Obec Bušín (532894)

, Bušín
tel: , email:
http://www.busin.cz/
Rozloha 859,60 ha
Počet obyvatel 397
Počet domů 0
Loading...

Základní údaje o obci


Katastrální území  
Informace o obci Obec Bušín se nachází v severní části Olomouckého kraje v jihozápadní části ORP Šumperk. Nachází se asi 14 km od správního centra Šumperk a je tvořena 2 katastrálními územími - k.ú. Bušín a k.ú. Hartíkov. Jižně Bušín sousedí s obcemi Olšany a Horní Studénky (ORP Zábřeh), západně sousedí s obcí Štíty (ORP Zábřeh), severozápadně sousedí s obcí Jakubovice, severní hranici tvoří obec Janoušov, východní hranici pak Ruda nad Moravou. Obec se nachází v nadmořské výšce 350 m n. m. a nejvyšší vrchol obce se nachází ve výšce 630 m n. m. Nachází se na rozhraní Hanušovické a Zábřežské vrchoviny a krajina je tvořena především lesními komplexy. Osou oblasti je Bušínský potok, který protéká středem obce. Dopravně je obec napojena na silnici I/44 Hradec Králové - Ostrava, která je důležitým dopravním tahem v obci. Další dopravní napojení před silnici III/31231 směrem na Janoušov. V rámci ORP Šumperk se řadí na 26. místo z hlediska rozlohy obce a 27. obcí z hlediska počtu obyvatel. První zmínka o obci pochází z roku 1490 především jako zemědělská ves. Obec Bušín je členem MAS Horní Pomoraví a členem svazku obcí Region Ruda.

Vybavenost obce

Objekt vybavenosti Aktualizace Výskyt Počet Kapacita Poznámka