
dětské hřiště 2018 Ano 2 0
cyklostezka 2018 Ano 1 0 Uničov - Šumperk