Obec Bohutín (525979)

, Bohutín
tel: , email:
http://www.bohutin.cz/
Rozloha 224,58 ha
Počet obyvatel 765
Počet domů 0
Loading...

Základní údaje o obci


Katastrální území  
Informace o obci Obec Bohutín se nachází v jihozápadní části ORP Šumperk asi 12 km severozápadně od správního centra Šumperka. Na severu sousedí s obcí Ruda nad Moravou, východní hranici tvoří obec Bludov, jižní hranici obec Chromeč, na západě pak Bohutín sousedí s obcí Olšany. Nadmořská výška obce činí 320 m n. m. Geomorfologicky má obec členitý terén, z roviny od toku řeky Moravy se zvedá východně k hoře Zbová (445 m n. m.), severně potomk Burdově hoře (498 m n. m.). Územní obce je převážně tvořeno Branenskou vrchovinou, nivu řeky Moravy pak tvoří Mohelnická brázda. Obec Bohutín je pak nejsevernější částí Hornomoravského úvalu. Hranici s obcí Chromeč tvoří řeka Morava, přímo obcí pak protéká bezejmenný přítok řeky Moravy. Dopravně je obec napojena na silnici I. třídy č. 11, která prochází jihovýchodní částí katastru, na tuto silnici je pak napojena silnice III. třídy č. 01119, která vytváří přímé napojení na obec Bludov. Prochází tudy železniční trať č. 292 Šumperk - Krnov. Dále tudy prochází regionální cyklotrasa II. třídy č. 51 a cyklotrasa III. třídy č. 6231. Obec Bohutín je svou rozlohou nejmenší obcí rámci ORP Šumperk a 21. obcí z hlediska počtu obyvatel. Obec byla založena jako středověká plužina a první oficiální písemná zmínka pochází až z 15. století. Obec Bohutín není členem MAS nebo mikroregionu.

Vybavenost obce

Objekt vybavenosti Aktualizace Výskyt Počet Kapacita Poznámka