Obec Hlásnice (552330)

Hlásnice 28, 785 01 Hlásnice
tel: 585 012 529, email: obec.hlasnice@tiscali.cz
http://www.obechlasnice.cz/
Rozloha 276,17 ha
Počet obyvatel 229
Počet domů 0
Loading...

Základní údaje o obci


Katastrální území  
Informace o obci

Existuje zmínka o Slovanech, kteří svojí kolonizací pronikali až sem. Na místě dnešní Hlásnice stávala zaniklá ves Velislav, o níž je zmínka v urbáři. Ke změně jména došlo před husitskými válkami. První písemná zmínka o Hlásnici pochází z roku 1371. Jsou dokladovány různé názvy obce: Hlásnice, Wachtersdorf, Hlasenitze a Hlasenice, svědčící o vojenském významu. První obyvatelé drželi nad Šternberkem stráže a hlásili příchozí cizince. Krajina patřila olomouckým pánům. Od 13. století přešlo území na pány ze Šternberka, dějiny Hlásnice proto úzce souvisí s dějinami Šternberka. Rod pánů ze Šternberka náležel k nejpřednějším rodům českým a moravským. Velký vliv na historii obce měla církev. Vzhledem ke své velikosti se o obci nedochovaly téměř žádné zprávy.

Obec Hlásnice je charakterizována jako zemědělská obec s poměrně velkou plochou orné půdy. Až do počátku 20. let 20. století se v několika dolech v blízkém okolí těžila železná ruda. Dne 6. 5. 1945 byla obec osvobozena, německé obyvatelstvo, které zde do té doby žilo, bylo odsunuto a obec byla osídlena českým obyvatelstvem. V roce 1960 byla Hlásnice připojena ke Šternberku. Od roku 1990 je opět samosprávnou obcí.


Vybavenost obce

Objekt vybavenosti Aktualizace Výskyt Počet Kapacita Poznámka
kanalizace 2020 Ne
vodovod 2020 Ano
2020 Ne spádovost Lužice
2020 Ne spádovost Šternberk
sportovní zařízení 2020 Ano
kulturní zařízení 2020 Ne
zdrav. zařízení 2020 Ne spádovost Šternberk
lékárna 2020 Ne
obchod 2020 Ne
pohostinství 2020 Ne
ubytování 2020 Ne
sociální zařízení 2020 Ne