Platné

Typ Název Nabytí účinnosti ILAS Dokumentace
ÚP Územní plán Hněvotín 27. 12. 2019 ILAS Ano
ZM Změna č. 1a 26. 10. 2023 ILAS Ano

Rozpracované

Typ Název ILAS Dokumentace
ÚZ Úplné znění po vydání změny č. 1a ÚP Hněvotín Ano

Platné

- V obci Hněvotín nejsou žádné platné regulační plány -

Rozpracované

- V obci Hněvotín nejsou žádné rozpracované regulační plány -

Platné

Typ Název Nabytí účinnosti ILAS Dokumentace
ZÚR Zásady územního rozvoje Olomouckého kraje 28. 03. 2008 ILAS Ano
AKT Aktualizace č. 1 14. 07. 2011 ILAS Ano
AKT Aktualizace č. 2b 19. 05. 2017 ILAS Ano
AKT Aktualizace č. 3 19. 03. 2019 ILAS Ano
AKT Aktualizace č. 4 27. 01. 2022 ILAS Ano
AKT Aktualizace č. 5 22. 10. 2022 ILAS Ano
ÚZ Úplné znění po aktualizaci č. 5 ZÚR OK 22. 10. 2022 Ano

Rozpracované

Typ Název ILAS Dokumentace
chybný záznam Ne

Platné

Typ Název Nabytí účinnosti ILAS Dokumentace
PÚR Aktualizace č. 1 PÚR ČR 09. 08. 2013 Ne
PÚR Aktualizace č. 2 PÚR ČR 02. 09. 2019
PÚR Aktualizace č. 3 PÚR ČR 02. 09. 2019
PÚR Aktualizace č. 5 PÚR ČR 17. 08. 2020
PÚR Aktualizace č. 4 PÚR ČR 12. 07. 2021
PÚR Aktualizace č. 6 PÚR ČR - rozpracovaná 26. 01. 2023
PÚR Aktualizace č. 7 PÚR ČR - rozpracovaná 28. 04. 2023

Územní studie (evidované)

ÚJ Název Možnost využití ILAS Dokumentace
KRAJ Územní studie větrné elektrárny na území Olomouckého kraje 20. 02. 2009 ILAS Ano
KRAJ Územní studie území se zvýšeným potenciálem pro rekreaci a cestovní ruch RC5 Olomoucko - jih 18. 06. 2009 ILAS Ano
KRAJ Územní studie využití oblastí s vysokou koncentrací prováděné a připravované (očekávané) těžby nerostných surovin ST1 - ST6 (ště 11. 12. 2009 ILAS Ano
KRAJ Územní studie rozvoje cyklistické dopravy v Olomouckém kraji 16. 09. 2010 ILAS Ano
OBEC Územní studie "Hněvotín - Topolanská" 29. 03. 2012 ILAS Ano
KRAJ Územní studie D7 prověření širších dopravních souvislostí ve vztahu k přeložce silnice II/449 v úseku Uničov - silnice R 35 16. 01. 2013 ILAS Ano
KRAJ Územní studie krajiny pro území Olomouckého kraje, včetně návrhu opatření v souvislosti s adaptací na změny klimatu 10. 08. 2017 ILAS Ano
KRAJ Aktualizace Územní studie větrné elektrárny na území Olomouckého kraje 14. 01. 2019 ILAS Ano
OBEC Územní studie Hněvotín US-01, lokalita Za školou 30. 01. 2020 ILAS Ano

Odborné podklady

- V obci Hněvotín nejsou žádné odborné podklady -