Problémy k řešení

Označení Kategorie Název Popis Zdroj Datum určení Řešitelnost v ÚPD Návrh řešení Stav Lokalizace Význam Poznámka
UZ27 urbanistická závada ohrožení zástavby bleskovými povodněmi 07. 12. 2023 ÚP navrhne v souladu s vypracovanou územní studií krajiny území vhodná pro přírodě blízká protipovodňová opatření na vodních tocích Místní