Platné

Typ Název Nabytí účinnosti ILAS Dokumentace
ÚP Územní plán sídelního útvaru Teplice nad Bečvou 03. 07. 1998 ILAS Ne
ZM Změna číslo 1 17. 11. 2000 ILAS Ne
ZM Změna číslo 3 03. 11. 2005 ILAS Ne
ZM Změna číslo 4,2 25. 09. 2008 ILAS Ne
ZM Změna číslo 5 29. 04. 2009 ILAS Ne
ZM Změna číslo 6 27. 11. 2009 ILAS Ne

Rozpracované

Typ Název ILAS Dokumentace
ÚP Územní plán Teplice nad Bečvou ILAS Ne

Platné

- V obci Teplice nad Bečvou nejsou žádné platné regulační plány -

Rozpracované

- V obci Teplice nad Bečvou nejsou žádné rozpracované regulační plány -

Platné

Typ Název Nabytí účinnosti ILAS Dokumentace
ÚZ Úplné znění po aktualizaci č. 2a ZÚR OK 15. 11. 2019 ILAS Ano
ZÚRtest21 22. 10. 2020 Ne

Rozpracované

Typ Název ILAS Dokumentace
ZÚR Zasada 1 Ne

Platné

Typ Název Nabytí účinnosti ILAS Dokumentace
PÚR nazev 2 29. 12. 2019 Ne

Územní studie (evidované)

ÚJ Název Možnost využití ILAS Dokumentace
KRAJ Územní studie větrné elektrárny na území Olomouckého kraje 20. 02. 2009 ILAS Ano
KRAJ Územní studie území se zvýšeným potenciálem pro rekreaci a cestovní ruch RC5 Olomoucko - jih 18. 06. 2009 ILAS Ano
KRAJ Územní studie území se zvýšeným potenciálem pro rekreaci a cestovní ruch RC 2-4 a RC 6-12 na území Olomouckého kraje 05. 08. 2010 ILAS Ano
KRAJ Územní studie rozvoje cyklistické dopravy v Olomouckém kraji 16. 09. 2010 ILAS Ano
OBEC Územní studie Teplice nad Bečvou - lokalita Záhumení 20. 10. 2010 ILAS Ne
KRAJ Územní studie kulturních krajinných oblastí KKO1 - KKO12 na území Olomouckého kraje 04. 09. 2014 ILAS Ano
KRAJ Územní studie krajiny pro území Olomouckého kraje, včetně návrhu opatření v souvislosti s adaptací na změny klimatu 10. 08. 2017 ILAS Ano
KRAJ Aktualizace Územní studie větrné elektrárny na území Olomouckého kraje 14. 01. 2019 ILAS Ano
ORP Územní studie krajiny správního obvodu obce s rozšířenou působností Hranice 09. 10. 2019 ILAS Ano

Odborné podklady

- V obci Teplice nad Bečvou nejsou žádné odborné podklady -