Platné

Typ Název Nabytí účinnosti ILAS Dokumentace
ÚP Územní plán Loštice 04. 03. 2009 ILAS Ano
ZM Změna č. 1 ÚP Loštice 24. 12. 2015 ILAS Ano
ZM Změna č. 2 01. 01. 2021 ILAS Ano

Rozpracované

Typ Název ILAS Dokumentace
ÚZ Úplné znění po změně č. 2 ÚP Loštice Ano
PS Právní stav po změně č. 1 Ano

Platné

- V obci Loštice nejsou žádné platné regulační plány -

Rozpracované

- V obci Loštice nejsou žádné rozpracované regulační plány -

Platné

Typ Název Nabytí účinnosti ILAS Dokumentace
ZÚR Zásady územního rozvoje Olomouckého kraje 28. 03. 2008 ILAS Ano
AKT Aktualizace č. 1 14. 07. 2011 ILAS Ano
AKT Aktualizace č. 2b 19. 05. 2017 ILAS Ano
AKT Aktualizace č. 3 19. 03. 2019 ILAS Ano
AKT Aktualizace č. 4 27. 01. 2022 ILAS Ano
AKT Aktualizace č. 5 22. 10. 2022 ILAS Ano
ÚZ Úplné znění po aktualizaci č. 5 ZÚR OK 22. 10. 2022 Ano

Rozpracované

Typ Název ILAS Dokumentace
chybný záznam Ne

Platné

Typ Název Nabytí účinnosti ILAS Dokumentace
PÚR Aktualizace č. 1 PÚR ČR 09. 08. 2013 Ne
PÚR Aktualizace č. 2 PÚR ČR 02. 09. 2019
PÚR Aktualizace č. 3 PÚR ČR 02. 09. 2019
PÚR Aktualizace č. 5 PÚR ČR 17. 08. 2020
PÚR Aktualizace č. 4 PÚR ČR 12. 07. 2021
PÚR Aktualizace č. 6 PÚR ČR - rozpracovaná 26. 01. 2023
PÚR Aktualizace č. 7 PÚR ČR - rozpracovaná 28. 04. 2023

Územní studie (evidované)

ÚJ Název Možnost využití ILAS Dokumentace
KRAJ Územní studie větrné elektrárny na území Olomouckého kraje 20. 02. 2009 ILAS Ano
KRAJ Územní studie území se zvýšeným potenciálem pro rekreaci a cestovní ruch RC5 Olomoucko - jih 18. 06. 2009 ILAS Ano
OBEC Územní studie lokality B5, Jevíčská Loštice 01. 08. 2010 ILAS Ano
KRAJ Územní studie rozvoje cyklistické dopravy v Olomouckém kraji 16. 09. 2010 ILAS Ano
OBEC Územní studie lokality B9, Loštice 01. 12. 2010 ILAS Ano
KRAJ Územní studie D7 prověření širších dopravních souvislostí ve vztahu k přeložce silnice II/449 v úseku Uničov - silnice R 35 16. 01. 2013 ILAS Ano
OBEC Územní studie lokality B1, Loštice 21. 07. 2014 ILAS Ano
OBEC Územní studie lokality B8, Loštice 21. 07. 2014 ILAS Ano
KRAJ Územní studie kulturních krajinných oblastí KKO1 - KKO12 na území Olomouckého kraje 04. 09. 2014 ILAS Ano
OBEC Územní studie lokality B7 ÚP Loštice 31. 08. 2015 ILAS Ano
OBEC Územní studie lokality SO 1 ÚP Loštice 08. 02. 2016 ILAS Ano
KRAJ Územní studie - Územní souvislosti přeložky silnice II/444 na území Mohelnice a Moravičan s vazbou na dálnici D 35 26. 09. 2016 ILAS Ano
KRAJ Územní studie krajiny pro území Olomouckého kraje, včetně návrhu opatření v souvislosti s adaptací na změny klimatu 10. 08. 2017 ILAS Ano
KRAJ Aktualizace Územní studie větrné elektrárny na území Olomouckého kraje 14. 01. 2019 ILAS Ano
OBEC Územní studie lokality Cihelna Loštice 23. 09. 2019 ILAS Ano

Odborné podklady

- V obci Loštice nejsou žádné odborné podklady -