Základní údaje

Kód obce536148
StatutObec
Rozloha7748.38
Počet obyvatel2768

Územně plánovací dokumentace

Územní plán
Územní plán Javorník
Změna č. 1 ÚP Javorník

Územně plánovací podklady

Územní studie - evidované
Územní studie větrné elektrárny na území Olomouckého kraje
Územní studie území se zvýšeným potenciálem pro rekreaci a cestovní ruch RC5 Olomoucko - jih
Územní studie rekreačního celku Jeseníky
Územní studie rozvoje cyklistické dopravy v Olomouckém kraji
Územní studie E3 Vedení VTL plynovodu Javorník - Bílá Voda (E010) a VTL plynovodu Žulová - Javorník (E15)
Aktualizace územních studií území se zvýšeným potenciálem pro rekreaci a cestovní ruch RC1-12 na území Olomouckého kraje a rekre
Územní studie kulturních krajinných oblastí KKO1 - KKO12 na území Olomouckého kraje
Územní studie krajiny pro území Olomouckého kraje, včetně návrhu opatření v souvislosti s adaptací na změny klimatu
Aktualizace Územní studie větrné elektrárny na území Olomouckého kraje

Statistika

Podíl zemědělské půdy: 31,47%
Přir. přírůstek: 35
Saldo migrace: 17
Celkový přírůstek: 52
Počet obyvatel

Rozbor udržitelného rozvoje území

 hospodářšký pilířsociální pilířenviromentální pilíř
Pozitiva
Negativa
Podíl obyvatel podle věku
Podíl nezaměstnaných