Obec Bělá pod Pradědem (523917)

Domašov 381 Bělá pod Pradědem, 790 01 Bělá pod Pradědem
tel: +420 584 420 171, email: info@bela.cz
http://www.bela.cz
Rozloha 9 222,90 ha
Počet obyvatel 1 790
Počet domů 564
Loading...

Základní údaje o obci


Katastrální území  
Informace o obci

Obec Bělá pod Pradědem leží v jižní části správního obvodu ORP Jeseník asi 5 km od města Jeseník. Jižní hranici tvoří obce Loučná nad Desnou (ORP Šumperk) a Vrbno pod Pradědem (ORP Bruntál). Východní hranici tvoří obce Jeseník a Heřmanovice (ORP Krnov). Na severu sousedí s obcí Lipová-lázně a na východě s obcí Ostružná.

Obec se nachází v nadmořské výšce 474 m n. m. a nachází se v Jesenické kotlině, která je obklopena z východu Hornoopavskou hornatinou, ze západu Šeráckou hornatinou a z jihu Pradědským hřbetem. Významným tokem, který se podílí na krajinném rázu obce je řeka Bělá. Mezi další toky nacházející se v katastru obce patří Keprnický, Šumný, a Berný potok.

Osou obce je nejen řeka Bělá, ale také významný dopravní tah I/44 (Mohelnice-Mikulovice), od Domašova jižně poté II/450 (Bruntál-Bělá pod Pradědem). Svou rozlohou (9 222,90 ha) je obec největší ve správním obvodu ORP Jeseník.

Vznik Bělé pod Pradědem, tak jak ji známe nyní je datován k roku 1964, kdy byly sloučeny samostatné obce Domašov a Adolfovice. Jméno nově vzniklé obce bylo převzato z říčky Bělé a drobné osady Bělé, která byla součástí Domašova. První písemná zmínka o Domašovu je z roku 1284. Přívlastek "pod Pradědem" odkazuje na nejvyšší horu Jeseníku. 


Vybavenost obce

Objekt vybavenosti Aktualizace Výskyt Počet Kapacita Poznámka